Roček: Z humanitární mise v Gaze se stala humanitárně smrtelná fraška

zprávy

Izraelské tažení proti Hamásu v oblasti Gazy a s tím spojené humanitární svatouškovství USA a EU se mění v přehlídku politického primitivismu. Nebo jde dokonce o záměrné mlžení?

Roček: Z humanitární mise v Gaze se stala humanitárně smrtelná fraška
František Roček, publicista
15. března 2024 - 06:05

Upozornění: Nejedná se o protiizraelskou pózu, ale kritiku selhání tzv. demokratických humanitníků vůči budoucím představitelům protiizraelského odboje, tedy malým harantům a dalším palestinským civilistům, uvádí publicista František Roček v komentáři pro Prvnizpravy.cz..

Čtyři body o primitivismu

Situace v Gaze je obecně známa. Hovořit o humanitárním svatouškovství USA a EU znamená:
  1. připomenout, že nejvyšší komediant USA Biden nařídil vybudovat molo na pobřeží pro svižně vykládání humanitárního nákladu pro bombardované obyvatelstvo Gazy.
  2. Korektní otázka: Molo v Gaze usnadní dodávky kriticky potřebné pomoci pro vysídlené Palestince v nouzi? Usnadní dodávky tím, že molo budou nějací blbečci stavět snad až 60 dnů, když lidé potřebují pomoc ihned?
  3. Rychle znamená pomalu. Výstavba mola je vlastně sabotáž rychlé pomoci.
  4. Základní humanitární zdravotní a potravinářskou podporu lze zajistit již dnes nepřetržitě. Proto píší na www.natoaktual.cz naprosté dezinformační žvásty, když vymňoukli pro občany tuto informaci:
„… Zásadní je dočasné molo, které poskytne kapacitu pro stovky kamionů s pomocí každý den, přičemž první zásilky budou přicházet přes Kypr. „Varianta námořního koridoru obchází naprostou závislost na Izraeli a Egyptě, pokud jde o přísun pomoci, a vytváří novou cestu, kterou mohou regionální a mezinárodní aktéři využít k zasílání kritických dodávek,“ dodal analytik Ahmed Fouad Alkhatib.“  Lze se domnívat, že analytik Ahmed Fouad Alkhatib byl zaplacen, aby se projevil jako debil, protože jeho tvrzení, že varianta námořního koridoru obchází naprostou závislost na Izraeli, je zcela nepravdivá. Izraelské námořnictvo tvrdě izoluje pobřeží oblasti Gazy od zbytku planety. Na mapě OSN oblasti Gazy je u pobřežních vod Gazy uvedeno acess prohibited - přístup zakázán. Tolik k dezinformacím na českém webu www.natoaktual.cz.

Kapacitu pro stovky kamionů s pomocí každý den lze poskytovat běžně přes egyptskou hranici již dnes. Lidé z Gazy nejsou závislí na Egyptu, ale na záměrném blokování pomoci Izraelci. Nová cesta znamená spíše nenápadné zdržování dodávek pomoci podle scénáře Izraele.

Anti USAmanský komentář

Politika USA je na Blízkém východě (pokud to USA potřebovaly) agresivní. Např. v současnosti jednotky USA okupují několik pohraničních enkláv v Sýrii jako agresoři, proti vůli syrské vlády. Z tohoto pohledu není administrativě USA proti srsti se nenápadně podílet na blokádě Palestinců.

Proto je až komediální, že jednoduché zásobování obyvatelstva Gazy přes egyptskou hranici je blokováno neochotou Izraelců. Hraniční přechod Rafah je přitom pohodovým spojením mezi Egyptem a pásmem Gazy.

Stačila by dohoda OSN s technickým garantem USA a nositelem teritoriálních práv Egyptem, že na nějaký čas (60 či 90 dnů?) koloniální jednotky USA zvané námořní pěchota převezmou při hranici Egypta s Gazou střežení a kontrolu kamionů, aby do pásma Gazy byla dopravována pouze humanitární pomoc. Není problém dočasně otevřít v oblasti Rafah další provizorní tranzitní přechody do Gazy pro vozidla pod kontrolou inspekčních jednotek USA (pod kibicováním OSN).

