František Kružík: Pigeon superstition

KOMENTÁŘ

Motto: „Dožili jsme se doby, kdy moudří lidé jsou umlčováni, aby to, co říkají, neuráželo hlupáky.“Albert Einstein

29. listopadu 2023 - 07:00

V článku „Vracíme se do doby kamenné…?“ bylo konstatováno, že celkový státní dluh ČR překročil za 1.Q roku 2023 tři bilióny Kč (3,099 •1012 Kč). MF ČR ve své zprávě o řízení státního dluhu ČR za 1. až 3.Q 2023 uvádí, že absolutní hodnota státního dluhu dosáhla tři bilióny sto patnáct miliard Kč (3,115•1012 Kč). 

Pro ty, kteří podobně jako ministr financí Stanjura, mají potíže s nulami jenom připomenu, že milión (který si lze představit) má šest nul (106), miliarda má devět nul (109, tj. tisíc miliónů) a bilión má dvanáct nul (1012, tj. milión miliónů či tisíc miliard), tedy napsáno jako celé číslo, představuje celkový státní dluh ČR takovéto těžko představitelné třináctimístné číslo: 3 115 000 000 000.- Kč. Splatnost částí dluhu je nastavena různě – od dvou do dvaceti let, ale i padesát let, průměrně je to 8,5 roku. Státní dluh je tvořen dluhy vlády a vzniká především hromaděním schodků státního rozpočtu. Na rok 2024 navrhuje MF rozpočet se schodkem 252 mld. Kč. Co lze dodat…?

Co však zůstává mimo pozornosti veřejnosti, je eufemisticky nazývaná obsluha státního dluhu. Dluh totiž, i když se nesplácí, je úročen a úroky se platit musí! TO je právě ta „obsluha“!

„Obsluha státního dluhu je první a nejdůležitější mandatorní výdaj. Brzy to bude už 100 miliard, které nejde utratit, či spíše investovat jinde. To jsou přesně ty důsledky rychlého zadlužování,“ říká ekonom, předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl.

Zopakujme: tyhle peníze není možné utratit jinde, tato platba má přednost před všemi ostatními! (1)

V roce 2022 to bylo 50 mld. Kč, v roce 2023 je odhad na 70 mld. Kč, v roce 2024 činí odhad 90 mld. Kč a v roce 2025 to bude cca 100 mld. Kč. Znamená to, že za roky 2022 až 2025 půjde cca 310 (nebo i víc) mld. Kč takříkajíc do větráku!

I ti nejzarytější podporovatelé vlády pětidemolice ztrácejí iluze, že by se katastrofy, valící se jedna za druhou, mohly změnit v něco pozitivního. Podle průzkumu CVVM, uveřejněného 13. října 2023, se za srpen - září 2023 i nadále snižovala důvěra v ústavní instituce dle nastoupeného trendu (v minulém čísle TEMA byla uvedena důvěra v ústavní instituce za červen - červenec 2023).

Petr Fiala se opět kvalifikoval jako světový lídr a vede seznam nejneúspěšnějších předsedů vlád…


Jeho nákupů v Německu (Nutela aj.) a neúspěšných cest po Africe si povšimnul i západní tisk a s gustem je jako chutné sousto rozžvýkává, protože to odvádí pozornost od vlastních neschopných či všehoschopných politiků. Česko je nyní označováno za nemocného muže Evropy, nejrychleji se zadlužujícího, s vysokou inflací a směřujícího do recese. Za necelé dva roky vládnutí je to vskutku mimořádně zdrcující výkon!
Skinnerovi holubi

Již ve 20. letech minulého století byly prováděny experimenty s lidskými batolaty, jejichž cílem bylo ověřit, zda kondicionování ověřené I.P. Pavlovem na psech, má obecnější platnost, aplikovatelnou i na humánní psychologii chování a učení (pozor! - pro většinu lidí je znalost Pavlovových experimentů omezena na slintající psy a podmíněný reflex. Jeho výzkumná práce v této oblasti je však vysoce komplexní). Tato část behaviorální psychologie je v současnosti klasifikována jako klasické pasívní kondicionování (podmiňování).

