Svátek má: Filip

Komentáře

Adam B. Bartoš

politik (NE Bruselu - Národní demokracie)

Kdo může beztrestně vyzývat k likvidaci Čechů

Představte si, že bych si založil facebookovou skupinu ´Židy v ČR nechceme´. Pravidelně bych uveřejňoval protižidovské texty a výzvy k vymlácení Židů (jako se mlátí obilí), odstranění Židů z ČR, vyhlazení Židů.


Představte si, že bych na vltavské náplavce uspořádal happening, kde bych veřejně oběsil karikaturu Žida - pejzatého, skobonosého, nebo možná - ještě lépe - oděného jako bankéře, kterému budou z kapes čouhat bankovky, abychom vyšli stereotypům maximálně vstříc. Mohl by se ostatně jmenovat Goldmann, to je takové typické židovské jméno. A vlastně by tak mohl i vypadat --- jako Karel Goldmann...

Myslíte, že by mi média tleskala? Že by se předháněla v chvále, jak jsem vtipný? Že by si mne novináři zvali do rádia, abych o své originální iniciativě promluvil?

Nejspíše bych dostal obsílku s barevným pruhem. Ne, takový příběh je čistě hypotetický, nestal se a stát se ani nemůže.

I když v jistém ohledu se přece jen stal. Výše napsané by bylo pravdou, kdybych zaměnil jen jedno jediné slovo. Místo slova ´Žid´ bych uvedl slovo ´Čech´. Facebooková skupina by se jmenovala ´Čechy v ČR nechceme´, uveřejňoval bych protičeské texty a výzvy k vymlácení Čechů (jako se mlátí obilí). A na náplavce bych místo Žida oběsil Čecha - abychom vyšli stereotypům maximálně vstříc, vypadal by --- asi jako Sekorův Brouk Pytlík. Média by mi tleskala a novináři by si mne zvali do rádia, abych o své originální iniciativě promluvil.

To se stalo. Taková iniciativa vskutku existuje. Takové texty uveřejňuje, takovou karikaturu Čecha oběsila a iniciátor takové iniciativy je zván do pravdoláskařských médií.

Jmenuje se Karel Roztočil, i když je to jen pseudonym - zřejmě má strach, že by mu nějaký rozzlobený Čech mohl jeho výzvy k násilí vůči nám omlátit o hlavu (a já bych se tomu vůbec nedivil). Nebo tím chce naznačit, jak jsou Češi násilní a nechápou recesi, nemají smysl pro humor a proto před nimi musí svoji identitu skrývat. Vsadil bych se však, že důvod, proč používá pseudonym, je ještě jiný. Naznačím ho později.

To, že výzvy k násilí vůči etnické skupině (Čechům) nikdo neřeší, média jim tleskají a všichni to svorně považují za velkou švandu, je nejspíše dáno tím, že se iniciátoři jistí tvrzením, že jde o recesi. Jsou to přece Češi a když vyzývají k vyhlazení Čechů, je to nerozum, protimluv, ergo musí jít o švandu a švandu přece trestat nesmíme. Možná tím chceme dokázat, že Roztočil nemá pravdu, že jsme skutečně nad věcí, smysl pro humor máme, dokážeme se sami sobě zasmát, zkrátka nejsme úzkoprsí a Roztočil je vlastně se svoji obžalobou Čechů úplně mimo.

Možná by to tak mohlo být. Možná by to byla skutečně dobrá švanda, kdyby etničtí Češi jakoby v legraci vyzývali k likvidaci etnických Čechů - možná bychom se tomu mohli zasmát, že to je vtipný způsob, jak upozornit na problém rasismu, jak upoutat pozornost, jak proniknout do médií a jak šokovat. Možná bych se i já zasmál.

Má to ale háček. Problém je v tom, že ti, kdo to říkají, etničtí Češi nejsou.  

Problém je v tom, že Karel Roztočil není Karel Roztočil, ale Karel Goldmann (už je nám jasnější, proč v médiích raději vystupuje s krásným českým jménem? Ono by to přece jen vypadalo divně, kdyby si nechal to své skutečné).

