Jan Campbell: Výlety, Mahathir a lekce života (1)

KOMENTÁŘ

Jedná se o událost, která dala vzniknout rčení: Bude to jako střelba v Hornbergu.

11. května 2023 - 07:00

Tato fráze se používá, když je záležitost oznámena s velkou slávou, ale pak z ní nic nevzejde a skončí bez výsledku. Pokud se nemýlím, existují dvě verze vysvětlení:
  • Podle první verze hlídka pokaždé vyhlásila falešný poplach a všechen prach byl vystřílen, když vévoda konečně přišel. Někteří Hornbergerové se snažili napodobit hřmění děl řevem. Některé zprávy také odhadují vévodovu návštěvu na konec 17. století. Tato verze se pravidelně hraje v létě na jevišti pod širým nebem v Hornbergu (dnešním Baden-Württemberg) jako lidová hra.
  • Podle druhé verze přísloví se vztahuje k události z roku 1519, kdy bylo město napadeno sousedními Villingenery. Hornbergové prý vypálili munici v krátkém čase, takže útočníci museli čekat jen na konec kanonády, aby mohli Hornberg dobýt.

Außer Spesen nichts gewesen

Tento idiom se používá, když něco nevedlo k úspěchu nebo přivedlo dokonce ke ztrátě. Lze se s ním setkat nejenom v průmyslu, například automobilovém (Motto pro německé automobilové akcie (Faz.net, 10.09.2001), ale i v záležitostech EU (Ministři financí Euroskupiny se dosud nedokázali dohodnout na nové pomoci Řecku - Sueddeutsche.de, 15.06.2011). Nemám pochyb, a proto si dovoluji tvrdit, že obě – předem zmíněné přísloví a idiom lze použít i v případě nedávné návštěvy premiéra Fialy & Co v Asii. Ten se nechal 14. dubna – v době Ramadánu slyšet: „Zítra odlétám na důležitou cestu do Asie, kde navštívím země, které mají zájem o spolupráci s ČR. Jsou to země, které mohou do jisté míry vytvářet určitou protiváhu dominanci Číny, která je zjevná.“ Nevím, kdo panu premiérovi věští a napovídá.

Jakákoli podobnost rčení a idiomu s návštěvou premiéra Fialy v Asii, sankcemi Západu proti Rusku nebo se speciální vojenskou operací Ruska nejednotného kolektivního Západu jsou čistě náhodné. Podobně náhodné jako podobnost s nedávnou zprávou v Seznam.cz o tom, že projekt malajského investora v ČR krachuje. Prý kvůli nedostatku peněz.

Protože něco málo o Malajsii vím - žil a pracoval jsem tam téměř sedm let bez potřeby stýkat se s tzv. ex-pats, ale s potřebou být v blízkém kontaktu se třemi největšími státotvornými etnickými skupinami (Malajci, Číňané, Indové) - rozhodl jsem se dnešní příspěvek věnovat Malajsii, jejímu 97 letému bývalému premiérovi, Dr. Mahathirovi Mohamadu a cestě k němu. Tu mi otevřel německý konvertovaný Muslim, významný architekt Dr. Rasch. Ten se dožívá 12. května 80 let.  Připomínka v příspěvku představuje proto i blahopřání bývalého spolupracovníka k narozeninám. Zdraví a radost vám, pane doktore Rasch!

Mahmud Bodo Rasch (1943)

Mahmoud Bodo Rasch se specializuje na stavbu velkých konvertibilních deštníků a lehkých konstrukcí. Je zakladatelem a vlastníkem SL Rasch GmbH (Special and Lightweight Structures) s pobočkami v Leinfelden-Echterdingen, Jeddah, Mekce a Medině. Spolupracoval jsem s ním na projektech v Medině, Jeddah a Kuala Lumpur. Jak došlo ke spolupráci a seznámení s Dr. Mahathirem?

Během jedné z návštěv Kuala Lumpur ve věci projektu, který inicioval Lars Windhosrt (1976) v městě Ho Či Min, který podpořil spolkový kancléř Kohl a na základě pověření KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau, založené 1948, která spolu se svými dceřinými společnostmi DEG, KfW IPEX-Bank a FuB tvoří KfW Bankengruppe, je od roku 2014 největší národní rozvojovou bankou na světě a od roku 2018 třetí největší bankou Německa podle rozvahy), jsem měl možnost seznámit se v hotelu Shangri-la s nestandartní anoncí ve FAZ. Zvědavý jako jsem, zavolal jsem do Německa a tak se seznámiltelefonicky s finančním ředitelem SL Rasch Gmbh, brzy poté osobně s Dr. Mahmudem Bodo Raschem, který t.č. pobýval pracovně v Kuala Lumpur a později během návštěvy v Leinfelden s Dr. Mahathirem  Mohamadem, který se vracel ze Saudské Arabie, pokud si dobře vzpomínám z Hadždž, poutě do Mekky.