B.F. Skinner je světoznámý behaviorální psycholog, který se experimenty s holuby zabýval již před a během II. světové války. Dokonce dostal grant a pro US NAVY vyvíjel řiditelné námořní bomby v nichž dnešní mikroprocesory měli nahrazovat tři prekondicionovaní holubi. Tento vývoj skončil ve stádiu experimentů bez reálného výsledku. V tomto ohledu byli o něco úspěšnější Japonci se svými kamikadze…

Pigeon superstition /holubí pověra/, je nejznámější výsledek z celého neobyčejně rozsáhlého Skinnerova díla. Váže se k holubím experimentům, s nimiž Skinner pokračoval i po válce. Na rozdíl od I.P. Pavlova a jeho následovníků, se otázky kondicionování chopil z jiného konce. Totiž snahou najít odpověď na otázku, zda může kondicionování vyvolat aktivní působení subjektu, učit se a vědomě vyvolávat podnět k žádoucímu výsledku (odměně). Výsledkem jeho pečlivě připravovaných a dokumentovaných experimentů, je teorie operabilního kondicionování, striktně česky bývá označována jako instrumentální podmiňování.

V experimentu s holuby ve Skinnerově boxu, šest z devíti holubů si rychle vytvořilo rituál, o němž bylo přesvědčeno, že otevírá přístup k dosud skrytému zrní, tj. holubí pověru. Pozoruhodné je, že vyhasínání této pověry, je na rozdíl od učení, velmi pomalé. Jestliže dvířka s potravou přestanou reagovat na holubí rituál, trvá velmi dlouho, než se holub přestane pokoušet dvířka rituálně otevřít. Skinner zaznamenal, že jeden z holubů svůj rituál opakoval deset tisíckrát, než poznal, že už to nefunguje! A naopak obnovení původní holubí pověry trvá kratší dobu, než původní učení. Ve zobecnění holubího experimentu na humánní behaviorální psychologii, Skinner logicky dovozuje, že člověk díky rozsáhlejším kognitivním a verbálním schopnostem (pozn. autor: tedy jak který člověk), je schopen podržet si desítky nebo stovky ‚holubích pověr‘ a také díky chápání verbální abstrakce přebírat nebo předávat ‚holubí pověry’ jiným lidským subjektům (Verbal behavior, 1957).

To již ve své době vyvolalo velmi ostré polemiky, které se v různých úrovních vedou dodnes. Noam Chomsky se proti Skinnerovým závěrům ostře ohrazoval, avšak pochopitelně nemohl upřít empiricky prokázanou skutečnost, že ve všech civilizačních okruzích jsou pověry skutečností a nezřídka dokumentované v mnoha set letých textech. Jsou hluboce vryté v kulturním dědictví národů a snadno se obnovují. Chomský není nijak masově vyhledávaný autor, zatímco Skinnerovo dílo je dodnes vydáváno v mnoha zemích, je také hojně citováno v odborné literatuře a článcích. Např. (2), (3).

Již v 50. a 60. letech se objevily články, které interpretovaly Skinnerův experiment s holuby myšlenkovou zkratkou, vycházející ze skutečnosti, že jestliže poměrně kognitivně jednoduchý pták jako je holub, je schopen si poměrně rychle osvojit víru, že je svými rituály (podněty) schopen ovlivňovat realitu, pak lidé s mírně omezenými kognitivními schopnostmi jsou snadněji kondiciovatelní, protože mají slabší schopnost sebereflexe k pochopení, že jsou ovládáni ‚holubí pověrou‘. To vyvolalo další vlnu polemik, protože jako potrefené husy, se ozvali věřící různých náboženství a vyznání. Dokonce bylo provedeno několik bedlivě připravených a sledovaných pokusů, jak úspěšné jsou hromadné modlitby v působení na realitu (např. hromadné modlitby za uzdravení smrtelně nemocných lidí), včetně kontrolních skupin ve slepých pokusech... Pro zájemce o tuto, jen hrubě nastíněnou problematiku, je na webu tisíce stran textů.

Vláda pětidemolice a holubí pověra

Předchozí výklad o ‚holubí pověře‘ je veden snahou ozřejmit, jak snadno lze kondicionovat (instrumentálně podmiňovat) celé masy lidí a to zcela vskrytu a nenápadně protože implementace kondiciování již byla dávno provedena a pověry se dodnes dědí z generace na generaci.

