Petr Hampl: O logice gaučových válečníků

politika

<< OTÁZKA TÝDNE >> „Nevědět o islamizaci Evropy by zahrnovalo i možnost bezstarostně vyprávět vtipy o zakladateli islámského náboženství. Možnost, že dívka projde v minisukni bruselskou „čtvrtí se zvláštním statusem“, aniž by tušila, že se dopouští něčeho nevhodného.

Petr Hampl: O logice gaučových válečníků
Petr Hampl, nezávislý sociolog
6. října 2023 - 02:20

Že její kamarád se tam posadí na lavičku, otevře si plechovku a naprosto nechápe, proč se ti vousatí strejdové chovají tak nepřátelsky. Takhle to ale nefunguje. Stejní lidé, kteří se vámi budou hádat, že žádná výměna obyvatel neprobíhá a že se Evropa neislamizuje, si dobře uvědomují, co by mohlo muslimskou komunitu popudit a že by to bylo velice nebezpečné.

Takže i ti, kteří se s vámi budou hádat, že zmíněný proces vlastně vůbec neprobíhá, už jej v části své osobnosti akceptovali. Přesnější by tedy bylo konstatovat, že se s ním smířili, ale naučili se nemyslet na jeho špatné aspekty.“

Tak jsem to popsal v knize Prolomení hradeb dvojka. Tentokrát se k té pasáži vracím, protože jsme narazili na něco, co je z hlediska logického myšlení velmi zajímavé, píše Petr Hampl v komentáři pro Prvnizpravy.cz.

Mluvčí totiž:
 • Tvrdí, že tomu rozhodně není tak, že by v Evropě získal vliv agresivní a netolerantní islám,
 • Zároveň se chová, jako by věděl o velkém vlivu netolerantního islámu,
 • Tvrdí, že to jde perfektně dohromady,
 • V záloze má postoj, že nadvláda agresivního islám je něčím skvělým,
 • Ve správný čas k tomuto novému postoji přejde.

Zajímavé na tom je, že ti lidé to neprožívají jako omyl nebo lest. Připadá jim to naprosto poctivé a perfektně logické. Netuším, jak jsou na tom profesionální propagandisté, ale mladí zastánci multikulti tomu opravdu věří.

A ještě zajímavější je, že stejná logická figura se projevuje i v dalších sporech. Třeba „velká výměna“, tedy teorie o tom, že evropské národy jsou ve svých zemích postupně nahrazovány jinými etniky.


Tam to vypadá následovně.
 • Tvrdíme, že nehrozí nahrazení evropských etnik. Prý je to jenom taková extrémistická propaganda.
 • Chováme se, jako by to nahrazení bylo realitou. Například zavádíme do škol arabštinu nebo turečtinu a stěhujeme se pryč z oblastí, kde už nahrazení proběhlo.
 • Tvrdíme, že to jde perfektně dohromady.
 • V záloze máme postoj, že nahrazení evropských obyvatel muslimy nebo Afričany je správné.
 • Ve správný čas se k tomuto novému postoji přihlásíme.

Naráží to na problém spočívající v tom, že zatímco někteří migrační fanatici se již k novému postoji přihlásili, jiní nikoliv. Nicméně takto rozdílná stanoviska jim zjevně nebrání pracovat společně.V poslední době se stejná logická figura objevuje ohledně Ruska.
 • Tvrdíme, že Rusko je extrémně nebezpečný a agresivní stát.
 • Chováme se, jako by Rusové byli ti nejmírnější a nejubožejší lidé, vůči nimž je možné si dovolit absolutně cokoliv.
 • Chováme se tak, jako by bylo nejhorší nejslabší, dovolit cokoliv
 • Tvrdíme, že to jde perfektně dohromady.
 • V záloze máme postoj, že naším morálním právem vrhnout se na méněcenné divochy, rozdělit si jejich zemi a zotročit je.
 • Počítáme, že ve správný čas se k novému postoji přihlásíme.

Jenže tady to zadrhává. Ofenziva skončila debaklem, zázračné zbraně neuspěly, američtí generálové se zesměšnili, a z Ruska naopak vyrostl válečnický stát, jehož milionová armáda má reálnou bojovou zkušenosti a jehož válečný průmysl několikanásobně převyšuje celkovou kapacitu EU a USA dohromady.

Rozdělování Ruska do okupačních zón najednou není na pořadu dne. Což má velmi negativní dopady i na naši obranyschopnost. Jestliže na východě vyrostl válečnický stát, pak je nepřijatelné, že získáme nové zbraně až v roce 2035. Leda by se rýsovala další aplikace stejné logické figury:
 • Tvrdíme, že zbrojíme kvůli ruské hrozbě
 • Chováme se tak, jako by cílem bylo poskytnout peníze americkým korporacím a ruskou hrozbu nijak neřešit.
 • Tvrdíme, že to jde perfektně dohromady.
 • V záloze máme postoj, že nejde o Rusko, ale o podporu chudnoucí americké ekonomiky.
 • Počítáme, že ve správný čas….

(rp,prvnizpravy.cz,foto:arch.)43-8974200277/0100

Pro platby ze zahraničí: IBANCZ5601000000438974200277
BIC / SWIFT kódKOMBCZPPXXX

Anketa

Kdo podle vašeho názoru rozděluje společnost a šíři nenávist?