Pro doplnění připomínám, že Lars Windhorst ve věku 16 let, s výjimkou německých úřadů založil jako student na střední škole v Söderblomu, aniž by dokončil střední školu, společnosti Windhorst Electronics GmbH a Windhorst AG. Protože byl ještě nezletilý, jeho rodiče mu pomáhali podepisovat smlouvy, vozili ho každý den do práce atd.

Windhorst, známý jako jeden z nejúspěšnějších mladých podnikatelů v Německu, byl nejmladším zástupcem mladých podnikatelů, kteří byli pozváni, aby doprovázeli kancléře Helmuta Kohla na cestách do Asie jako součást obchodních delegací. Tyto cesty mu umožnily rozšířit obchodní kontakty. To z Windhorsta udělalo vzorného mladého podnikatele. Není proto divu, že byl pozván na Světové ekonomické fórum v Davosu, kterého se také zúčastnil. Tak se stal známým jako mladý podnikatel nejenom v německé ekonomice, ale i v zahraničí.

V prvním roce své činnosti měla společnost Windhorst Electronics téměř 80 zaměstnanců a obrat kolem 50 milionů amerických dolarů. V roce 1995 Windhorst založil společnost Windhorst Asia Pacific Holdings Ltd. a přestěhoval svůj druhý domov do Hongkongu. Skupina totiž začala rozšiřovat činnost v jihovýchodní Asii a Číně. V letech 1997 a 1998 činnost byla ovlivněna asijskou krizí, bylo rozhodnuto o přeorientování v nové ekonomice a dotcom sektoru a byla založena společnost Windhorst New Technologies AG s cílem kótovat společnost na Frankfurtské burze cenných papírů. V březnu 2000 praskla internetová bublina, plánované IPO muselo být zrušeno, skupina společností a Windhorst jako soukromá osoba vyhlásily v roce 2003 úpadek. Přesto Lars Windhorst zůstal bohatým člověkem.

Společnost SL Rasch GmbH.

Společnost získala zvláštní mezinárodní uznání za plánování a realizaci projektu stínování Madinah Piazza v Saúdské Arábii. Největší kabrioletová klimatická střecha na světě se skládá z 250 trychtýřových obrazovek a stínů o celkové ploše 150 000 metrů čtverečních. Jedná se o bezprecedentní inovativní řešení, jehož hluboké kořeny lze najít již ve studentském životě Dr. Rasche, studiu architektury, ve spolupráci se světoznámým architektem Frei Otto v Institutu lehkých konstrukcí (Institut für leichte Flächentragwerke), později (1969) v ateliéru Frei Otto Warmbronn), zdravotních výzvách a konvertování k Islámu v mladém věku za nestandartních okolností, o kterých ale nebudu psát.

Nabídku ke spolupráci jsem přijal, nehledě na určité pochybnosti, protože obsahovala nestandartní výzvu: Zabezpečení řízení a kontroly projektu v Medině - třetím nejposvátnějším centru islámu, stanovém městu Míná - sloužícímu k ubytování poutníků při cestě do Mekky, spojené s Medinou vysokorychlostní železniční tratí (300 km/hod) v délce 453 km a mešity v Kuala Lumpur, jejíž stavba měla být ukončena k zahájení Commenwealth olympiády.

Od založení společnosti ve Stuttgartu v roce 1980 společnost SL Rasch se věnuje základním otázkám spojených s vývojem holistických a individuálních řešení pro nové stavebně - konstrukční výzvy a úkoly. Výzkum a neustálá optimalizace vědeckých metod tvoří základ pro návrhy a konstrukci trvanlivých nebo mobilních lehkých konstrukcí. Určení objektivně nejlepších řešení pro příslušný úkol je založeno na vývoji vlastních konceptů, porovnávání a optimalizaci alternativních v iterativním procesu. Základním principem iterace je opakování určitého procesu v měnícím se kontextu. Uplatňuje se především v dynamických jevech. I proto iterace umožňuje zvýšit kvalitu života a komfort s co nejmenším využitím materiálů a energie – a to jak v soukromém sektoru, tak ve veřejných městských prostorách.

Pro zajímavost a doplnění uvádím, že stanové město v Mína vzniklo na základě požárů, vysokého počtu mrtvých poutníků a soutěži, kterou vypsala znepokojená vláda Saudské Arábie po masivním požáru v roce 1997, kdy zemřelo 350 lidí. Bílé požáru odolné celty rozměru osm krát osm metrů jsou vyrobeny ze směsi sklolaminátu potaženým teflonem. Soutěž a tím i projekt v ceně cca 1.5 miliardy DM vyhrála malá společnost SL Rasch GmbH na základě návrhu a myšlenky disertační práce Dr. Rasche. V disertaci, úspěšně obhájené před cca dvěma desetiletími, předvídal tragické požáry a následky pro poutníky, navrhoval řešení. Aktualizovaným řešením vyhrál mezinárodní soutěž. Nabízí se otázka: Jak řešila komplexní úkol malá společnost?

