Svátek má: Artur

Profily

Profil autora

Michal Kraus

Michal Kraus

ekonom a politik
PhDr. Mgr. Ing. Michal Kraus, PhD., MSc., MBA , ekonom a politik

Je absolventem UK Praha, University Pardubice, VŠE Praha, ESMA Barcelona, Nottingham Trent University a Vysoké školy zdravotnictva a sociálnej práce sv. Alžběty Bratislava v oborech ekonomika, politologie, sociální práce, právo, management, řízení obchodu a marketing. Doktorát v oboru politologie.

Po absolvování VŠ a ZVS nastoupil v roce 1982 do Východočeských papíren (dnes ORPA) v Lanškrouně jako dělník ve výrobě papírových trubic. Od roku 1985 působil ve funkci vedoucího odboru plánování, financování a cen. Od roku 1986 byl poslancem ČNR, v letech 1989-90 tajemníkem MěstNV Lanškroun.

V roce 1990 se stal profesionálním politikem a poslancem ČNR (od roku 1993 Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR), kterým byl až do roku 2006. Vykonával mj. funkce ( 1990 - 91 místopředsedy ČNR, 1992 - 2005 člena, resp. místopředsedy Rozpočtového výboru ČNR, resp. PSP ČR, 2005 - 2006 předsedy RV PSP ČR). Kromě toho působil v letech 1998 - 2002 jako místopředseda a v letech 2002 - 2005 jako předseda Dozorčí rady FNM.

V roce 2006 dobrovolně odešel z veřejného života na základě dehonestační mediální kampaně, která se později ukázala jako nepravdivá a účelově vykonstruovaná.  Poté krátce působil jako referent marketingu a následně se stal předsedou představenstva a generálním ředitelem firmy RFK Invest, a. s., kde působí dodnes. V letech 2015 – 2017 působil na MŠMT jako poradce v oblasti státní péče o sport.

V letech 1984- 1991 člen KSČ, resp. KSČM, od prosince 1989 do října 1990 člen ÚV KSČ, od března 1990 do října 1990 člen předsednictva ÚVV KSČM a mluvčí (předseda) platformy Demokratická levice, která usilovala o změnu programu, Stanov i názvu KSČM a stala se iniciátorem vnitrostranického referenda, v němž členové většinou hlasů rozhodli o ponechání původního názvu.

V důsledku toho odešel z KSČM a spoluzaložil Demokratickou stranu práce (DSP), v níž působil v letech 1991- 93 jako člen a 1. místopředseda.

Po nástupu Miloše Zemana do čela ČSSD v r. 1993 byla činnost DSP ukončena a stal se členem ČSSD, kde mimo jiné působil ve funkcích 1993-95, 2001-2008 místopředseda OVV ČSSD, 2008 – 2014, 2016 - dosud předseda OVV ČSSD, 1996-98 místopředseda RVV ČSSD, 2001- 2004, 2009 – 2011 místopředseda KVV ČSSD, 2004 - 2009 předseda KVV ČSSD, 2001 - dosud člen ÚVV ČSSD, 2003 – 2011, 2017 - dosud člen Předsednictva ČSSD, 2005 - 2006 předseda poslaneckého klubu ČSSD v PS PČR, 2006 – 2010 poradce předsedy ČSSD. Po celou dobu svého členství působí také v odborném zázemí strany, mj. v ekonomické či sportovní komisi (v současné době předseda).

V letech 1971 - 1984 držitel cca 20 medailí z mistrovství republiky v rychlostní kanoistice, lehké atletice a branných vícebojích (letní biatlon), v roce 1986 získal titul Mistr sportu. V letech 2011-2014  5x zvítězil na veteránském Mistrovství ČR v lehké atletice ve své věkové kategorii, na mezinárodní soutěži veteránů v roce 2012 získal ve vrhu koulí stříbrnou medaili.

Od r. 1984 – dosud propagátor sportu, trenér mládeže a tělovýchovný funkcionář, mj. 1984 - 1989 trenér reprezentačního výběru Východočeského kraje v branných vícebojích, v roce 1990 založil parlamentní komisi pro mládež a sport (dnes podvýbor pro sport a tělovýchovu) v níž působil až do roku 2002 jako předseda, místopředseda i člen, v letech 1993 – 2015 člen vedení fotbalových oddílů Motorlet Praha, SK Kladno a FK Jablonec n. N., 1998 - 2002 člen předsednictva Českého svazu lyžařů, předseda organizačního výboru MS v letech na lyžích 2002 v Harrachově, 1998- 2006 člen Rady ministra pro sport a tělovýchovu, 2003-2006  a 2009-2012 člen ČOV, 2003 – 2009 člen ekonomické komise ČOV, 2005 – 2006 vládní zmocněnec pro pořádání MS v klasickém lyžování v roce 2009 v Liberci, v letech 2016 – 2017 tajemník komory regionů Národní rady pro sport, apod. V současnosti působí jako poradce předsedy ČUS pro strategii a legislativu a jako předseda komise ČUS pro ekonomické analýzy a strategie.

Autor mnoha legislativních norem a rozvojových investičních programů napomáhajících rozvoji sportu v ČR (1996-2005). Za svou činnost pro sportovní hnutí získal mj. titul Mistr sportu (1986), bronzový odznak ČOV (1999), nejvyšší vyznamenání ČSTV – Zlatou medaili za celoživotní práci a výjimečný přínos pro rozvoj tělovýchovy a sportu (2006), cenu Sportovních listů pro sportovní osobnost roku 2016 a 2017.

Je také autorem řady odborných statí, polemik, přednášek a vystoupení, publikovaných prakticky ve všech tištěných i elektronických médiích v oboru ekonomika a financování, včetně financování sportu. Publikoval a vystupoval na řadě mezinárodních konferencí na téma ekonomika a sport. Do tisku mj. připravuje publikaci pod názvem Podpora sportu jako veřejná služba státu. V současnu publikuje pravidelně na www.prvnizpravy.cz komentáře pod názvem – Můj názor. Je rovněž autorem řady publikací (mj. Umím pomáhat -2010). V poslední době se věnuje tvorbě říkadel pro děti – mj. Abeceda - 2013, Zvířátka -2013, Roční období – 2014, Jazykolámky –2015, Sportíci – v přípravě na rok 2018/19.


  Všechny články autora

Domníváte se, že nás vláda svými výroky žene do válečného konfliktu s Ruskem?

Ano
transparent.gif transparent.gif
37%
Ne
transparent.gif transparent.gif
32%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
31%