Prezident Íránu zahynul, obavy z nepokojů jsou ale zbytečné

zprávy

V posledních dnech se internetem šířily zprávy o tragické nehodě, při které zahynul prezident Íránu. Mnozí spekulují o konspiracích a vyjadřují obavy, že tato událost způsobí v Íránu a na celém Blízkém východě velké nepokoje.

Prezident Íránu zahynul, obavy z nepokojů jsou ale zbytečné
Ebrahim Raisi
27. května 2024 - 08:55

Přestože se jedná o významnou událost, je důležité zdůraznit, že situace není tak dramatická, jak někteří tvrdí.

Mnoho lidí se ptá, jak si můžeme být jisti, že nedojde k větším nepokojům. Prezident byl uznávaný politik, který během svého působení dosáhl mnoha významných úspěchů. Přesto jeho náhlá smrt nezpůsobí destabilizaci Íránu ani regionu. Abychom pochopili, proč tomu tak je, je třeba se podívat na historický kontext a strukturu íránského státu.

Írán, od vzniku Islámské republiky, čelil mnoha obtížím. Od samého počátku byl největším nepřítelem Spojených států v regionu Perského zálivu. Írán se musel vypořádat s americkým nátlakem, sankcemi, vojenskými útoky a dalšími formami nepřátelství. Přesto, navzdory těmto problémům, se Írán nikdy nerozpadl ani nezhroutil.

Vzpomínáme si také na dlouhou a krvavou válku mezi Íránem a Irákem, která přinesla obrovské ztráty. Zatímco Irák se po válce rozpadl, Írán zůstal stabilní. Tyto příklady ukazují, že Írán má mimořádnou odolnost a stabilitu, které mu umožňují přestát i nejtěžší krize.

Jedním z klíčových faktorů, který přispívá k této stabilitě, je íránská společenská a ústavní struktura. Íránská společnost je rozdělena podle šíitské teorie na dvě hlavní skupiny: šíitské náboženské učence a ostatní. K získání statusu náboženského učence je nutné absolvovat dlouhé studium na náboženské škole. Tito učenci jsou rozděleni do tří úrovní: Hojjatoleslam, ajatolláh a nejvyšší úroveň velký ajatolláh, informuje zpravodajský server inews.qq.com.Pouze náboženští učenci mají právo provádět tzv. „idžtihád“ – nezávislé interpretace islámského práva na základě Koránu a sunny. Ostatní věřící mají povinnost následovat tyto učence, což zajišťuje vnitřní organizaci šíitské komunity. Tato struktura umožňuje šíitům efektivně se organizovat a mobilizovat i v obdobích největšího chaosu.

Spojení této náboženské struktury s ústavním rámcem Íránu je dalším důvodem, proč je Írán tak stabilní. V čele státu stojí nejvyšší vůdce, který má rozsáhlé pravomoci nad výkonnou, legislativní i soudní mocí, stejně jako nad národní bezpečností. Tento systém pomáhá udržet rovnováhu mezi náboženskými a světskými prvky moci, čímž se vyhýbá konfliktům, které trápí mnoho jiných islámských zemí.

Proto, navzdory tragédii, kterou představuje smrt prezidenta, není důvod se domnívat, že by Írán nebo celý Blízký východ měly čelit velkým nepokojům. Historická odolnost a promyšlená struktura íránské společnosti a státu poskytují záruku stability i v těch nejtěžších časech.

Abychom lépe porozuměli stabilitě Íránu, je důležité se zaměřit na roli nejvyššího vůdce a jeho pozici v rámci íránského politického systému. Nejvyšší vůdce musí kromě znalostí islámského práva a spravedlnosti splňovat také podmínky společenské a politické prozíravosti, opatrné odvahy, administrativních schopností a vůdčích kvalit. Podle článku 110 íránské ústavy má nejvyšší vůdce 11 pravomocí, včetně stanovení hlavních směrů státní politiky, dohledu nad jejich prováděním, vyhlašování výsledků celonárodního referenda, velení ozbrojeným silám, vyhlášení války a míru a jmenování a odvolávání členů Ústavní rady.

Volba nejvyššího vůdce probíhá prostřednictvím Shromáždění expertů. Toto shromáždění má tři hlavní funkce: volbu nejvyššího vůdce, jeho odvolání v případě nesplnění ústavních povinností nebo porušení politických, náboženských a morálních principů, a dohled nad nejvyšším vůdcem. Shromáždění expertů je tvořeno 86 členy, kteří jsou voleni všemi voliči.

Psali jsme:

Prezident je v Íránu volen přímo všemi voliči. Prezident sestavuje vládu, která musí být schválena parlamentem. Jmenování ministrů zahraničí, obrany, vnitra, zpravodajských služeb a kultury a islámského vedení vyžaduje souhlas nejvyššího vůdce. Prezident může být jak světským politikem, tak náboženským učencem.

Legislativní moc v Íránu vykonává parlament spolu s Ústavní radou. Všechny zákony přijaté parlamentem musí být schváleny Ústavní radou, která je složena z 12 členů. Šest z nich jsou šíitští náboženští učenci jmenovaní přímo nejvyšším vůdcem, dalších šest jsou právní experti navržení hlavním soudcem a schváleni parlamentem.

Pro řešení sporů mezi různými složkami moci byl v roce 1988 zřízen Výbor pro určování zájmů státu (neboli „Výbor pro určení zájmů“). Tento výbor se skládá ze dvou skupin členů: statutárních členů, včetně představitelů výkonné, legislativní a soudní moci, a skutečných členů, mezi které patří bývalí prezidenti, bývalí předsedové parlamentu, bývalí hlavní soudci a odborníci jmenovaní nejvyšším vůdcem.

Výbor pro určování zájmů má významnou moc při rozhodování v případě názorových rozporů mezi různými složkami moci. Tento výbor také integruje různé politické frakce, čímž vytváří platformu pro společné rozhodování. Tato struktura umožňuje efektivní koordinaci a konzultaci mezi různými politickými skupinami, což zajišťuje stabilitu a kontinuitu státní správy.

Například bývalí prezidenti Íránu Mahmúd Ahmadínežád a Hasan Rúhání patřili k různým politickým táborům. Ahmadínežád byl považován za radikála, zatímco Rúhání za umírněného. Přesto oba hráli významnou roli v íránském politickém systému, který umožňuje prostor pro různé politické názory a zajišťuje stabilní vládnutí.

Stabilita Íránu je tedy výsledkem komplexní a promyšlené sociální a ústavní struktury, která zajišťuje, že i přes vnitřní rozdíly a vnější tlaky zůstává země jednotná a odolná.

(jk, inews.qq.com, repro: msnbc)


Anketa

Je podle Vás vysílání České televize objektivní a vyvážené?