Zdeněk Ertl: Doběhneme včas do krytu?

KOMENTÁŘ

V několika předchozích článcích jsem si vám dovolil představit nejzajímavější odpovědi občanů na některé otázky exkluzivních letošních a loňských průzkumů z oblasti bezpečnosti, připravenosti k řešení různých krizových situací apod. Dnešním, sedmým pokračováním tento malý seriál uzavřu.

8. září 2023 - 07:00

Považujete svoji fyzickou kondici a svoje schopnosti za dostatečné k přežití delší doby bez centrálního zásobování elektřinou, teplem, vodou, pohonnými hmotami apod.?    
 


Vyznění tohoto grafu je jasné, ukazuje na skutečnost, že jen necelá třetina občanů se domnívá, že jejich fyzická kondice je spolu s jinými schopnostmi zárukou, aby dokázali bez větších problémů překonat rozličné krizové situace, zapříčiněné válečným stavem, přírodními katastrofami, technickými haváriemi, tedy např. přežít delší dobu bez elektřiny, vody, benzínu, peněz atd.   

Jestliže ale více než dvě třetiny z nás sebekriticky přiznávají, že úroveň jejich fyzické kondice a dalších schopností by jim neumožnila přežít složitější situace, musím se ptát, proč a jak jsme k tomuto nelichotivému stavu došli, a hlavně kdo za to může!? Jinými slovy, víme, že jsme na tom špatně, ale zároveň s tím nic neděláme? Doufáme tedy, že ke složité situaci za našeho života nikdy nedojde, nebo spoléháme, že nás z krizové situace někdo nebo něco zachrání? Neměli bychom se v první řadě o svoje bezpečí a přežití starat sami a teprve pak doufat i v nějakou pomoc někoho jiného?


Otázky podobného typu bych mohl pokládat ještě dlouho, ale vraťme se kousek zpátky a zeptejme se, i když s mírnou nadsázkou, kdo z nás by byl ve složité situaci schopný např. rychle doběhnout do protileteckého krytu. Výše uvedený graf nám napovídá, že dvě třetiny z nás by se nejspíš nebyly schopny bezpečného úkrytu včas uchýlit. Třetina obyvatel si naopak věří, že by např. do krytu doběhli, ale byli by skutečně zachráněni?

Následující graf nám odhaluje paradoxní situaci, že lidé, kteří se cítí být připraveni se zachránit, by se nejspíš stejně nezachránili, protože by nevěděli, kam mají běžet…!

Víte, kde je Vašemu bydlišti nejbližší protiletecký kryt?
 


A znovu bych se mohl a měl ptát, PROČ to nevíme, čí je to vina atd., atd.

Jinou otázkou je samozřejmě fakt, že i kdyby se všichni kondičně zdatní uměli do bezpečí dostat a věděli by, kam mají směřovat, zdaleka by se všichni do krytu nevešli, protože maximální kapacita všech protileteckých krytů u nás by stačila jen pro jednotky procent z celkového počtu obyvatel. O tom ale zase třeba někdy příště.

Zdeněk Ertl
Anketa

Jste spokojeni s výsledky voleb do Evropského parlamentu?

Ano 28%
transparent.gif transparent.gif
Ne 62%
transparent.gif transparent.gif
Nevím 10%
transparent.gif transparent.gif