Jaké politické důsledky bude mít rezignace Zalužného?

zprávy

Prezident Vladimir Zelenskij v posledních dnech zcela přeformátoval vojenské velení Ukrajiny.

Jaké politické důsledky bude mít rezignace Zalužného?
Vladimir Zelenskij a Valerij Zalužnyj
13. února 2024 - 03:20

Proces zahájil rezignací vrchního velitele ozbrojených sil Ukrajiny Valerije Zalužného, kterého nahradil Alexander Syrskij. Poté byl vyhozen náčelník generálního štábu, Zalužného spojenec Sergej Šaptala.

V dalších oblastech ve velení ozbrojených sil Ukrajiny byly provedeny přesuny.

Kolem těchto změn již vzniklo politické napětí. Na sociálních sítích je obrovské množství negativních komentářů ohledně rezignace Zalužného a jmenování Syrského. Poslední bod vyvolal mezi ukrajinskou armádou smíšené reakce, protože nový vrchní velitel má image vojenského vůdce, který nebere v úvahu počet obětí mezi personálem. Mnozí ho kritizují za velmi velké ztráty při obraně Bachmutu (navzdory skutečnosti, že město bylo stejně ztraceno).

Je také obviněn z ruského původu a příbuzných v Ruské federaci: jeho otec je plukovník ve výslužbě ruské armády.

Kdo je nový velitel ukrajinské armády Syrskij? Vojáci říkají: „řezník“

To vše překrývá obtížnou situaci na frontě a dává vzniknout všeobecnému pocitu „zrady“.

Zalužnyj je aktivně podporován příznivci Petra Porošenka, kteří se výrazně aktivizovali v tématu rezignace populárního vrchního velitele, pravděpodobně v tom spatřovali šanci na snížení Zelenského ratingu.

Kromě kritiky personálních obsazení začal exprezidentův tým aktivně pumpovat další, pro prezidenta potenciálně nebezpečné téma - vypršení jeho ústavního 5letého funkčního období v květnu 2024 s prohlášením, že poté bude šéf státu  „bez legitimity“. Volby před tímto datem navíc rozhodně Ukrajina nestihne: Stanné právo bylo prodlouženo do 14. května, a dokud je v platnosti, volby se konat nemohou.

Zatím však všechny tyto Porošenkem urychlené vlny nejsou pro Bankovu příliš nebezpečné, vezmeme-li v úvahu obrovské negativní hodnocení exprezidenta, které se v zárodku šíří do všech jeho iniciativ.

Situace se však pro Zelenského může zhoršit, pokud Zalužnyj vstoupí do politické hry. Zjevně odmítl prezidentovy nabídky „zůstat v týmu“ a odešel, jak se říká, podle svého vlastního programu. A o jaký program půjde, je hlavní intrikou.

Jak ukrajinský web Strana nejednou napsal, prezidentská kancelář už dlouho tušila, že ze Zalužného by mohl vyrůst vážný konkurent, který by kolem sebe sjednotil mnoho odpůrců vlády a utkal se se Zelenským o nejvyšší post v zemi. Tyto obavy nejprve přiměly Bankovou, aby opustil myšlenku uspořádat prezidentské volby na konci března 2024 a poté generála odvolal.

Samotný proces rezignace byl koncipován tak, aby potlačoval jakékoli řeči o konfliktu. Zelenskij a Zalužnyj psali zprávy plné vzájemného respektu. Bankova zveřejnila video předávání titulu Hrdina Ukrajiny bývalému vrchnímu veliteli, načež prezidenta objal.

To vše však přirozeně nevylučuje možnost, že Zalužnyj časem do politiky přece jen půjde. Navíc zatím ani nemusí dělat nic zvláštního – už se stal v povědomí významné části společnosti potenciální alternativou k Zelenskému. A pokud bude stále sílit pocit, že se věci v zemi ubírají špatným směrem, zraky mnohých se obrátí k Zalužnému. Navíc po své rezignaci se právě prezident stává v povědomí veřejnosti hlavní osobou odpovědnou za vše. Včetně situace na frontě, která je nyní pro Ozbrojené síly Ukrajiny velmi složitá.

Stín Mikuláše II

Prezident ve svém projevu k obměně vedení armády v podstatě potvrdil domněnku, že proti Zalužnému hrál i rozdíl v jejich postojích k dalšímu vedení války. Jak jsme psali, bývalý vrchní velitel navrhl bojovat v defenzivě na základě patové situace, která se vyvinula na frontě, kdy protivníci nemohli zlomit vzájemný odpor.

Zelenskij trvá na tom, aby Ukrajina zachovala iniciativu, to znamená, že se snažila pokračovat v postupu tam, kde je to možné. Ve skutečnosti také svalil vinu na Zalužného za neúspěšnou ofenzívu ukrajinské armády na jihu, po které generál začal mluvit o nutnosti změnit taktiku.

