Adam B. Bartoš: Trochu pokory, pane Janečku

KOMENTÁŘ

Korunovace "krále králů" Karla Janečka na Vyšehradě se nakonec nekonala. Tým Pozitivní evoluce vyhodnotil takovou akci jako příliš riskantní a jednoduše ji odvolal i za cenu toho, že Janeček musel do médií popřít, co předtím řekl.

1. ledna 2013 - 07:00

Do médií? On to vlastně do médií vůbec neříkal, napsal to jen na svůj blog a pokud jsem si všiml, nikdo z novinářů tento jeho výrok dále necitoval, což mne vede k myšlence, že sdělovací prostředky se o tyto záležitosti skoro vůbec nestaraly (pouze se zabývaly reakcemi politiků na Landův kontroverzní projev, případně trochu více mediálně "pokryly" dění okolo Landy samotného). O tom, co Landa plánoval, psal jen bulvár, který tak už opět prokázal větší míru důvtipu a smyslu pro vystihnutí podstatného, než média tvářící se takzvaně seriózně.

Když tedy Janeček onen blog psal - jak uvedl - jako reakci na "mediální spekulace", psal ho především jako reakci na to, co o tématu napsaly Prvnizpravy.cz, neboť jsem se v několika textech zamýšlel nad tím, co může spojenectví Landa-Janeček znamenat a co zřejmě prakticky bude obnášet.

Těší mne, že Janeček musí přepracovávat scénář, jímž se řídí, jednoduše proto, že to, co plánoval jako svého druhu překvapení, je rázem nejen "profláknuté", ale podle reakcí v internetovém prostoru navíc nepříliš pozitivně přijímané, ba spíše naopak. Na druhou stranu tak média Janečkovi zároveň nepřímo posloužila, když pomohla zjistit, že reakce na takový krok by byla negativní a on tak získal šanci od svého úmyslu ustoupit a trapasu se vyhnout. Škoda. Lepší by bylo ho při tom všem raději nechat a pak sledovat, jak ho novináři po takovém trapném extempore, kterým by ona korunovace bezesporu byla, cupovali. Vždyť by něco takového bylo podobně kýčovité, jako pokusy o muzikály z pera Žita 44.

Že Landa představí jakousi stínovou vládu, tým odborníků, kteří budou moudře spravovat zemi, bylo totiž v jeho výrocích jasně patrné a zdokumentované tak přesně, že si fakt, že k tomu nakonec nedošlo, nelze vykládat jinak než jako ústup od původního záměru. Janeček pak zase, i přes peskování, kterého se mu od médií za spojenectví s kontroverzním zpěvákem dostávalo, Landu hájil a bránil.

Přesto nakonec vydal prohlášení, ve kterém popřel, že by s Landou spolupracoval a veřejně se tak od něj distancoval, i s rizikem, že tím mnoho Landových fanoušků rozlítí, což se také - soudě podle komentářů na facebooku Žita 44 - stalo. Na poslední chvíli tak odpískal plán, který s Landou dlouho piloval.

"Nespolupracuji s Danielem Landou a naše společenské aktivity nejsou nijak propojeny. Nadace Bohemia je jeho aktivitou, žádné peníze jsem panu Landovi nedal a neplánuji dát. Korunovace na Vyšehradě se nezúčastním (tady ještě vidíme, že nějaká byla skutečně plánována, v první fázi Janeček odřekl účast, v druhé fázi ji Landa-Janeček zrušili úplně, pozn. ABB). Fakt, že mě pan Landa prohlásil za symbolického krále králů, považuji za projev důvěry v moje postoje a otevřenosti pana Landy k mým názorům. Současně se ale necítím být jakkoli omezován vyjadřovat se případně i kriticky k jeho názorům a praktickým krokům," napsal ve svém prohlášení.

Jak to jde dohromady s tím, že podle tvrzení časopisu Respekt to byl sám Janeček, který Landu na Slavíky odvezl svým vozem a zpovzdálí tak vlastně sledoval celý ten dlouho připravovaný mediální výstup, který se skutečně vydařil, když se sdělovací prostředky po tomto vystoupení na oba muže vrhly s nevídanou lačností?

Když pak byl dokonce tázán, zda to Landa nepřehnal a zda mu nevadí, že ho označil za ´krále králů´(kterýžto titul v křesťanské terminologii patří jen Ježíši Kristu), odpovídal v rozhovoru pro MF DNES s až zarážející samolibostí:

"Řekl mi dopředu, že si mě vybral jako krále. Kdybych trval na tom, že to nemá dělat, možná bych mu to rozmlouval. Ale proč bych to dělal? Je to jeho upřímný pohled," řekl Janeček. Jinými slovy, Janeček o tom věděl, ale Landovi to nerozmlouval. Janečkovi něco takového dělá totiž dobře.

"Vy jste tedy král a Landa váš šašek?" ptá se znovu novinář. "Já to taky tak chápu. Daniel má své krále moudrosti, síly a já jsem jako nad nimi," odpovídá bezelstně Janeček. A když se novinář dále - a nevěřícně - táže, zda Janeček roli krále přijal ochotně, odpovídá mu opět pozitivně, i když zde už s jistým zaváháním:

"Tak přijal... neprotestoval jsem. Nevidím v tom absolutně nic špatného."

A v tom je ta potíž. Normální člověk by proti tomu totiž - protestoval.

Janeček nejenže neprotestoval a schválil to, ale když se ho na to novináři ptají, ještě se tváří polichoceně a vůbec nechápe, jak je to nevkusné a že by na tom mohlo být něco divného.

