Změny v jízdních řádech MHD v Brně od 10.prosince 2023

regiony

Od změnového termínu 10. prosince 2023 nedochází k žádným změnám v provozu městské hromadné dopravy.

Změny v jízdních řádech MHD v Brně od 10.prosince 2023
Ilustrační foto
8. prosince 2023 - 11:00

„Cestující potěšíme tím, že nebudeme měnit trasy a omezovat nebo upravovat parametry linek. Ve velkém měřítku se nebudou ani měnit jízdní řády linek. Pouze v jednotlivých případech dojde ke změnám jízdních řádů v technických detailech, například v souvislosti s úpravou jízdních dob, především v oblastech, kde evidujeme častá zpoždění,“ uvedl Jan Seitl, dopravní ředitel Dopravního podniku města Brna.

V jarních měsících příštího roku se dá předpokládat obnovení tramvajové dopravy po nové trati přes stavbu VMO Tomkovo náměstí – Rokytova do Obřan. Rovněž dojde k zahájení pilotního projektu rozvoje elektromobility, tj. rozšíření provozu parciálních trolejbusů v podobě náhrady autobusové linky 43 prodloužením trasy trolejbusové linky 30.

Nejvýznamnější stavební investice DPMB 2024


  • Modernizace tramvajové trati při ulici Obvodová (úsek zastávka ZOO – po smyčku Rakovecká)
Celková modernizace 1350 metrů dlouhého úseku tramvajové trati bude spočívat především v kompletní výměně kolejí a sanaci podloží. Díky použití moderních odhlučňovacích prvků dojde ke snížení hlučnosti z tramvajové dopravy. Po modernizaci trati a trolejového vedení budou moci tramvaje tímto úsekem projíždět rychlostí až 70 km/hod, čímž dojde ke zkrácení dojezdových časů. Modernizace trati obnáší také stavební úpravy zastávek Zoologická zahrada a Přístaviště tak, aby splňovaly podmínky pro bezbariérový přístup.

Stavbu DPMB koordinuje se společností Brněnské vodárny a kanalizace, která v plánované výluce provede rekonstrukci vodovodního řadu na tramvajovém mostě přes řeku Svratku. Na dotčených zastávkách MHD zároveň Technické sítě Brno provedou výměnu veřejného osvětlení.

Termín: červen–září 2024, výluka MHD červenec–srpen 2024
Investice: náklady přibližně 130 miliónů Kč bez DPH, předpokládáme využití dotace z Operačního programu doprava 2021-2027

  • Dokončení stavby vratné smyčky a nového kolejového rozvětvení v Pisárkách
V roce 2024 DPMB dokončí stavbu vratné tramvajové smyčky v oblasti zastávky Lipová. Součástí stavby je i kompletní vybudování nového kolejového rozvětvení ve vozovně Pisárky (největšího svého druhu v ČR) a úprava zpevněných ploch pro odstavování tramvají. Tato technicky a organizačně složitá stavba probíhá za plného provozu vozovny.

Termín: dokončení v létě 2024, bez zásadního vlivu na MHD
Investice: v roce 2024 DPMB proinvestuje přibližně 370 miliónů Kč

  • Rekonstrukce tramvajové trati Kounicova (úsek Nerudova – Šumavská)
Stavební úpravy tohoto úseku tramvajové trati jsou nutné nejen z důvodu špatného technického stavu kolejí, ale i panelového krytí, po kterém při odbočování jezdí osobní vozy. V rámci opravy DPMB použije standardní odhlučňovací prvky jako jsou pryžové bokovnice a antivibrační rohože, což bude mít vliv na snížení hlučnosti z dopravy.

Stavbu DPMB koordinuje se společností Brněnské vodárny a kanalizace, která během plánované výluky trati provede opravu části kanalizační stoky. Společnost Brněnské komunikace souběžně opraví povrchy na jízdních pruzích přiléhajících k tramvajové trati.