Výzkum v oblasti behaviorální psychologie od dob I.P. Pavlova a empirické zkušenosti s aplikací na lidské subjekty pokročil do neskutečné šíře a hloubky. Koneckonců kontrolovat myšlenky, cíle a jednání lidských subjektů vždy bylo touhou vládců a mocných. Ostatně docela nedávno zhavaroval (minimálně oficiálně) projekt využití UI k tomuto účelu a kondicionování je neskonale snadnější a spolehlivější. (Viz Bruner & Revuski 1961).

Pasívní i aktivní kondicionování probíhá v ČR již minimálně 17 let, i když počátky jsou obtížně identifikovatelné…

Během té doby se etablovaly stovky až tisíce tzv. NGO, které se primárně sebedeklarují jako altruistické, dobrovolnické organizace, suplující nedostatky státních organizací ku prospěchu občanů‚ (tedy ne, že by alespoň část z nich taková nebyla), ale podstatná část z nich je financována a jinak podporována ze zahraničí, s cíli které mohou být jen těžko vnímány jako prospěšné státu, Čechům, Moravanům a Slezanům. Celkem je k roku 2021 uváděn jejich počet cca 150 tis. Ingerence NGO do výchovy a skrytého kondicionování dětí již od mateřských škol probíhá v ČR za ostentativního nezájmu nebo dokonce s podporou státních institucí. Je to masová výroba ‚holubích pověr‘ v hlavách dětí, které jsou proti všem formám kondicionování v zásadě bezbranné.

Díky zásahu předsedy ústavního soudu Rychetského, se do parlamentu dostala pětice stran, z nichž nejméně dvě by bez zásahu ústavního soudu nemohly do parlamentu proniknout. Vytvořili vládu, která velmi brzy získala ve veřejném prostoru přiléhavou přezdívku pětidemolice. Přesvědčivě předvádějí téměř neuvěřitelný diletantismus, nevzdělanost, aroganci vůči občanům státu. Mnozí z nich jsou školeni v NGO Aspen Institut Central Europe a dosti přesvědčivě předvádějí své kondicionování servilitou k Berlínu, Bruselu a Washingtonu, podporou New Green Dealu, přijímání nekompatibilních migrantů z Blízkého východu a Afriky, systematickou likvidací českého průmyslu a snahou o zavedení eura namísto vlastní měny.

Jsou jako ti Skinnerovi holubi, natřásající se v kleci, provádějící své vlastní rituály s holubí pověrou, že skutečně vládnou.

Stále zřetelněji je patrné, že ztratili důvěru občanů a nejen to, jsou explicitně směšní a to nejen tady doma v ČR, ale i na tom Západě, kam zbožně natáčejí hlavy v očekávání odměny, pochvaly, trochy ptačího zobu.
Tento stav dokonale vystihuje bonmot/hádanka z Facebooku:

Jaký je rozdíl mezi vládou pětidemolice a holuby?
Žádný. Lítají chaoticky sem tam, vrkají nesrozumitelné signály, všechno poserou a střílet se nesmějí.


Závěr

Z pohledu českého státu a jeho občanů je současný vývoj zcela frustrující. Takhle nějak se museli cítit naši předkové po porážce na Bílé hoře, v očekávání výprodeje a konfiskací majetků.
 
I kdyby tato vláda skončila zítra, škody, které napáchala, se budou odstraňovat léta, pokud vůbec bude možno je napravit.

A ještě citát měsíce září a další, listopadový, oba hodné zaznamenání, ze sousedního Německa, potvrzující, že koordinace mezi hloupostí našich ministrů a Německa není výmysl:

„Nemám problém s tím, že Francie vlastní jaderné elektrárny; jde mi o to, že provozovatel jaderných elektráren může nabídnout levné ceny pod tržní hodnotou,“ posteskl si německý ministr průmyslu a spolupředseda strany zelených Robert Habeck. Spolupředsedkyní německé strany zelených (B‘90/Die Grüne) je Annalena Charlotte Alma Baerbocková, v současné vládě je na postu ministryně zahraničí. Její zelená hloupost odpovídá jejímu vzdělání… Ona i Habeck už šestnáct let dělají veletoče, aby se zavřely tepelné i jaderné elektrárny v Německu. Povedlo se. Jaderky jsou uzavřeny kompletně. Teď zjišťují, že Občasné Zdroje Energie (OZE) mají jaksi své mouchy a nedostatky, a že s blížící se zimou, která na rozdíl od té minulé už bude tvrdá, jsou v pr…, no však víte kde! Německým voličům už dochází trpělivosti s celým New Green Dealem i s šílenými počiny zelených Borgů.

