Jan Campbell: SPIEF 2024 a cesta k harmonii (2)

KOMENTÁŘ

V pátek 7. června se konalo plenární zasedání SPIEF 2024.

11. června 2024 - 08:00

Zápis zasedání, které trvalo 4 hodiny 40 minut lze shlédnout na https://vk.com/video-211047717_456239184. Na začátku plenárního zasedání lehce indisponovaný prezident Putin pronesl dlouhý projev. Poté promluvili prezidenti Bolívie a Zimbabwe, Luis Arce a Emmerson Mnangagwa. V druhé polovině plenárního zasedání proběhla diskuse, kterou moderoval politolog Sergej Karaganov (1952). Několik slov o něm, protože volba moderátorem, otázky a chování nebyly náhodné.

Karaganov vystudoval ekonomii na Moskevské státní univerzitě a posléze Institut amerických a kanadských studií. Do roku 2010 působil v Akademii věd, zasedal v různých politických grémiích, za Jelcina byl členem Prezidentské rady, za Putina (do 2013) poradcem prezidentovy administrativy. Založil Valdajský klub. Publikuje v amerických i evropských časopisech. V loňském roce se dvakrát veřejně vyjádřil k možnému jadernému konfliktu mezi Ruskem a Západem: Budeme muset zasáhnout skupinu cílů v řadě zemí, abychom přivedli k rozumu ty, kteří přišli o rozum. To je morálně hrozná volba. Používáme Boží zbraně a odsuzujeme se k těžkým duchovním ztrátám. Ale pokud se tak nestane, může zahynout nejen Rusko, ale s největší pravděpodobností i celá lidská civilizace. Zároveň řekl, že Spojené státy se s největší pravděpodobností nepostaví za své spojence a nepodniknou odvetná opatření proti Rusku.


Prezident Putin se ve svém projevu dotkl situace v národní a světové ekonomice. Hned na začátku řekl, že mezi zeměmi probíhá skutečný závod o posílení jejich suverenity, a to na třech úrovních najednou: státní, hodnotově-kulturní a ekonomické. Dále hovořil o nových nástrojích v ekonomice, slíbil valorizaci důchodů pro pracující důchodce a také (několikrát) odpověděl na otázku ohledně jaderného úderu, odmítl myšlenku nové mobilizace, umožnil vytvoření nového hlavního města země a slíbil, že Rusko dosáhne vítězství na Ukrajině.
Luis Arce řekl, že ekonomiky zemí BRICS byly schopny zlomit hegemonii Spojených států. V rámci BRICS se mimo jiné řeší otázka vytvoření vlastní platební infrastruktury, nezávislé na západní. Potvrdil to i Putin: BRICS pracují na vytvoření nezávislého platebního systému, který nebude podléhat politickému tlaku, zneužívání a vnějším zásahům do reorganizace.

Prezident Zimbabwe na oplátku zdůraznil, že kolektivní Západ se nadále chová jako hegemon. Během diskuze žádal o pomoc, popsal problémy ve své zemi a nabídl prezidentovi Putinovi hyenu, o jejichž působení ve vládě se krátce předtím zmínil moderátor Karaganov v dotazu prezidentovi Putinovi. Ten s humorem odpověděl: Děkuji. Máme svých vlastních (hyen) dost.

Jako zajímavost pro závidějící uvádím, že politici měli pracovní snídani, na které se podávala šťovíková zelňačka s křepelkou, jehněčí lasagne s lilkem, kamčatský krabí salát s rajčaty, a treska na uhlí s pyré ze zeleného hrášku. Na výběr byl i hovězí steak.

Vědom si své role moderátora, Karaganov navrhl vypracovat vlastní ruský model ekonomického rozvoje a poznamenal: samozřejmě něco děláme, ale ještě jsme se nerozhodli, co budeme dělat. Inteligentní Putin s vlastní ironií, pragmatismem a znalostmi poznamenal, že pokud existuje touha selhat, pak by měla být vytvořena pracovní skupina. A dodal, že jich bylo v poslední době vytvořeno obrovské množství, že ani neví, kde předsedat… Už hodinu říkám, co budeme dělat, možná jste si trochu zdříml, zabručel (schrupnul), jak říkáme.

Karaganov se ale nedal odbít a vyjádřil názor, že dnes není příliš jasné, jaký ekonomický model Rusko buduje. Dodal, že ruská vláda pracuje, ale začala něco dělat, až když kohout kloval, protože dokud kohout nekloval, nic se nedělo. Putin reagoval s nadhledem a vtipně: Dáme kohouta do polévky. Protože on nešlape po kuřatech, proč ho potřebujeme, toho kohouta? Publikum reagovalo potleskem. Když ale Putin řekl, že Spojené státy zneužívají svého monopolního postavení na světovém finančním trhu. Na tomto vykořisťování vydělávají značné peníze. Podle údajů, které jsou veřejně dostupné, Spojené státy podmíněně dluží světové ekonomice 54,3 bilionu dolarů, publikum bylo více než pozorné a nedívalo se ani do telefonů.   

Podobně tomu bylo při zmínce, že svět zažívá explozivní technologický růst ve všech sférách života. Rusko zároveň prokázalo vysokou úroveň připravenosti na technologickou transformaci: finanční sektor a sektor dopravních služeb se mění… Rusko zvýší vypořádání se v národních měnách s jinými zeměmi. Nebo, že podíl plateb za ruský vývoz v toxických měnách nepřátelských zemí se snížil na polovinu. Zároveň podle prezidenta Putina roste podíl rublu na exportních a importních operacích, a aktuálně se blíží 40 procentům.