Výstavba mola a debilní tanečky kolem toho budou stát zbytečně miliony dolarů. Přitom by se finanční podpora Egyptu velice hodila. Přeložení balíků humanitární pomoci z lodí v egyptském přístavu na kamiony a doprava za hranici Gazy již mohlo průběžně fungovat 24 hodin denně.

V jednom textu Jeruzalémského institutu pro strategii a bezpečnost z prosince 2023 nazvaném „Doporučení pro Izraelce - Politika v Gaze den poté" je zajímavá věta: „Izrael by měl zajistit, aby tok pomoci do Gazy na její obnovu byl slučitelný se zájmy Izraele.“ Do obnovy lze zahrnout i podporu strádajícího civilního obyvatelstva. Minimální podpora obyvatelstva snižuje jeho možnost odporu kvůli strádání. Tuto strategii Izrael uplatňuje.

USA jako spojenci Izraele jsou spoluviníky humanitárního embarga? Je to vysoce pravděpodobné. Izrael je klíčový spojenec v oblasti. Přáním Izraele je deprivace palestinského obyvatelstva Gazy. USA se tomu musí potichu přizpůsobit, protože je to v zájmu USA, aby nepotopitelná letadlová loď Izrael byla plně funkční.

Institut to vysvětluje v textu „Doporučení pro Izraelce - Politika v Gaze den poté" zajímavá věta: „…Izrael by se měl vyhýbat politickým střetům se Spojenými státy. Jeruzalém může vždy říci: „Ano, ale“…“

V tomto případě „ale“ znamená, že Izrael nebude blokovat humanitární pomoc Palestincům, ale …? Ale bude ji ovládat, aby Palestinci pochopili, že nad nimi má Izrael kompletní nadvládu, včetně rozdělování humanitární pomoci.  Proto zbytečné molo, přes které bude proudit většina humanitární pomoci, aby bylo jasné, že je plně v režii Izraele.


Je to podle OSN absurdní návrh

Zcela debilně (záměrně?) složitý plán dopravy humanitární pomoci v Gaze je především plánovaným pokrytectvím. I to ukazuje, že agentura AFP: „mezinárodní úsilí nabírá na obrátkách, aby se do Gazy dostala potřebná humanitární pomoc po moři ve snaze čelit omezením přístupu na pevninu uvaleným Izraelem uprostřed jeho války v Gaze“. Ale také zpráva upozorňuje, že to je podle OSN "absurdní" návrh.

Ano, je to absurdní návrh k smíchu, či spíše k pláči. Političtí blbečci se do tohoto „projektu“ přidávají: EU, Kypr, Spojené arabské emiráty, USA a Britové „schválili námořní koridor pro dodávky pomoci do Gazy“, uvádí AFP. Stupidita se stala mezinárodní šlechetností.

V článku „Pomoc jako válečná zbraň“ autor Aziza Sami, 8 března 2024 v egyptských novinách (english.ahram.org.eg/NewsContent/50/1203/518912/AlAhram-Weekly/World/Aid-as-a-weapon-of-war-.aspx) upozorňuje mj.: „Izraelské záměrné bránění tomu, aby se pomoc dostala k civilnímu obyvatelstvu Gazy, způsobuje hladomor a nemoci epického rozsahu… ve stejné době, kdy USA přiživovaly izraelskou válku v Gaze zbraněmi a jednoznačnou politickou podporou. Ani tak USA nedokázaly přesvědčit svého spojence, aby otevřel stávající hraniční přechody do Gazy a umožnil tak příchod pomoci…“

V egyptském článku „Závod proti hladomoru“ (12. 3. 2024, https://english.ahram.org.eg/News/519316.aspx) bylo uvedeno: „V úterý (12. 3. 2024) Izrael pokračoval v bombardování Gazy a blokoval vstup pomoci do pásma, které držel pod blokádou téměř 20 po sobě jdoucích let. V úterý šéf UNRWA Philippe Lazzarini řekl, že Izrael vrátil kamion s pomocí, protože měl dětské balíčky, které obsahovaly nůžky...“

Je to signál cíleného znesnadňování humanitární pomoci ze strany Izraele s pomocí jakýchkoliv záminek.

Egypt je přístupný, ale Izrael (USA) to nechce

Kdyby USA a EU a OSN využily vstřícnost Egypta, který již dlouhodobě posílá konvoje s humanitární pomocí, nějaké „US – molo“ by bylo tam kde má být – v plánech úchylů. Ale Izraelci potřebují zkomplikovat situaci Palestinců co nejvíce.

