Šeredné varování! Čtvrtina společnosti je na antidepresivech

zprávy

Společnost na antidepresivech! Nová zpráva odhalila, že téměř každému čtvrtému dospělému ve Velké Británii je v současnosti předepisován psychiatrický lék, jako jsou antidepresiva.

Šeredné varování! Čtvrtina společnosti je na antidepresivech
Ilustračí foto
21. června 2024 - 06:05

Jeden ze čtyř dospělých ve Velké Británii užívá antidepresiva. Velmi kritická zpráva požaduje kompletní přepracování britských služeb duševního zdraví, protože počet předepsaných antidepresiv pro občany do 25 let překročil 4 miliony.

Nová zpráva odhalila, že téměř každému čtvrtému dospělému ve Velké Británii je v současnosti předepisován psychiatrický lék, jako jsou antidepresiva, a u osob mladších 25 let se užívání těchto léků více než zdvojnásobilo za poslední dekádu.

Skupina Beyond Pills, meziresortní parlamentní skupina, zveřejnila kritickou zprávu nazvanou "Shifting the Balance Towards Social Interventions". Tato skupina volá po kompletním přehodnocení způsobu, jakým jsou lidé s duševními problémy ve Velké Británii léčeni. Navzdory rekordnímu počtu předpisů a obrovským investicím jsou podle nich výsledky péče o duševní zdraví nejhorší od 80. let, uvádí britský časopis Leafie.

„Dostali jsme se do krize v oblasti duševního zdraví. Téměř čtvrtina dospělé populace užívá v kterémkoliv roce psychiatrické léky a podobný podíl mladých lidí nyní splňuje kritéria pro diagnózu duševní poruchy,“ uvádí zpráva. „Čekací doby na léčbu v NHS jsou až tři roky, nabídka psychoterapie v rámci NHS je nesourodá a často nekvalitní, a intervence zaměřené na sociální a psychologické příčiny stresu jsou podceňovány.“V roce 2011 bylo ve Velké Británii předepsáno 47,3 milionu antidepresiv, od té doby se tento počet téměř zdvojnásobil na 85,6 milionu. Tyto předpisy jsou vydávány přibližně 8,6 milionu lidí, přičemž se očekává, že toto číslo v příštích deseti letech výrazně vzroste.

V roce 2019 splňovalo kritéria pro diagnózu duševní poruchy jedno z devíti dětí, nyní je to jedno z pěti. Skupina mladších 25 let zaznamenala nejstrmější nárůst v počtu předepsaných antidepresiv, kdy celkový počet vzrostl z 2,5 milionu v roce 2015 na 4,1 milionu v roce 2023.

Jedním z doporučení skupiny pro snížení těchto čísel je nasměrovat pacienty od farmakologických léčeb směrem k sociálním intervencím, zdůrazňujícím léčbu zaměřenou na pacienta namísto používání generických léků.

„Výsledky v oblasti duševního zdraví se navzdory značným investicím do služeb a výzkumu nezlepšily, míra špatného duševního zdraví se v obecné populaci zhoršuje a rozdíl v úmrtnosti mezi lidmi s vážnými duševními problémy a obecnou populací se rozšiřuje. Dominantní biomedicínský model péče o duševní zdraví vedl k nadměrnému spoléhání se na psychiatrické léky a zanedbávání účinných sociálních, komunitních a vztahových přístupů. Tento přístup neřeší základní sociální, ekonomické a psychologické determinanty duševní tísně a přispívá k zhoršování výsledků,“ uvádí zpráva.

Zpráva obsahuje devět konkrétních doporučení, která by znamenala „paradigmatickou změnu“ v péči o duševní zdraví a mohla by „zlepšit výsledky v oblasti duševního zdraví, snížit rostoucí ekonomickou zátěž špatného duševního zdraví a podpořit celkové zdraví a pohodu společnosti.“

Psali jsme:

Devět doporučení zahrnuje:

Služby
1. Posílit poskytování sociálních intervencí včetně sociálního předepisování
2. Financovat komunitní centra duševního zdraví pro všechny věkové skupiny
3. Financovat služby snižování užívání léků a národní linku podpory pro odvykání
4. Snížit míru zbytečného předepisování antidepresiv

Regulace
5. Reformovat MHRA, regulátora léků ve Velké Británii
6. Implementovat UK Sunshine Act pro zlepšení transparentnosti střetů zájmů v medicíně

Vzdělání
7. Integrovat programy sociálního a emocionálního učení do národního kurikula
8. Zlepšit vzdělávání a školení zdravotnických profesionálů

Veřejné a profesní povědomí
9. Demedikalizovat jazyk týkající se duševního zdraví

V závěru zprávy skupina zdůrazňuje, že změny nemohou přijít pouze od vlády, a uvádí, že výzva „vyžaduje aktivní účast všech zapojených do systému duševního zdraví ve Velké Británii.“

(nov, Leafie.co.uk, repro: dtv)


Anketa

Kdo by se podle Vás měl stát příštím americkým prezidentem?