Termín: květen–červen 2024, jednokolejný provoz
Investice: zatím nevysoutěženo

Nejvýznamnější strojní investice DPMB 2024

Parciální trolejbusy 32Tr
Dopravní podnik města Brna naváže na nákup 20 parciálních trolejbusů Škoda 32Tr z letošního roku a bude se snažit najít finanční prostředky pro nákup dalších 20 vozů. Pokud by se nákup podařil, provozoval by dopravce celkem 50 parciálních trolejbusů. „Parciální trolejbusy jsou ekologické vozy, které nám dávají velkou variabilitu ve využití. Vzhledem k tomu, že na bateriový pohon ujedou minimálně 10 kilometrů, můžeme je využívat nejen při výlukách, ale také pro ně hledáme využití na běžných linkách – například spojení linek 30 a 43 nebo výhledově obsluha logistické zóny a brněnského letiště,“ sdělil Miloš Havránek, generální ředitel Dopravního podniku města Brna s tím, že jsou vhodným mezistupněm mezi trolejbusy a elektrobusy, jejichž vlastnosti zatím nejsou pro provoz MHD dostačující.

Investice: 11 800 000 Kč/ks bez DPH (včetně komponentů RIS II a EOC II)

Kompletace trolejbusů „Mario“

Po dobré zkušenosti s kompletací dvou kusů trolejbusů SOR TNS 12 v dílnách DPMB v Brně–Komíně, má DPMB v plánu během roku 2024 nakoupit a uvést do provozu dalších osm kusů vozů tohoto typu. „Vlastní kompletací vozů z dodaných komponent ušetříme na jednom trolejbusu 2,5 milionu korun. Pokud bychom pořídili všech 40, které máme zajištěné rámcovou smlouvou, uspoříme 100 miliónů korun,“ vysvětlil Havránek. Trolejbusy SOR TNS 12 jsou standardní nízkopodlažní vozy o délce 12 metrů s celovozovou klimatizací. Jejich předností je moderní design, účelovost a nízká pořizovací cena.
Investice: 7 700 000 Kč/ks bez DPH (včetně materiálu a práce DPMB)

Tramvaje „Drak“

DPMB bude v příštím roce pokračovat v úspěšném a unikátním projektu Drak, v rámci kterého má možnost v letech 2019-2024 nakoupit komponenty na 41 tramvají typu EVO2. Do této chvíle pracovníci ústředních dílen dopravního podniku sestavili a uvedli do provozu 29 tramvají Drak (9 ks v roce 2020, 9 ks v 2021, 7 ks v 2022, 4 ks v 2023). „V příštím roce přibude dalších šest a v roce 2025 poslední šestice. Plně tak využijeme možnosti rámcové smlouvy,“ vysvětlil Vítězslav Žůrek, technicko-provozní ředitel DPMB.
Investice: 35 000 000 Kč/ks bez DPH (včetně materiálu a práce DPMB)

Nákup midibusů

DPMB v příštím roce vypíše výběrové řízení na dodávku až 20 midibusů (10 ks v roce 2024 a 10 ks v roce 2025), kterými by nahradil již vyřazené minibusy Stratos a minibusy Dekstra, se kterými se v dohledné době rozloučí. Podnik je nasazuje na linkách jako jsou 62, 65, 68, 80, 211 a 302, kde není vhodné nasazovat standardní autobusy.
Investice: předpoklad je 5 000 000 Kč/ks bez DPH

Elektro seniorbusy
Ve druhé polovině roku 2024 DPMB obdrží dodávku dvou elektromobilů pro službu Seniorbus, kterou DPMB přepravuje osoby nad 70 let a osoby se ZTP. Tyto dva nové vozy nahradí dosluhující naftové seniorbusy. Dobíjení bude probíhat ve vozovně Medlánky, která je vybavena nabíjecí stanicí.
Investice: 1 188 500 Kč/ks bez DPH

Investice na lodní dopravě
DPMB v příštím roce dokončí obnovu přístavních mol v areálu lodní dopravy v Bystrci, která už nevyhovovala technickým požadavkům platné legislativy. Přístavní mola dopravní podnik rozšiřuje a rekonstruuje postupně od roku 2019. Tato mola zajišťují noční stání a nabíjení všech sedmi lodí, které DPMB provozuje.
Investice: předpoklad 5 600 000 Kč bez DPH

Celkové strojní investice do vozů MHD činí pro rok 2024 celkem 565 580 000 Kč.

Jihomoravskenovinky.cz informovala Mgr. Hana Tomaštíkov, tisková mluvčí DPMB, a.s..

(rp,jihomoravskenovinky.cz,foto:dpmb)


Anketa

Ohrožuje podle vás nový migrační pakt bezpečnost naší republiky?

Ano 72%
transparent.gif transparent.gif
Ne 14%
transparent.gif transparent.gif
Nevím 14%
transparent.gif transparent.gif