Zastupitelstvo schválilo odkoupení budovy bývalých městských lázní

regiony

Plzeňský kraj se stane majitelem budovy bývalých městských lázní v centru Plzně na Denisově nábřeží, kterou hodlá revitalizovat do podoby víceúčelového centra pro zájmové aktivity a kulturní akce. Rozhodli o tom krajští zastupitelé na svém mimořádném zasedání v pátek 16. září 2022.

Zastupitelstvo schválilo odkoupení budovy bývalých městských lázní
Budova bývalých městských lázní
19. září 2022 - 07:00

Ještě před rozhodnutím o uzavření smlouvy o převodu podílů společnosti TWB Praha, s.r.o., a jeho dalších tří společníků (Giuliapraga s.r.o., SKOŘEPKA INTERNATIONAL s.r.o. a PiGi Group s.r.o.) na Plzeňský kraj zastupitelé zevrubně projednali a vzali na vědomí dokumenty, které byly pro učinění definitivního verdiktu této velké investice kraje nezbytné. Jednalo se o Objemovou studii bývalých lázní v Plzni, kterou zpracovala společnost ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o., znalecký posudek k ocenění nemovitostí, finanční analýzu v souvislosti s akvizicí a shrnutí prověrky advokátní kanceláře ACHOUR & PARTNERS advokátní kancelář, s.r.o.

„Pokud kupujete firmu, tak si ji musíte nechat prověřit, aby bylo vše pořádku. Chtěli jsme mít pro zastupitele před tímto důležitým rozhodnutím dostatek podkladů, abychom mohli říct, jaké jsou podmínky a možnosti a mohli si říct, jestli to chceme,“ uvedl hejtman Rudolf Špoták.

Náměstkovi Josefu Bernardovi pro oblast životního prostředí a zemědělství zastupitelé následně uložili uzavřít smlouvu o převodu podílů společnosti TWB Praha, s.r.o. v termínu do 19. 10. 2022.

„Po mnoha jednáních se nám podařilo dospět k dohodě na kupní ceně podílů společnosti TWB Praha s.r.o. v celkové výši 120 milionů korun. Dojednaná transakce je tak oproti znaleckému posudku, jenž uváděl obvyklou kupní cenu ve výši 140 milionů korun, nižší o  20 milionů, což je z hlediska koupě pro Plzeňský kraj unikátní možností jak tento soubor nemovitostí bývalých lázní získat,“  komentoval rozhodnutí zastupitelů náměstek hejtmana Josef Bernard.

Podoba smlouvy, kterou kraj se společností uzavře, je konstruována na základě mezinárodních standardů a poskytuje Plzeňskému kraji záruky za úspěšný průběh transakce. „K těm nejvýznamnějším patří zejména zádržná v celkové výši 40 milionů korun, která jsou rozdělena na částku zádržného 20 milionů korun na krytí stavebního povolení v právní moci a 20 milionů všeobecného zádržného vypláceného vždy čtvrtletně ve výši 5 milionů korun po dobu dvou let,“ zdůraznil náměstek hejtmana Josef Bernard. „Nikdy v historii kraje nebyla žádná transakce kryta tak, jako tato,“ dodal s tím, že smlouva vyžaduje i závazná ručitelská prohlášení vlastníků a dalších prohlášení o bezdlužnosti společnosti TWB Praha, s.r.o.Majitel společnosti TWB Praha, s.r.o., Pierluigi Cardoselli, Gabriel Achour, advokát společnosti ACHOUR & PARTNERS s.r.o., která zpracovala smlouvu o prodeji podílu společnosti TWB Praha, s.r.o., Plzeňskému kraji; František Poborský, zástupce zpracovatele znaleckého posudku Grant Thornton, a Ing. arch. Jan Soukup za společnost ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o., která zpracovala Objemovou studii bývalých městských lázní v Plzni na jejich možné využití, odpověděli během jednání zastupitelstva na všechny dotazy zastupitelů kraje. Právní kancelář ACHOUR & PARTNERS s.r.o., přímo v sále zastupitelstva vyloučila, že by šlo o obcházení zákona o veřejných zakázkách.

„Jsem rád, že zde dnes od advokátní kanceláře ACHOUR & PARTNERS jednoznačně zaznělo, že z odprodeje podílů společnosti TWB, s.r.o., neplyne pro Plzeňský kraj žádné riziko,“ prohlásil hejtman Rudolf Špoták.

„Odkoupením bývalých lázní se našemu kraji otevírá prostor pro vybudování centra s velkou kulturní a společenskou hodnotou. Získáme tím de facto i více než dvojnásobný prostor oproti plánované nové budově Západočeské galerie pro její depozitář,“ uzavřel hejtman Rudolf Špoták.

Nově opravené prostory a přístavba by tak měly zajistit provoz a depozitáře pro ZČG, dále multifunkční sál, prostory pro talentované děti ze střediska RADOVÁNEK, skladové, výstavní a zkušební prostory pro folklórní soubory Plzeňského kraje, konferenční sály, prostory pro Environmentální centrum a prezentaci regionů Plzeňského kraje. Součástí nového komplexu by měla být také střešní kavárna, terasy, střešní zahrady a zelené střechy.

Plzenskenovinky.cz informovala Ing. Helena Frintová, tisková mluvčí Krajského úřadu Plzeňského kraje.

(jv,plzenskenovinky.cz foto:kú) 


Anketa

Je podle Vás vysílání České televize objektivní a vyvážené?