Problém je v tom, že výzvy k likvidaci Čechů ve skutečnosti pronáší Žid, významný člen pražské židovské obce, levě orientovaný překladatel a obdivovatel Lenina, Marxe a Mao Ce-tunga, ale i Talmudu (je předsedou občanského sdružení Talmidim), kabalista a překladatel knih o židovské magii, obhájce muslimů, kolega ředitele Židovského muzea v Praze Leo Pavláta. Tím vším Karel Goldmann alias Karel Roztočil je.

A co o něm ještě víme? Goldmannův dědeček byl asimilovaný Žid s německými kořeny, který po roce 1948 opustil rodinu a uprchl zpět do Německa. Goldmann se ke svému židovství sám propracoval (v rodině se judaismus nijak nezdůrazňoval), nejprve se obrátil k ortodoxnímu judaismu, ale protože podle halachy není pravým Židem (Žid byl jen jeho otec, ne matka), shledal ortodoxní židovství příliš restriktivním a zakotvil raději mezi progresivními liberálními Židy sdruženými v pražské organizaci Bejt Simcha. V synagoze se postupně stal jedním z vedoucích pracovníků, je zapojen do získávání finančních prostředků a do dalších komunitních projektů. Je fanatickým bolševikem, publikuje texty, které se i levicový Jakub Patočka v levicovém Deníku Referendum bojí publikovat, protože jsou plné citátů Marxe, Stalina a Lenina.

Goldmann přitom není jediný Žid, který se účastnil "recesistické" popravy Čecha. Sekundovala mu v tom například slovenská "umělkyně" židovsko-maďarského-romského původu Tamara Moyzes se svým izraelským manželem, rovněž "umělcem" Shlomi Yaffem (i ona má izraelské občanství, studovala v Tel Avivu). Tamara Moyzes se považuje za politickou "umělkyni" a aktivistku, je typickou představitelkou multikulturní levice - propaguje "gender" agendu, kosmopolitismus, zabývá se tématikou národnostních a sexuálních menšin, účastní se pochodů PraguePride a má zálibu v pořádání provokativních instalací.

A to se už dostáváme do zcela jiné roviny příběhu - Žid vyzývá k fyzické likvidaci Čecha, kterého navíc zesměšňuje a uráží. Nemáme na to nějaké paragrafy?

Ponechme teď stranou, zda českým národem Karel Goldmann pohrdá takříkajíc od kolébky, nebo zda se v něm nenávist ke Gójům vypěstovala v židovské obci či pod vlivem studia a překladu Talmudu, na kterém pracuje (možná by to mohl pan Pavlát osvětlit). Možná to má i od toho Marxe, který chtěl Čechy vyhladit podobně jako Hitler (ale zde se kruh uzavírá, protože Marx byl vlastně také --- Žid).

Důležité spíše je, že v takovém případě vše ztrácí nádech recese a ironie. Jak můžeme vědět, že jde o legraci? Co když Goldmann není recesista, ale rasista? Jak můžeme vědět, že všechna svá slova nemyslí vážně a že jen nevyužívá přízně politicky korektních médií, aby pod krytím údajně osvětové a výchovné iniciativy neříkal, co si skutečně myslí?

A co si myslím já? Že pražská židovská obec, Leo Pavlát a další význační představitelé židovské menšiny, by se měli od Roztočila / Goldmanna distancovat a za jeho urážky Čechů se omluvit. A že Goldmann by měl dostat obsílku s barevným pruhem, protože porušuje zákon, když vyzývá k násilí vůči etnické skupině.

Pak bych si myslel, že se všem v České republice měří stejně. A že zde máme svobodu slova, která ale má (a je to tak správně) jasné hranice.

Naneštěstí se všem stejně neměří a svobodu slova mají jen někteří. Goldmannové a jim podobní, kterým nikdy nic nehrozí. My, etničtí Češi, taková privilegia nemáme.

Adam B.Bartoš