Připomínám současně, že tempo růstu ruské ekonomiky překračuje světový průměr. Podle Světové banky se Rusko stalo čtvrtou ekonomikou na světě, pokud jde o HDP v paritě kupní síly, před Japonskem. Rusko zůstává navzdory všem překážkám jedním z klíčových účastníků světového obchodu, ke zlu kolektivního Západu. Spřátelené země se na ruském obchodním obratu podílejí 3/4. Hospodářské vztahy s Asií se posílily o 60 %, s Afrikou o 69 % a s Latinskou Amerikou o 42 %. Cílem je snížit úroveň dovozu na 17 % HDP nikoli bariérami, ale růstem domácí produkce.

V závěru této části příspěvku uvádím, že v Rusku se může objevit federální odpočet daně z investic. Valorizace důchodů pro pracující důchodce bude obnovena od roku 2025. Bylo jí nařízeno prodloužit dobu spolufinancování úspor občanů v rámci programu dobrovolného dlouhodobého spoření ze tří na deset let.

Nezaměstnanost v Rusku v dubnu klesla na 2,6 %, nyní hlavní otázkou není kde najít práci, ale kde sehnat personál. Pro IT společnosti bude do roku 2030 zavedena snížená sazba daně z příjmu ve výši 5 %. Za šest let Rusko plánuje dostat se do první desítky světových lídrů ve vědeckém rozvoji. Stát zvýší výdaje na vědecký výzkum nejméně na 2 % HDP. Na likvidaci skládek bez vlastníka na vlastní náklady budou moci podnikatelé získat pozemky pod nimi zdarma.

Indexace minimální mzdy bude vázána na celkový růst mezd v ekonomice. Od roku 2025 bude minimální mzda činit 48 % mediánu mzdy a dosáhne 22 tisíc rublů. Do roku 2030 by minimální mzda měla činit alespoň 35 tisíc rublů měsíčně.

V odpovědi na otázku, jak vyjednávat se západními zeměmi, pokud neustále porušují dohody, Putin poznamenal, že Rusko kvůli tomu nebude bojovat se všemi. Výkonná složka Ukrajiny ztratila legitimitu: Zdá se, že máme co do činění s uzurpací moci na Ukrajině.

Prezident Putin byl několikrát dotázán na možnost jaderného úderu, na což požádal, aby se o tomto tématu nezmiňoval nadarmo. Podle něj všechny podmínky pro útok jadernými zbraněmi jsou zakotveny v ruské doktríně… ve které ale lze provést změny, protože je to živý nástroj. Putin však poznamenal, že použití jaderných zbraní Moskvou je možné pouze ve výjimečných případech. A takové ještě nepřišli.

Když prezident mluvil o památkách Petrohradu, poznamenal, že jsou založeny na nejdůležitějším principu: harmonii. Připomnělo mi to ihned Čínu. Tam je harmonie a snaha o její udržení prioritou. Na těchto základech budeme stavět naši politiku, harmonicky. A Rusko bude jistě součástí tohoto multipolárního harmonického světa.  Je pro nás přirozené, že se budeme do značné míry opírat o evropské principy, o evropskou kulturu, protože jejím nositelem je nepochybně ruský národ. Ale budeme zacházet s kulturou a tradicemi jiných národů Ruské federace s nemenším respektem, tato jednota je naší silou.

K hodině práce na příspěvku (sobota dopoledne) se SPIEF 2024, podle slov Antona Kobyakova, výkonného tajemníka organizačního výboru fóra, účastnilo 21 300 lidí ze 139 zemí. bylo podepsáno 982 neutajovaných smluv v hodnotě 6 trilionů 430 miliard rublů a na SPIEF 2024 pracovalo celkem 4216 novinářů a zpravodajů z domova i zahraničí.

Pro mne osobně jsou dvě věci mnohem důležitější: O té jedné bude řeč ve třetí části příspěvku. Tuto část končím předpovědí vyplývající z pozorování malých a velkých hyen v auditoriu a povrchní analýze chování, formulování odpovědí a gestikulaci prezidenta Putina.

V představitelné budoucnosti se prezident rozhodne provést rozsáhlou čistku manažerské elity. Rusko se totiž může pohnout kupředu a učinit průlom ve svém rozvoji pouze v případě přechodu na nový ekonomický model. Nebude to kopie čínského, ani někoho jiného. Bude to model, který se bude nápadně a podstatně lišit od liberálního přístupu, který zná současná elita. Bude to ruský model.

Problém pro cizince a rusofoby byl, je a zůstane v tom, co 28. listopadu 1866 napsal Fjodor Ivanovič Ťutčev: Rusku neporozumíte rozumem, nemůžete ho měřit běžným metrem: Má zvláštní postavení – V Rusko můžete jenom můžete věřit. Nevím, jak věřit, když žijeme v době, ve které je téměř nemožné věřit sobě samému.

Putin, přestože používal západní slova a definice (HDP, volný trh apod) ví, že měnit současné úředníky a elity není možné. Ti zaspali dobu a ztratili čas k přeprogramování sebe sama a k sebezáchraně. Jediným východiskem z této situace je použití žolíka, který Putin drží v rukávu už více než 20 let.  Obnova státního aparátu formou odstranění liberálů od moci. Pro Putina taková obnova vždy nesla vážná politická rizika. Nyní však přichází okamžik, kdy prezident Putin bude muset konat a ukončit čistku, jinak se může stát, že všechny jeho snahy byly marné. Skutečností totiž je, že zatím vše probíhá podle amerického plánu: Slované bojují, Evropa platí, Spojené státy profitují a Rusové se obětují. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell


Anketa

Jste spokojeni s výsledky voleb do Evropského parlamentu?

Ano 27%
transparent.gif transparent.gif
Ne 62%
transparent.gif transparent.gif
Nevím 11%
transparent.gif transparent.gif