Zdeněk Ertl: Proč by se podpora sportu státem neměla snižovat, ale naopak zvyšovat

KOMENTÁŘ

Sport, považovaný za univerzální jazyk soudržnosti a spolupráce, má nyní ještě větší důvod být středem pozornosti státního financování.

20. září 2023 - 07:00

Jeho mnohostranné přínosy, nejen pro jednotlivce, ale i pro společnost jako celek, nejsou zanedbatelné. Pojďme se tedy ponořit do důvodů, proč by měl být sport výsadou pro všechny a proč by měl být státem financován.

Státní financování sportu může vést k vytvoření infrastruktur, které podporují fyzickou aktivitu občanů. Zdravější populace znamená snížení nákladů na zdravotní péči a zvýšení produktivity práce.

Investice do sportovních zařízení a programů v různých komunitách mohou pomoci snížit socioekonomické rozdíly. Díky přístupu k sportovním zařízením a trenérským programům mohou mít i děti z chudších rodin příležitost rozvíjet své dovednosti a postoupit ve sportovní kariéře.


Sport nabízí unikátní platformu pro vzdělávání a osobní rozvoj mladých lidí. Učí je hodnotám, jako je týmová práce, odhodlání a sebekázeň, které jsou užitečné i mimo sportovní arény.

Úspěchy ve sportu mohou posílit národní identitu a soudržnost. Státní financování může pomoci vybudovat silné reprezentativní týmy, které přinášejí národní hrdost a sjednocují lidi různých vrstev.Sportovní programy mohou sloužit jako preventivní nástroj proti kriminalitě tím, že nabídnou mladým lidem konstruktivní způsob, jak trávit svůj volný čas a budovat pozitivní vztahy s ostatními.

Vysoce kvalitní sportovní zařízení a akce mohou přilákat turisty, což státu přináší mnoho nemalých výhod, mimo jiné jde o oživení místní ekonomiky, vytváření pracovních příležitostí atd.

Státem podporovaný a dobře organizovaný sport má v sobě potenciál přinášet pozitivní změny na individuální i společenské úrovni. Nejen že podporuje zdraví a pohodu občanů, ale také vytváří silnější a soudržnější společnost.

V této kritické době, v době kdy se schvaluje státní rozpočet na příští rok, je tedy na místě, aby stát zvážil větší investice do sportovních programů a infrastruktur. Udělat sport výsadou pro všechny by mělo být nejen snem, ale realizovatelnou realitou pro budoucí generace.

Zdeněk Ertl


Anketa

Zrušili byste koncesionářské poplatky?

Ano 67%
transparent.gif transparent.gif
Ne 17%
transparent.gif transparent.gif
Nevím 16%
transparent.gif transparent.gif