Jak poznamenal poslanec za ČSSD Richard Dolejš, Landovo vystoupení na Slavících právě takové bylo a óda na Janečka - tvrdí poslanec - byla troufalá. "Výroky o králi králů ho vlastně označil za spasitele, což vyznívá v případě pana Janečka směšně. Soudný člověk by se od toho distancoval. To, že pan Janeček takto nepostupoval, o něčem vypovídá," tvrdí Dolejš. A má pravdu.

Zrušil tedy Janeček korunovaci na Vyšehradě právě proto, že by mohl být kritizován za přílišný egoismus? Zcela určitě mu to jeho mediální poradci doporučili. Korunovace by sice byla efektní, ale zřejmě kontraproduktivní. Přinesla by více kritiků než sympatizantů, více posměchu než respektu.

Janečkův ústup se dá pochopit.

Jenže nic nenasvědčuje tomu, že by se Janeček zároveň vydal cestou k pokoře a skromnějšímu vystupování. Ani k předstírání této pokory a skromnosti.

Stačí se podívat na jeho PF, které zveřejnil na webových stránkách Pozitivní evoluce. Jde o animovaný klip - parodii k masově po internetu se šířící "písni" Gangnam Style jihokorejského rappera PSY.

Janeček zde vystupuje vedle praotce Čecha, Karla IV., Jana Žižky, T. G. Masaryka a Václava Havla. Pozitivní evoluce v Česku je podle týmu PE asi stejně tak důležitá, jako objevení Ameriky Kryštofem Kolumbem, teorie relativity Alberta Einsteina či první let do vesmíru v podání Jurije Gagarina. Směšné, samolibé.

Ostatně, samotné PF usvědčuje Janečka ze lži, když dokládá, jak Landovo vystoupení na Slavících hrálo ústřední roli v marketingovém plánu Pozitivní evoluce, ačkoli to Janeček nyní popírá. Znamenalo jakýsi skutečný předěl mezi Janečkem, trpělivě vysvětlujícím svůj volební systém, a Janečkem, hrajícím si - nyní už otevřeně - na spasitele. Animovaný videoklip této události podle jejího významu přisuzuje patřičný prostor, když ji v několika dlouhých vteřinách graficky ztvárňuje. Na záběru se objeví žlutý slavík, do kterého klove černý (Landův) kohout, se kterým tehdy zpěvák v přímém přenosu nakráčel na podium Státní opery. Obličeje moderátora Brzobohatého, zpěvačky Lucie Bílé a zachmuřeného Mistra Gotta (který se drbe na hlavě v rozpacích z toho, že byl z pozice zlatého slavíka vytlačen jakýmsi Tomášem Klusem) tento výklad potvrzuje. Vše napovídá tomu, že Akce Slavík (jak vítězství Kluse, tak Landovo vystoupení) nebyla náhodným počinem, ale záměrným reklamním tahem, který Landa na facebooku navíc několik týdnů dopředu avizoval (podobně jako korunovaci, kterou ale odvolal).

Animované PF je důležité i tím, jak se na něm Janeček několikrát přiznává k víře v New Age, když rozvíjí myšlenku konce mayského kalendáře a několikrát připomíná datum 21. prosince 2012 (datum, na které Landa také korunovaci plánoval), který nevnímá jako konec světa, ale jako začátek nového věku. Jeho animovaná postavička na Staroměstském orloji netrpělivě posouvá ručičku do bodu, který tento začátek oznamuje - a když se tak stane, kreslený Janeček se oddává hurónskému řevu. "Konec světa?" ptá se na závěr videa, aby si posléze odpověděl: "To není konec. 2013 je jen začátek."

Kromě toho, že se PF hemží esoterickými vzkazy či nenápadnými ataky na křesťanskou víru, dává nám tedy také nahlédnout do sebestředného Janečkova uvažování. Syn estébáckého agenta se zde stylizuje do role spasitele společnosti, s jakýmsi přesahem do světového dění.

Jenže tento egoistický styl vystupování se už některým lidem přestává líbit a zajídá se dokonce i těm, kteří by měli být Janečkovi ideově blízko. Dokonce i pravdoláskař Jan Hnízdil, kterého Janeček pozval na závěrečnou debatu v Lucerně (a který pro Pozitivní evoluci natočil klip se svými oduševnělými moudry), dává od Janečka ruce pryč. A nejen to - po internetu koluje video, ve kterém Hnízdil výslovně říká, že mu byla Janečkova sebeprezentace v Lucerně nepříjemná a že kdyby nebyl v pozici hosta na pódiu, po hodině by se zvedl a odešel. Pozitivní evoluce je podle něho "egolucí".

Hnízdil není první pravdoláskař, který Janečkovo počínání pozoruje s rozpaky či který se dokonce od Janečka postupně distancuje. Ale možná jako jeden z prvních řekl nahlas, co mu nejvíce vadí.

Janeček se chová jako samolibý vůdce a z jeho sebeprezentací, ač se snaží na novináře a diváky svých seancí tvářit sebelíbezněji, čiší nadutost, domýšlivost a pýcha.

A Bible, jak víme, a jak přešlo i v lidové moudrosloví, říká, že pýcha předchází pád.

Janeček by si něco takového v novém roce právem zasloužil...

Adam B. Bartoš
Anketa

Jste spokojeni s tím, že se Urshula Von der Leyenová stala opět šéfkou Evropské komise?

Ano 7%
transparent.gif transparent.gif
Ne 84%
transparent.gif transparent.gif
Je mi to jedno 9%
transparent.gif transparent.gif