Když se mírotvorci scházejí v New Yorku. OSN v akci

zprávy

OSN zdůrazňuje potřebu jasného pohledu na mír a bezpečnost, když se mírotvorci scházejí v New Yorku. Zdánlivě narůstající skeptičnost ohledně účinnosti OSN ve vytváření a udržování míru v posledních letech vedla k nedávnému summitu. 

Když se mírotvorci scházejí v New Yorku. OSN v akci
Rosemay DiCarlo (OSN)
26. září 2023 - 02:20

V reakci na výzvu generálního tajemníka Organizace spojených národů (OSN) k novému pohledu na mír a bezpečnost v globálním měřítku se země zapojené do Komise OSN pro budování míru setkaly v pátek v sídle OSN v New Yorku, aby diskutovaly o budoucích krocích.

Zdánlivě narůstající skeptičnost ohledně účinnosti OSN ve vytváření a udržování míru v posledních letech vedla k tomuto summitu. Tento nový program pro mír, navržený generálním tajemníkem, klade důraz na multilateralismus v souladu s principy Charty OSN a mezinárodním právem.

Hlavním poselstvím je podpora důvěry, solidarity a univerzálního přístupu. "Naším cílem je nabídnout unifikující pohled na mír a bezpečnost, který je plně vědom současných výzev a který reflektuje obavy a priority různých skupin," uvedla Rosemary DiCarlo, vysoká představitelka OSN pro politické záležitosti.


DiCarlo zdůraznila potřebu zaměřit se na diplomacii, prevenci konfliktů a aktivní budování míru. K dosažení těchto ambiciózních cílů je potřeba implementovat komplexní strategie, které zahrnují politickou odvahu a budování silných partnerství.

Komise pro budování míru, založená v roce 2005, je základním pilířem tohoto úsilí, skládající se z 31 členských států z různých částí OSN.

Hlavním tématem schůzky bylo vytvoření větší důvěry mezi členskými státy, mezi občany a v rámci samotného systému OSN. DiCarlo představila přístup založený na třech klíčových principech: širokém dopadu násilí, zapojení všech národů do preventivních opatření a důrazu na prevenci vedenou na národní úrovni.

Komise také přebírá významnou roli v dialogu o reformě klíčových entit OSN, jako je Rada bezpečnosti a Valné shromáždění, posiluje spolupráci a vytváří vazby s mezinárodními finančními institucemi.

Psali jsme:

V kontextu financování mírových iniciativ DiCarlo upozornila na potřebu silnějšího propojení mezi Komisí a Peacebuildingovým fondem a zdůraznila závazek Valného shromáždění financovat mírové operace.

V době narůstajících globálních výzev je jasné, že společné úsilí a sjednocený přístup k míru a bezpečnosti je nyní důležitější než kdy dřív.

(böhm, Xinhua, foto: repro: un)43-8974200277/0100

Pro platby ze zahraničí: IBANCZ5601000000438974200277
BIC / SWIFT kódKOMBCZPPXXX

Anketa

Myslíte si, že je u nás cenzura a dochází k omezování svobody projevu?

Ano 41%
transparent.gif transparent.gif
Ne 30%
transparent.gif transparent.gif
Nevím 29%
transparent.gif transparent.gif