Michal Hašek: Kramáři z Kramářky aneb zABLokované Česko

KOMENTÁŘ

Při sledování vodopádu sobotních tiskových konferencí a tiskových prohlášení ze strany ODS a TOP 09 jsem měl pocit, jako kdybych se ocitl v jiném světě, na jiné planetě a nikoli v České republice, 9. dubna 2011, rok po volbách a po roce společné vlády ODS a TOP 09 s Věcmi veřejnými Víta Bárty. Kdyby nebyla situace tak vážná, musel bych se smát, jakou frašku se rozhodli pánové Nečas, Vondra, Schwarzenberg a Kalousek hrát s veřejností.

11. dubna 2011 - 10:00

Pomiňme hned zpočátku nezpochybnitelný fakt, že prakticky na všechna velmi závažná fakta, popsána v článcích MF Dnes v závěru týdne upozorňuje sociální demokracie již od počátku roku 2010. Opakovaně jsme upozorňovali na personální provázanost Věcí veřejných s detektivní agenturou ABL, opakovaně jsme upozorňovali na podnikatelský záměr majitele VV Víta Bárty, opakovaně jsme upozorňovali na loutkové složení Věcí veřejných v čele s Radkem Johnem a opakovaně jsme varovali před možnosti privatizace naší demokracie v případě, že se Věci veřejné ujmou spolu s ODS a TOP 09 po volbách vlády v České republice.

Toto vše nyní pomiňme, ale nemohu než nevěřícně pozorovat pány Nečase, Vondru, Schwarzenberga a Kalouska, kteří nyní hovoří o největším ohrožení demokracie od roku 1989 a o privatizaci politiky. Pomíjím li fakt, že to po celou dobu říkala ČSSD, musím ale panu Nečasovi připomenout slova jeho předchůdce Topolánka, která pronesl počátkem března roku 2010: „Věci veřejné je mafiánský projekt lidí (i z okruhu ODS) ovládajících situaci v Praze.“ Tedy v době, kdy byl Petr Nečas Topolánkovým místopředsedou, a jsem si jist, že na poradách vedení občanských demokratů o VV v té době více než podrobně hovořili. Je faktem, a hovoří o tom i MF Dnes, že ODS, či alespoň řada jejích významných představitelů, se na vzniku Věci veřejných podílela a v realizaci projektu Víta Bárty podporovala. ODS o pozadí VV zkrátka věděla a stejně tak společně ODS a TOP 09 s VV společně vládly a při vytváření chobotnice ABL ve strukturách vlády a státní správy s Vítem Bártou aktivně spolupracovali, či to minimálně tolerovali. Jejich současné moralizování a ohánění se ohrožením demokracie je tak pokrytecké a falešné. Navíc je na místě se ptát, co dělaly a dělají příslušné bezpečnostní složky státu, které mají chránit demokratické ústavní zřízení České republiky. Pracují tak špatně, že je trumfla ABL a plány na privatizaci české politiky zůstaly Bezpečnostní informační službě neznámé, či byly tyto a podobné aktivity zmapovány a byli informováni vrcholoví ústavní činitelé včetně premiéra Nečase, který disponoval informacemi a nekonal ?

Stejně problematické jsou pak kroky, které pánové Nečas, Vondra, Schwarzenberg a Kalousek plánují nyní, dle vlastních slov pro ochranu demokracie a nutných reforem. Pokud tedy máme věřit jejich slovům o obludnosti problému a současnému ostentativnímu odporu k Věcem veřejným, kdy Miroslav Kalousek například hovoří o tom, že „odmítá ve vládě realizovat projekt politické divize ABL. Stejně tak pokud pánové Nečas, Vondra, ano ten Vondra s kauzou ProMoPro, Schwarzenberg a Kalousek nyní moralizují a zpochybňují mandát Věcí veřejných a ABL podílet se na vládě v České republice, musí za stejně pochybný mandát prohlásit i ten svůj nynější, vládní. Protože jedině díky hlasům politické divize ABL je nyní Petr Nečas premiérem, Alexandr Vondra, bohužel stále, ministrem obrany,  Karel Schwarzenberg ministrem zahraničních věcí a Miroslav Kalousek ministrem financí.   