V jednom izraelském článku 21. 1. 2024 obrýlený plukovník v důchodu Dr. Eran Lerman zaměstnaný jako viceprezident Jeruzalémského institutu pro strategii a bezpečnost, na webu tohoto válečnického institutu napsal: „…Izrael nemůže přijmout egyptskou iniciativu, která by znamenala ukončení bojů, aniž by došlo k porážce Hamásu. Kromě toho musí uzavřít Gazu – vojensky řečeno – ze všech směrů.“

Dodejme: Uzavření ze všech směrů se vztahuje také na regulování (ovládání) humanitární pomoci. Čím méně pomoci tím větší tlak na Palestince. Pokud přitom půjdou pod drn nějaké děti na podvýživu? No a?

Hlupákům je vsugerováváno, že humanitární pomoc z Egypta může být podezřelá. Kdo má těm Arabákům z Egypta věřit?

Naopak. Egypt je důvěryhodný. Říkají to i v Izraeli. Již výše zmíněný izraelský Eran Lerman napsal:
„V těchto obtížných časech je to právě egyptské zapojení do palestinských záležitostí … co Egyptu dodává váhu regionálně i mezinárodně. To je způsobeno přímými a účinnými pákami, které má na Hamás … stejně jako jeho přímým dialogem s izraelským vedením. … Není to poprvé, co se Egypt ocitá v nelítostném a prakticky otevřeném soupeření s Katarem, který hostí vedení Hamásu v Dauhá. Přesto to bylo egyptské úsilí, které zatím přineslo ovoce v podobě výměny rukojmích a vězňů v listopadu 2023.

Je pozoruhodné, že Egypt se vyhýbá jakémukoliv zdání formální legitimity operativců Hamásu. Zatímco někteří vůdci hnutí žijí v Káhiře, Egypt jim oficiální status neuděluje. To odráží pokračující oddanost Káhiry Palestinské samosprávě a Mahmúdu Abbásovi coby jediným zástupcům palestinského lidu – dalším důvodem je příslušnost Hamásu k nenáviděnému Muslimskému bratrstvu, Sísího zapřisáhlým nepřátelům. Egyptská kontrola jižních přístupů k pásmu Gazy a klíčová funkce hraničního přechodu Rafáh zároveň poskytují Káhiře jedinečnou páku na Hamás…“

Bezproblémovou spolupráci s Egyptem na nepřetržitém humanitárním zásobování nechce Izrael a USA, protože chtějí balíčkový humanismus přes nějaké molo regulovat podle izraelského momentálního chtíče.

A než molo dokončí, dohromady budou se objevovat články typu humanismem infikované posádky lodí v potu tváře a podpaždí lifrují malými loděmi (čluny) k pobřeží z lodí humanitární ňamky, místo aby je posílaly nudně po silnici v kamionech po egyptském asfaltu. Není to psina?

Další fáze: super koncentráky pro Palestince


Z Egypta by mohl protékat nepřetržitý proud kamionů do Gazy, Egypt by vydělal na servisních službách a úlitbách od humanitární šlechetností potrefených států. Ale to se nehodí nejen Izraeli, ale ani USA jako hlavnímu sponzorníkovi Izraele. Devastace Gazy je základem izraelské vize budoucnosti. Palestinci musí trpět a umírat hladem co nejdéle. Proč?

Palestince je potřeba zlomit a kontrolovat. K tomu slouží i poslední taktický manévr: Nejprve byli bombardováním a ostřelováním nahnáni palestinští civilisté na jih k egyptské hranici. Teď je chtějí koncentrovat, jak to dělali kdysi Britové a potom nacisté, vůči nepohodlným lidem, v městských koncentrácích/ghettech (dnes nazývaných "humanitární ostrovy") typu Terezín. Dnes by koncentrovali Židé Palestince. Palestinci budou v městských enklávách uzavřených izraelskými válečnickými dozorci. Nedivím se tomu, je to logický způsob manipulace s bezmocnými civilisty. USmani ve Vietnamu zase měli strategické vesnice. Čili nic nového.

