Zdeněk Ertl: Většina rodičů nechce, aby jejich děti měly ve škole více pohybu

KOMENTÁŘ

V rámci průzkumu na téma Sport, pohyb a volnočasové aktivity dětí, jehož výsledky si postupně představujeme, odpovídali rodiče také na níže uvedenou otázku.

30. dubna 2024 - 07:30


Očekával jsem, že rodičovské skupiny podporovatelů a odpůrců zvyšování pohybových činností ve škole budou alespoň vyrovnané, ale jak je vidět, pletl jsem se. Ukázalo se totiž, že rodiče, kteří by uvítali, aby v průběhu výuky byly děti více vystaveny pohybovým aktivitám, jsou v menšině (31,7 % ku 49,2 %). Také mě překvapilo, že skupina rodičů, kteří na to nemají názor, nebo je jim to jedno, je tak početná, tedy že těchto nerozhodných je téměř pětina.

Zaujalo mě, že řada rodičů, kteří na tuto otázku odpověděli ano a spíše ano, (31,7 %), je téměř totožná s řadou rodičů, kteří se aktivně zajímají o zdravé stravování svých dětí (33,3 %) a snaží se ho aktivně ovlivňovat (viz předchozí komentář Většinu rodičů příliš nezajímá, jak se jejich děti stravují)

Z těchto údajů bychom mohli možná usuzovat, že rodičů, kteří jsou přesvědčeni o mnoha různorodých přínosech pohybových aktivit do života a dospívání mladých lidí, stejně jako o významu zdravého a vyváženého stravování, tedy zastánců zdravého moderního životního stylu, je přibližně jedna třetina.

Nevím jak pro vás, ale pro mě je toto zjištění smutnou realitou, která sice může mít více rozličných příčin, ale ať tak či onak, není to dobrá vizitka naší společnosti.

Jistě, hlavní odpovědnost za vývoj a dospívání dětí mají jejich rodiče, ale nemalou roli by mohl a měl mít také stát, protože zdravá populace je a musí být jedním z prioritních zájmů každého vyspělého státu.  

Nestačí věřit, že se tento poměr brzy obrátí, samo od sebe se to nestane, anebo až za dlouho. Chceme-li, aby se situace zlepšila co nejdříve, budeme pro to muset něco co nejdříve udělat!

Zdroj dat: průzkum společnosti Sanep s.r.o. na téma Sport, pohyb a volnočasové aktivity dětí (únor 2024; reprezentativní vzorek 16 897 respondentů 18+; statistická odchylka ± 1,5 %).

Zdeněk ErtlAnketa

Je podle Vás vysílání České televize objektivní a vyvážené?