Také na poli nelegální migrace už Německu dochází dech. To vyjádřil německý velvyslanec v Česku Andreas Künne, který v Praze působí od roku 2021:

„Musíme migranty přerozdělovat a zrušit veto v EU. Nutně potřebujeme reformu evropského azylového systému, posuzování žádostí musí probíhat rychle a na vnější hranici EU. Potřebujeme posílit Frontex, ale také celoevropskou solidaritu a zavést i zde neoblíbený systém přerozdělování. Není udržitelné, aby celou tíhu nesla Itálie, Řecko, Španělsko, Malta nebo Kypr. Stejně tak není možné, aby ostatní státy říkaly: ‚Německo jim dává nejvíc, tak ať si jdou tam.‘ To oslabuje EU jako celek, každý členský stát musí převzít svůj díl odpovědnosti!“

Když si to přečetl předseda strany PRO Jindřich Rajchl, hodně se rozzlobil a nebral si servítky:
„Německo už nám tímto natvrdo vzkázalo, že už se nás vůbec na nic nehodlá ptát a o něčem s námi jednat. Že už nám hodlá svoji vůli diktovat. Včetně toho, že máme platit za jejich fatálně chybnou migrační politiku. To, že jejich města a obce nezvládají příval migrantů, nemůže být ani na minutu důvodem k tomu, aby byla odpovědnost za politiku otevřených dveří Angely Merkel přenesena na Českou republiku. Oni si to navařili, tak ať si to nyní také snědí.

Německo se evidentně rozhodlo postoupit do další fáze přeměny České republiky v 17. spolkovou republiku. Což nemůžeme za žádnou cenu připustit.

My se před nimi tak jako Fiala hrbit rozhodně nehodláme.“ (4)

My však již víme, že Fiala a jeho nohsledi z pětidemolice dál tančí své holubí tanečky v holubí pověře, že Německo to s námi myslí dobře.

Nemyslí a nikdy nemyslelo!

František Kružík

 

Literatura a zdroje
1. Břešťan, Robert. Český státní dluh: kolik dlužíme, co za to platíme a o co kvůli tomu přicházíme. HlídacíPes - žurnalistika ve veřejném zájmu. [Online] © 2023 HlídacíPes.org, 10. říjen 2023. [Citace: 12. listopad 2023.] https://hlidacipes.org/cesky-statni-dluh-kolik-dluzime-co-za-to-platime-a-o-co-kvuli-tomu-prichazime/.
2. Skinner, B. F. Psychology Classics: Superstition in the Pigeon. místo neznámé : CreateSpace Independent Publishing Platform, 2013. ISBN 10: 1490551441 / ISBN 13: 9781490551449.
3. Freely, Chuckles. Human Superstitions Explained By Pigeons. The Happy Neuron. [Online] 1. červen 2020. [Citace: 12. listopad 2023.] http://thehappyneuron.com/2020/06/human-superstitions-explained-by-pigeons/.
4. Polák, Miloš. Migranty přerozdělit, řeklo Německo Česku. Velmi tvrdá odpověď. Parlamentní listy. [Online] © NAŠE MÉDIA a.s. | 2009-2023, 22. listopad 2023. [Citace: 22. listopad 2023.] https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Migranty-prerozdelit-reklo-Nemecko-Cesku-Velmi-tvrda-odpoved-746481.
5. Odbor Řízení státního dluju a finančního majetku. Státní dluhopisy podle typu instrumentu za rok 2023. [Online] 31. říjen 2023. [Citace: 12. listopad 2023.] https://www.mfcr.cz/cs/rozpoctova-politika/rizeni-statniho-dluhu/statistiky/podle-typu-instrumentu/2023/statni-dluhopisy-podle-typu-instrumentu-50437.
6. Superstition. Cognitive Psychology. [Online] [Citace: 12. listopad 2023.] https://www.psychologistworld.com/superstition.
7. Ministerstvo financí. Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky 1. - 3. čtvrtletí 2023. MF ČR. [Online] 20. říjen 2023. [Citace: 12. listopad 2023.] ISSN 2336-2650 .
Anketa

Myslíte si, že je u nás cenzura a dochází k omezování svobody projevu?

Ano 41%
transparent.gif transparent.gif
Ne 30%
transparent.gif transparent.gif
Nevím 29%
transparent.gif transparent.gif