Co je islámské bankovnictví?

byznys

Islámské bankovnictví je finanční systém, který se řídí principy islámského práva, známého jako šaríja. Hlavním rysem tohoto systému je absence úroků, což je jeden z klíčových zákazů, který šaríja stanovuje.

Co je islámské bankovnictví?
Z pořadu The Thinking Muslim
22. května 2024 - 14:55

Úroky, v islámském právu nazývané "riba", jsou považovány za neetické a zakázané, protože se věří, že podporují nespravedlivé obohacení a neodpovídají zásadám spravedlnosti a sdíleného rizika.

Moderní islámské bankovnictví však našlo způsob, jak tento zákaz obejít a zároveň zajistit, že finanční instituce mohou nadále fungovat a prosperovat bez újmy na svých komerčních aktivitách. Jedním z nejběžnějších přístupů je systém prodeje zboží na splátky za nadhodnocenou cenu, což je metoda známá jako "murabaha". V tomto případě banka koupí zboží a následně ho prodá klientovi za vyšší cenu s možností splátek. Tímto způsobem se vyhne přímému účtování úroků a zároveň poskytne zákazníkovi možnost financování.

Dalším způsobem, jak islámské banky obcházejí zákaz úroků, je nabídka partnerství, známého jako "mudaraba". V tomto modelu banka poskytne kapitál a klient poskytne práci nebo odborné znalosti. Zisk, který vznikne z tohoto partnerství, je následně rozdělen mezi obě strany na základě předem dohodnutých podmínek. Tento přístup podporuje sdílení rizika a zisku, což je v souladu s islámskými principy spravedlnosti a spolupráce.V rámci mudaraby poskytuje rab-ul-mal finanční prostředky, zatímco mudarib přispívá svými odbornými znalostmi a úsilím k realizaci obchodní činnosti nebo investičního projektu. Zisk, který z této činnosti vznikne, je následně rozdělen mezi obě strany podle předem dohodnutého poměru. Tento poměr musí být stanoven před zahájením projektu a nemůže být změněn. Důležité je, že pokud by došlo ke ztrátě, nese ji výhradně poskytovatel kapitálu, pokud ztráta nevznikla z nedbalosti nebo pochybení správce.

Islámské bankovnictví není jen teoretický koncept, ale je také prakticky realizovatelné a úspěšné v mnoha částech světa, zejména v zemích s převážně muslimskou populací. Tento systém ukazuje, že je možné vytvořit finanční služby, které jsou etické, spravedlivé a zároveň komerčně životaschopné. Pro mnoho lidí představuje islámské bankovnictví způsob, jak sladit své finanční potřeby s náboženskými přesvědčeními a hodnotami.

Psali jsme:

Zatímco západní bankovní systém je hluboce zakořeněn v praxi úrokových plateb, islámské bankovnictví nabízí alternativní model, který zdůrazňuje etiku, spravedlnost a sdílené riziko. Tento přístup může poskytnout inspiraci pro inovace ve finančním sektoru i mimo muslimský svět, hledající nové cesty k udržitelnosti a rovnosti.

(hýbl, prnvizpravy.cz, repro: TTM)


Anketa

Kdo by se podle Vás měl stát příštím americkým prezidentem?