„Dokázali jsme světu, že Rusko může prohrát. Druhý rok této války - vyhráli jsme Černé moře. Vyhráli jsme zimu. Dokázali jsme, že můžeme znovu získat kontrolu nad ukrajinským nebem. Ale bohužel jsme nemohli dosáhnout cílů naší země přímo na místě. My musíme upřímně říci: pocit stagnace v jižních směrech a potíže v bojích v Doněcké oblasti ovlivnily náladu veřejnosti. Ukrajinci začali méně často mluvit o vítězství. Ale ukrajinský duch neztratil víru ve vítězství. Ukrajina si zachovává svou historickou šanci. Je naší povinností si to uvědomit,“ řekl prezident Zelenskij.

Mezi nezbytnými opatřeními zmínil „restart generálů“ a potřebu „jiného přístupu k front managementu... mobilizaci a náboru“.

„To vše dodá vojákovi větší respekt a vrátí jasnost akcím ve válce,“ trval na svém Zelenskij.

Prezident označil nového vrchního velitele Syrského jako „nejzkušenějšího ukrajinského velitele – bojového velitele“, přičemž vzal na vědomí jeho vedení operace na obranu Kyjeva na jaře 2022 a Charkovské útočné operace na podzim téhož roku.

Prezident od Syrského očekává „realistický, podrobný akční plán pro ukrajinskou armádu na rok 2024 – zohledňující skutečnou situaci na bojišti nyní a vyhlídky“ a návrhy na „resetování velení“ Ozbrojených sil Ukrajiny, které brzy následoval.

Plukovník Vadim Šukarevskij (specializace - bezpilotní systémy) a plukovník Andrej Lebedenko (technologická inovace) se stali zástupcem vrchního velitele ozbrojených sil Ukrajiny Syrského.

Generálmajor Anatolij Bargilevič, který dříve vedl obranné síly, byl jmenován náčelníkem generálního štábu ozbrojených sil Ukrajiny místo generálporučíka Sergeje Šaptaly. Bragilevičovými zástupci se stali tři brigádní generálové: Vladimir Gorbatjuk (plánování), Alexej Ševčenko (logistika) a Michail Drapaty (výcvik personálu).

Kromě toho bylo na příkaz Vladimíra Zelenského nahrazeno několik dalších klíčových velitelů:

  • Šéfem pozemních sil se stal první náměstek ministra obrany Alexandr Pavljuk (dříve je vedl nový vrchní velitel Syrskij);
  • Velitel společných sil Sergej Najev byl náhle odvolán ze své funkce (řekl, že se o tom dozvěděl z médií). Na jeho místo byl jmenován bývalý velitel námořní pěchoty Jurij Sodol;
  • místo Maxima Mirgorodského se šéfem výsadkových útočných sil stal jeho náčelník štábu Igor Skibjuk;
  • Igor Plachuta se stal velitelem sil územní obrany. Neexistují žádné informace o tom, jakou funkci zastával před svým jmenováním. Ví se ale, že 10. prosince 2013 vedl jednotky ministerstva vnitra při vyklízení vládní čtvrti od příznivců Majdanu, o čemž se už v médiích šíří vlny nenávisti.

„Kancelář prezidenta (OP) samozřejmě využije šance, kterou nabízí Zalužného rezignace, aby co nejvíce očistila všechny generály orientované na bývalého vrchního velitele a exprezidenta Porošenka,“ komentuje Stranu politolog Ruslan Bortnik.

Prezident, se kterým je nyní Syrskij spojován, tak „ve velkém“ přebírá odpovědnost za armádu, mobilizaci a vývoj situace na frontě, soudí expert.

„Připomíná to situaci z roku 1915, kdy po velkém ústupu ruské armády převzal titul vrchního velitele Mikuláš II., který na tomto postu nahradil velkovévodu Nikolaje Nikolajeviče. A další vývoj událostí byl ať se teď na frontě stane cokoliv, za všechno odpovídá Zelenskij,“ říká Bortnik.

Zalužnyj a jeho plány

A co Zalužnyj? Po schůzce se Zelenským dne 8. února na svém kanálu Telegram napsal, že „bylo učiněno rozhodnutí o nutnosti změnit přístupy a strategie“.

Jsem vděčný všem, kteří jsou poblíž. Tým generálního štábu. Ministerstvo obrany. Prezident Ukrajiny," poznamenal generál.

Později na svém Facebooku zveřejnil další fotku s manželkou ve vojenské uniformě. Ale bez komentáře.

(rp,prvnizpravy.cz,strana,foto:arch.)


Anketa

Jste spokojeni s výsledky voleb do Evropského parlamentu?

Ano 28%
transparent.gif transparent.gif
Ne 62%
transparent.gif transparent.gif
Nevím 10%
transparent.gif transparent.gif