Petr Žantovský: Sjednocení za mír

KOMENTÁŘ

V minulých dnech se u našich východních sousedů, na Slovensku, zrodila důležitá iniciativa s názvem Sjednocení za mír.

5. května 2015 - 07:00
Je to výzva adresovaná nejen lídrům velmocí, ale všem lidem, kteří cítí spoluzodpovědnost za budoucnost světa. Protože česká média ji z nepochopitelných důvodů téměř bez výjimky ignorují, je dobré z ní několik pasáží ocitovat.

„Svět se nebezpečně přiblížil k nové globální konfrontaci. Velmoci dlouhodobě podkopávají smluvně zakotvená pravidla účelovým výkladem, ignorováním zásad mírového soužití a bezohlednou vojenskou agresí. Výsledkem je chaos, pokrytectví a svévole v mezinárodních vztazích... Považujeme za obrovskou  chybu, že mezinárodní společenství se odklonilo od zásad Pařížské charty pro novou Evropu přijaté na summitu v listopadu 1990. V ní  se všechny evropské státy, ale i Sovětský svaz, Spojené státy a Kanada, shodly na tom, že bezpečnost je nedělitelná a že není možné posilovat bezpečnost jedněch na úkor druhých.

Už těsně po druhé světové válce, v atmosféře euforie ze skončení šestileté agonie lidstva, varovali Albert Einstein, Bertrand Russel a Thomas Mann mezinárodní společenství, že Charta OSN sa ukáže být tragickou iluzí, pokud nepodnikneme důraznější kroky k organizování míru, pokud se budeme snažit odvrátit válku jen smluvními dohodami mezi suverénními státy. Bohužel, ani dnes světoví lídři nedokázali navrhnout nic lepšího, než opakování pokusu, jehož absolutní až zoufalá marnost byla už tolikrát dokázaná. Suverenita v medzinárodních vztazích ponechává rivalizujícím velmocím svévoli, v jejímž důsledku se  mezinárodní právo uplatňuje jen vůči malým a slabým státům, které narušují zájmy hegemona. Tato pravidla stojí v cestě vyššímu principu regulujícímu mezinárodní vztahy.“

Signatáři proto deklarují: „Nechceme být jen obránci míru, ale jeho tvůrci. Chceme se soustřeďovat na vytváření kultury míru a nenásilí jako hlavního předpokladu mírového soužití všech lidí na Zemi. Proto prosazujeme např.:
  • aby se mentalita nepřátelství nahradila porozuměním, tolerancí a solidaritou
  • aby se autoritativní vládnutí nahradilo demokratickou spoluúčastí všech lidí
  • aby se politika utajování a propagandy nahradila svobodným a všestranným tokem informací
  • aby se tlak na zvyšování zbrojení nahradil odzbrojováním
  • aby zneužívání lidí nahradil rozvoj jejich lidských práv“

A prohlášení závěrem konstatuje: „Válka je prohrou všech. Je to selhání lidského rozumu, je to neschopnost porozumět tomu druhému, je to barbarská rezignace na civilizované řešení sporu. Mír není porážkou toho druhého, mír je vítězstvím všech.“

Pod prohlášením stojí pozoruhodný seznam signatářů, v němž figurují například tři bývalí slovenští presidenti – Gašparovič, Kováč a Schuster, expremiér Čarnogurský, mnoho bývalých ministrů a funkcionářů slovenského parlamentu, ale i umělci – hudebník Pavol Hammel spisovatel Anton Hykisch, filmový režisér Juraj Jakubisko, nebo písničkář Ivan Hoffman, z české strany například teolog Ivan Štampach, ekonomka Ilona Švihlíková, novinář Petr Uhl a řada dalších. Ti všichni jsou přesvědčení, že jsme v bludném kruhu, z něhož ale vidí cestu ven.

Petr Žantovský


Anketa

Je podle Vás vysílání České televize objektivní a vyvážené?