Pokud tedy chtějí pánové Nečas, Vondra, Schwarzenberg a Kalousek začít napravovat pověst své vlády bez Věcí veřejných, musí se rozhodnout. Rozhodnout o tom, který z poslanců Věcí veřejných, respektive ABL, je ještě dostatečně čistý, aby mohl podporovat jejich dvoukoalici a kdo je naopak již příliš špinavý. Zatím mají pro tento projekt k dispozici bývalého výkonného místopředsedu Škárku, který se z pozice pravé ruky Víta Bárty více než aktivně podílel na vytvoření této obludnosti a Kristýnu Kočí, která tu skupinu poslanců z nyní pro Nečase s Kalouskem nepřijatelné politické strany – detektivní agentury – prakticky rok vedla. A i kdyby měl platit projekt trojkoalice, jakože se tak ani jedna z koaličních stran zatím netváří, kdo další ze skupiny poslanců VV je pro ODS a TOP 09 ještě dostatečně čistý, aby vláda s jejich podporou byla ještě demokratická? A kolik těchto poslanců bude, aby „nová“ vláda získala v Poslanecké sněmovně důvěru? Protože bez vyjádření důvěry bude tato nová vláda stejně nelegitimní, jako ta s ABL a ODS s TOP 09 již nikdy nevyvrátí podezření, že jejich náhlé procitnutí po přečtení MD Dnes nebylo jen další lží a záminkou. Záminkou pro stavební lobby v ODS pro znovuzískání ministerstva dopravy či záminkou pro návrat týmu ODS na ministerstvo vnitra a následné zastavení již zahájených vyšetřování několika trestních oznámení na podezřelé veřejné zakázky a privatizace v resortu vnitra typu lukrativních lázní.

Já souhlasím s pány Nečasem, Vondrou, Schwarzenbergem a Kalouskem, že Česká republika nutně potřebuje reformy a opatření ke snižování schodku veřejných financí. ČSSD má nové vedení a vytváříme proto nový, proreformní, protikorupční a moderní politický program. Protože si stejně tak jako pánové Nečas, Vondra, Schwarzenberg a Kalousek uvědomujeme, že to naše země potřebuje. Ale stejně tak dobře víme, že tyto změny může realizovat jen silná a stabilní vláda. Nikoli vláda založená v případě pokračování trojkoalice na největším korupčním projektu historie nebo na hlasech několika přeběhlíků, kteří se nyní rozhodli účelově opustit potápějící loď VV. Protože nikým jiným, než pouhými přeběhlíky slečna Kočí a pánové Škárka s Humlem nejsou. Jen další Melčák s Pohankou, kteří vědí, že jejich politická kariéra skončí dnem skončení jejich poslaneckého mandátu a jejich motivací nejsou tolik potřebné změny, ale udržení poslaneckých prebend, stejně tak všech dalších poslanců VV, kteří by se k podpoře dvoukoalice ODS a TOP 09 rozhodli a opustili Víta Bártu. Jak taková vláda funguje, jsme mohli sledovat v minulém období a shodneme se, že reformní rozhodně nebyla a silná a stabilní již vůbec ne.

Jak mohou pánové Nečas, Vondra, Schwarzenberg či Kalousek chtít, abychom uvěřili, že mají zájem provádět reformy, když ani po roce nejsilnější vlády v novodobé historii ČR nejsou tolik potřebné reformy ani na papíře?! Zatím se řeší pouze to, zda provize firmy ProMoPro od Alexandra Vondry byla 100 nebo 300 milionů či zda měla ODS dostat ze zmanipulovaného tendru na čističku odpadních vod v Praze 300 nebo 500 milionů korun. Reformy nikde, místo boje s klientelismem je zde chobotnice ABL a důkazem boje této vlády s korupcí je fakt, že 1/3 německých firem přemýšlí o opuštění ČR kvůli zhoršování podnikatelského prostředí korupcí. Jiným reálným výsledkem se tato vláda pochlubit nemůže.

Proto nemohu než navrhnout, v zájmu naší země a nutných změn, abychom měli v co nejkratším termínu nové volby, ze kterých vzejde nová, silná vláda. Můžeme rozpustit sněmovnu, prezident pak do 60 dnů vypsat nové volby a první zářijový týden si můžeme všichni zvolit novou vládu, která konečně začne vládnout a realizovat reformy. Jsem si vědom náročnosti a nákladnosti takového kroku, stejně tak únavy občanů z nekonečných kampaní, ale stejně tak jsem přesvědčen, že současná situace jiné demokratické a čestné řešení nemá. A navíc, na základě současného stavu věcí a vztahů uvnitř koaliční vlády, nebude nová vláda na světě dříve, než za dva nebo tři měsíce. S novými volbami tedy ztratíme dva měsíce, škoda, ale tato vláda promrhala rok. To je přijatelná ztráta za to, že skončí vládní agonie, zbavíme se ABL a začneme konečně pracovat.

Michal Hašek


Anketa

Je podle Vás vysílání České televize objektivní a vyvážené?