Částečnou odpověď umožňuje seznámení se s projektem: http://www.sl-rasch.de. Kromě toho plánuji zařadit téma do semináře pod názvem - O čem se nemluví a co Vás na univerzitě neučí, který organizuje rakouská společnost Pharus de Victoria GmbH, mimo jiné i v Praze.

Krátce k Islámu

Několikaleté večerní studium islámského bankovnictví a pojištění na IIBI (Islámský institut of banking and insurance) v Londýně, ke kterému jsem se dostal na podnět daleko vidoucí osobnosti britského zaměstnavatele a jednoho politika, mi dovolilo snadněji orientovat se a pracovat ve státech, ve kterých Islám hraje důležitou roli. Ať to byl Blízký Východ, část Ruska a Číny, Malajsie apod. Studium mě obohatilo o potřebu uvědomit si význam historie Islámu, potřebu tolerovat ho a zohledňovat jeho principy i během práce jako vedoucí EU koordinační kanceláře TACIS, poradce (dvou) premiérů, při srovnání finančních produktů, řešení a jejich následků atd. Dnes se jedná o aktuální téma, které se v české kotlině ignoruje tak, jako by vůbec neexistovalo. Proto připomínám, že mezi první západní banky, které měly tzv. islámské okno již začátkem 90 let, patřila Barclays bank a HSBC.

V kontextu příspěvku si dovoluji připomenout dvě věci: 1) Dnes se odhaduje, že asi 88 procent indonéské populace se identifikuje jako muslim. V Malajsii je to téměř 60 procent populace. Významná muslimská menšina je také v jižním Thajsku, Kambodži, na Filipínách a v Singapuru. V malém království Brunej, kde jsem vedl také několik jednání ohledně financování projektu, je více než 80 procent muslimů. 2) Jedním z principů je jednota v rozmanitosti. O tu se snaží EU, bohužel jenom prázdnými slovy a na papíru, Islám v regionu ji praktikuje ve skutečnosti a v reálném životě. Zastřešujícími rysy jsou prvky tradičního islámu v regionu a samozřejmě i muslimští myslitelé jako malajský Al-Attas.



Al-Attas je příkladem skupiny současných myslitelů a akademiků, kteří vidí islám jako holistický způsob života, a proto chtějí spojit všechny oblasti života s islámskými znalostmi, hodnotami a koncepty. Není to nový přístup, ale v našich sekularizovaných společnostech se jeví jako jeho pozměněný konstrukt. Připomínám, že Islám byl vždy považován za osobní i společenský způsob života a nezahrnuje pouze osobní uctívání, jak si mnozí našinci myslí.

Na základě myšlenek zmíněného Al-Attasa se vyvinula celá škola myslitelů, kteří se primárně věnují tzv. islamizaci znalostí. Tím je míněna především infuze vzdělání s morálními hodnotami. Znalosti a etika, včetně etického nebo morálního chování jednotlivce, by měly jít ruku v ruce. EU má v tomto smyslu obrovský deficit. Žil jsem v Malajsii téměř sedm let, navštěvoval Indonésii, a jiné státy regionu, abych si mohl dovolit tvrdit, případně i dokázat, že každý pobyt v zahraničí mě naučil a potvrdil, že německá a evropská kultura, němectví, češství a evropanství, ale i evropský způsob vidění a myšlení věcí nepředstavuje jedinou správnou cestou. Naučil jsem se pozorovat, přizpůsobovat se, ale i odmítat zraňující způsob, jakým se k sobě v Evropě často chováme. Existují různé způsoby pohledu na pravdu a různé způsoby, jak se k pravdě přiblížit, nebo dokonce si svoji pravdu vytvořit. Neexistují ale žádné rozmanité pravdy.

Krátce k pravdě

Nemůžeme být totiž pravdiví, pokud očekáváme nebo chceme, aby s námi ostatní souhlasili. Žít v pravdě je velmi vysoký standard. Pravda není žádná hračka a navíc říkat, co je pravdivé, není to, co si myslíme. Být pravdivý neznamená říkat vlastní názor. To vše je iluze, zkreslení a projekce. Pravda není vnutit někomu naše názory. Pravda neznamená mluvit o přesvědčeních. To je ale způsob, pomocí kterého se ve skutečnosti před pravdou jen schováváme. Pravda je mnohem intimnější. Proč?

