Stanislav Křeček

veřejný ochránce práv
[title]
Stanislav Křeček (* 20. května 1938 Praha)
je český právník a politik, po sametové revoluci krátce poslanec České národní rady za Československou stranu socialistickou, v letech 1998 až 2013 poslanec Poslanecké sněmovny za ČSSD, dlouholetý předseda Sdružení nájemníků ČR. Od února 2020 působí jako veřejný ochránce práv, u kterého působil v letech 2013 až 2019 jako zástupce.
[title]
KOMENTÁŘ

Stanislav Křeček: Důchody

Rčení „krádež za bílého dne“ pochází ze starých dobrých časů, kdy se kradlo pouze v noci.Dnes, kdy se krade bez ohledu na denní dobu, to již nemůže nikoho poděsit.

Před 437 dny
[title]
KOMENTÁŘ

Stanislav Křeček: Jen o ty energie nejde, jde o důstojnost člověka.

Málo si uvědomujeme, že u nás už probíhá zápas nejen o ekonomickou prosperitu, o hospodářský rozvoj, ale o lidská a občanská práva občanů.

Před 558 dny
[title]
KOMENTÁŘ

Stanislav Křeček: Zopakujeme Švédsko?

Vláda má ve svém programovém prohlášení závazek chránit „zranitelné občany“, ale mnozí z těch, kteří na semináři vystupovali, si nebyli jisti tím, kteří občané tuto ochranu potřebují…

Před 610 dny
[title]
KOMENTÁŘ

Stanislav Křeček: Jiné výročí

O realistickém míru, který by zachránil lidské životy, vytvořil podmínky pro další jednání a pro vliv svobodného světa na budoucí změnu třeba aktuálně těžko přijatelných podmínek nechceme jednat s válečným zločincem Putinem

Před 747 dny
[title]
KOMENTÁŘ

Stanislav Křeček: Nájem bytů, předvídatelnost a diskriminace

O tom, že důsledky právních předpisů a rozhodnutí, by měly být předvídatelné, nebude asi sporu.

Před 3292 dny
[title]
KOMENTÁŘ

Stanislav Křeček: Memento Cibulka?

V hlomozu aktuálních událostí - oslavy osvobození, nebo co to bylo, jmenování nebo nejmenováni profesorů – téměř unikl pozornosti další projev již infekčního problému, který má tentokráte jméno Cibulka.

Před 3303 dny
[title]
KOMENTÁŘ

Stanislav Křeček: Odmítněme státní výklad rodinného práva!

Jedním z témat, které v uplynulých týdnech a měsících oživovaly naši mediální i veřejnou scénu, byla kauza dětí Michalákových.

Před 3345 dny
[title]
KOMENTÁŘ

Stanislav Křeček: Jiný Listopad

Ve své brněnské kanceláři mám pověšenu fotografii pořízenou někdy koncem listopadu nebo na začátku prosince 1989 v sídle tehdejší Československé strany socialistické na pražském Náměstí Republiky.

Před 3482 dny
[title]
KOMENTÁŘ

Stanislav Křeček: Takhle ne pane Štampachu!

Jsem po letech strávených v politice na ledacos zvyklý, vím, že ve společnosti existují nejrůznější názory a stanoviska, vím, že míra neschopnosti porozumět psanému textu je vysoká a nevadí mi proto i ostrá vyjádření a reakce na moje publikované názory.

Před 3941 dny

Anketa

Kdo podle vašeho názoru tříští a radikalizuje naši společnost?