Agentura AP citovaná v oficiálních egyptských novinách (14. 3. 2024, https://english.ahram.org.eg/NewsContent/58/1262/519409/War-on-Gaza/War-on-Gaza/Israel-wants-Rafah-civilians-to-go-to-Gaza;s-cente.aspx) uvádí: „Před plánovanou izraelskou ofenzívou v nejjižnějším městě Gazy Rafáh izraelská armáda ve středu uvedla, že plánuje nasměrovat významnou část ze 1,4 milionu vysídlených Palestinců uvězněných v Rafáhu na "humanitární ostrovy" ve středu území… Hlavní mluvčí izraelské armády, admirál Daniel Hagari, řekl, že přesun osob v Rafáhu do určených oblastí, který bude proveden v koordinaci s mezinárodními aktéry, je klíčovou součástí příprav armády na očekávanou invazi do Rafáhu, kde Izrael tvrdí, že Hamás udržuje čtyři prapory, které chce zničit.“

K tomu lze dodat: Jenom úplný debil bude bojovat s izraelskými záložníky ve zbrani, protože pro Hamás je boj v Gaze naprosto bezvýznamný. Důležité pro Hamás bylo donutit izraelskou administrativu, aby způsobila co nejvíce civilních obětí mezi Palestinci a tím si vytvořila nehynoucí obraz Izraelců jako pokračovatelů hitlerovských nacistů v nových podmínkách.

To se Hamásu podařilo. Samozřejmě tvrzení z předchozí věty se netýká obyčejných Izraelců, tedy občanů, ale jejich politiků a byrokratů. Na palestinské straně vedení Hamásu masakr na izraelském území způsobilo proto, aby Izraelci nepříčetní vztekem co nejvíce zničili oblast Gazy a zabili co nejvíce Palestinců, a tím ze sebe učinili ne oběti, ale mstivé agresory. To se podařilo na jedničku. Neboť lidské reakce jsou archetypální již od pravěku. Izraelské válečnické duše jednaly archetypálně. Stejně jako kdokoliv jiný ve (od) starověku. Kdyby izraelské válečnické vládě nekryla záda administrativa USA, jednali by Izraelci (po 2 týdnech samozřejmé vztekle pomstychtivé hysterie) již s větším rozmyslem.

No, není to srandovně samozřejmé? Oblast Palestiny se stala fantastickou laboratoří chování na Planetě opic v období, které někteří blbečkové označují za postindustriální.

P.S.
Generální tajemník OSN António Guterres předpokládá, že již v Gaze zemřely desítky tisíc Palestinců, ne jen oficiálních přes 31 tisíc. Mnoho mrtvých je pod troskami budov zničených izraelskými údery. Některé odhady dosahují nejméně 200 000 zmrtvolněných Palestinců. (Viz https://scheerpost.com/2024/03/07/ralph-nader-stop-the-worsening-undercount-of-palestinian-casualties-in-gaza/?fbclid=IwAR2GDpl_cJakNv4gdiV2hTVJFL9G6-L5lb7RGp7FfKdbdh0f77qu-aHMM8Y)

Palestinské ministerstvo zdravotnictví uvádí k 14. 3. 2024 (viz www.ochaopt.org/content/hostilities-gaza-strip-and-israel-reported-impact-day-159) 31 341 mrtvých a 73 134 zraněných. Jde o informace ze zdravotnických zařízení a márnic.

Autor tohoto článku předpokládal na začátku válečnické soulože v oblasti Gazy, že počty zabitých Palestinců budou asi o 10 % menší, než bude oficiálně uváděno. Po 5 měsících bombardování Gazy soukromě předpokládám počet obětí nejméně o 10 – 15 % větší než je oficiálně uváděno, protože jsou pohřbeny též pod troskami. Kolik lidí v Gaze od října 2023 zemřelo, s jistotou neví nikdo. Kvalifikovaný odhad se nedozvíme dříve než rok po ukončení násilí. Lze předpokládat, že relevantní budou spíše údaje OSN, izraelské údaje budou spíše zkreslené k nižšímu počtu obětí.

(rp,prvnizpravy.cz,foto:arch.)
Anketa

Jste spokojeni s tím, že se Urshula Von der Leyenová stala opět šéfkou Evropské komise?

Ano 7%
transparent.gif transparent.gif
Ne 83%
transparent.gif transparent.gif
Je mi to jedno 10%
transparent.gif transparent.gif