Když říkáme pravdu, intuitivně máme pocit naplnění a připadá nám, jako bychom vycházeli z temné skrýše na slunce. Říkat stále pravdu je mluvit z pozice úplné a absolutní nechráněnosti a přitom mít pocit velké sebedůvěry a jistoty. Musíme přitom také odhalit strukturu víry, která nám říká: Nemohu. Současná politika, podmínky a situace bohužel nedovolují být pravdivými. Proto se zbavujeme skutečné svobody a neuvědomujeme si, že jen tím, že si uvědomíme, že jsme všichni jediným Duchem, který se projevuje jako všechno a všichni, získáme naprostou svobodu.

Jakékoliv potíže a náročné situace, které kolem nás vznikají, včetně té současné, jsou příležitostmi pro naše hlubší probuzení a nejčastěji vedou k šokům. Ty jsou nezbytné k tomu, aby námi zatřásly a odtrhly nás od iluze, ve které a se kterou žijeme. Navzdory okamžikům divoké milosti prožíváme vnitřní rovnováhy a okamžiky blaženosti, štěstí a radosti, které nezávisí na vnějších faktorech. Osobně prožívám dobu de-iluze vztahů s různými osobnostmi, včetně lásky, proto vím, o čem píši. Přesto se nebojím nepohodlí a neznáma. Proč?

Protože na hlubší úrovni si člověk uvědomuje, že život není o vítězství nebo ztrátě, ale že vše, co se děje kolem nás, jsou lekce a my jsme každou chvíli jimi vedeni. Zároveň je nám pomáháno. Jak a čím? Uvědomění si jedinečnosti a velkoleposti, dovoluje žít život bez urputného úsilí. Výsledkem je, že člověk se nesnaží bojovat s přirozeným proudem života, ale věří, že řeka života ho přivede tam, kde má být a přináší mu to, co musí zažít, na základě unikátních duševních lekcí a talentů. A těch máme více než dost, vážení čtenáři.

Zatímco měříme často svůj vlastní úspěch z hlediska našeho osobního pohodlí, bezpečnosti a bohatství, Vesmír měří náš úspěch tím, co jsme se naučili. Proto, dokud budeme využívat pohodlí a jistotu jako kritéria úspěchu, tak se budeme bát přijmout naše intuitivní vedení a budeme stále častěji směrováni do nových cyklů učení, tj. opakovat téže chyby. Bohužel, a to nemluvím jenom o politice české kotliny, ale i Německa a celé EU. Protože opakujeme chyby, nebezpečí velkého a širokého vojenského konfliktu roste. Následky opakování chyb jsou mnohdy velmi nepohodlné, bolestivé a dlouhodobé. Nesou je děti, vnuci a vnučky. Je tomu i proto, že při rozvíjení dovedností a intuice ve svém životě je třeba věřit mj. svým intuitivním odpovědím. A to s pravděpodobností hraničící s jistotou velká většina politiků a nás nedělá.

Nejde o to stát se za každou cenu něčím. Jde o to přestat být tím, kým nejsme a také přestat se klamat. Jedním z nejdůležitějších kroků jak dosáhnout shody s naším životem je, abychom se v žádném případě od Sebe neodvraceli. A pokud se spojíme se svým „vyšším Já“, získáme dostatek energie, velkou schopnost jasnozřivosti, moudrosti a začneme vidět všechno, co vidět máme a potřebujeme. I o tom bude v knize s pracovním názvem – 77 a ničeho nelituji. Kniha nabídne pohled na vztahy autora s různými osobnostmi, okolnosti a prostředí v průběhu více než pěti desetiletí a měla by být k dispozici zájemcům v listopadu 2023 i v češtině.

V Indonésii a jihovýchodní Asii, kde nedávno pobýval premiér Fiala & Co obecně mohou být pokora, skromnost a podřízenost trénovány. Především odevzdání lidí Bohu a istiqomah tváří v tvář opakujícím se přírodním katastrofám v podobě sopečných erupcí, zemětřesení nebo povodní je naprosto obdivuhodné. Nevím, zda si to v delegaci premiéra někdo uvědomil a využil při jednání. Nevím také, zda byl využit prvek společnosti, který je zaměřen na význam komunity a na lokalizovaný koncept silaturahmi. Ten je založen na hadísu proroka Mohameda (našeho - mír a požehnání s ním). V indonéském kontextu je však tento koncept rozšířen a stává se základní praxí žitého islámu. Co k tomu dodat? Potřebujeme více komunity, kvalitní společenství, sdílení, soucit a sociální spravedlivost, abychom byli úspěšní v každém ohledu a v době epochálních změn hodnot života. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell


Anketa

Jste spokojeni s tím, že se Urshula Von der Leyenová stala opět šéfkou Evropské komise?

Ano 6%
transparent.gif transparent.gif
Ne 84%
transparent.gif transparent.gif
Je mi to jedno 10%
transparent.gif transparent.gif