Černochová kuje pikle a Bobošíková tuší, že to nebude dobré

politika

Moderátorka Jana Bobošíková ve svém pořadu poodhalila zákulisí neveřejné vojenské dohody ministryně Jany Černochové s USA. A na loňském příslibu Slovenska ukázala, co nás může potkat. Není divu, že se celá záležitost zametává pod koberec. 

Černochová kuje pikle a Bobošíková tuší, že to nebude dobré
Jana Bobošíková
18. února 2023 - 10:30

O plánech ministryně obrany Jany Černochové (ODS), o kterých se málo ví, promluvila v pořadu Aby bylo jasno Jana Bobošíková. Patří mezi ně návrh klíčové dohody mezi USA a ČR o obranné spolupráci, která je neveřejná. A dá se očekávat, že skrývá mnohá úskalí, jak můžeme pozorovat u našich slovenských sousedů, kteří s USA už obdobnou smlouvu mají a vyvolala obrovský rozruch.

Text zmíněné smlouvy je ale „neveřejný“, vláda Petra Fialy by ji měla projednat na začátku března. Poté by návrh smlouvy měli podepsat ministři obrany obou zemí. 

„Oběma stranám záleží na tom, aby tato dohoda byla uzavřena a aby to bylo brzy,“ řekla ministryně obrany Jana Černochová. Pak bude smlouva o obranné spolupráci mezi ČR a USA postoupena k ratifikaci Parlamentem ČR.

„Sami vyjednavači jsou si vědomi, že vše nemusí jít úplně hladce,“ upozorňuje k tomu Bobošíková. A že obdobná smlouva loni vyvolala velké spory na Slovensku, kde dohodu s USA o obranné spolupráci už mají. „Ve slovenském parlamentu se poslanci Národní rady SR při jejím projednávání takřka poprali,“ podotkla.

„Vzhledem k tomu, že text smlouvy naši země se Spojenými státy je zatím neveřejný a informace o tom, co obsahuje, jsou velmi kusé, podívali jsme se do smlouvy se Slovenskem, která vyvolala pozdvižení.“


Z této smlouvy vyplývá:

Ozbrojené síly USA na Slovensku zahrnují i rodinné příslušníky nebo každého, kdo tvoří s vojáky a civilními zaměstnanci armády USA společnou domácnost.

Ozbrojeným silám také poskytne Slovensko bez nájmu nebo podobných nákladů všechna dohodnutá zařízení a prostory.

Ozbrojené síly Spojených států mohou na Slovensku přepravovat, rozmisťovat a skladovat obranná zařízení, zásoby a materiál.

Nad těmito zařízeními mají ozbrojené síly USA na Slovensku výlučnou kontrolu. A mohou materiál ze Slovenska kdykoli vyvézt.

Slovensko také muselo přijmout opatření na zajištění ochrany a bezpečnosti materiálu ozbrojených sil USA včetně jejich rodinných příslušníků a členů společné domácnosti.

Vojáci USA k pobytu na Slovensku nepotřebují víza ani pasy, jejich rodiny jsou také vyňaty z registrace a kontroly cizinců.

Slovensko se také vzdalo pravomoci trestat příslušníky ozbrojených sil USA, pokud se na jeho území dopustí trestného činu. V ojedinělých případech může Slovensko požádat o vydání příslušníka amerických ozbrojených sil USA nebo jeho rodinného příslušníka do rukou slovenských orgánů činných v trestních řízeních, přibližuje Bobošíková.


V případě zatčení nebo zadržení občana USA, podléhajícího této smlouvě, k němu mají okamžitý přístup orgány ozbrojených sil USA. Pokud by byl odsouzen, musí Slovensko ozbrojeným silám USA umožnit navštívit odsouzeného mimo běžné návštěvní hodiny věznic a umožnit jim poskytnout vězni jídlo, oblečení, lékařskou péči a službu duchovního.

V ekonomické oblasti příslušníci ozbrojených sil USA a závislé osoby nejsou na Slovensku podle smlouvy povinni platit žádné povinné daně včetně DPH, žádné daně z vlastnictví a žádné licenční poplatky. Nemusí také platit poplatek za rozhlasové a televizní vysílání. Také jejich motorová vozidla jsou osvobozena od silniční daně.

Ozbrojené síly USA si také podle této dohody mohou na Slovensku zřídit služební prodejny. Prodejny potravin, stravovací, vzdělávací a rekreační zařízení. Na tuto činnost nebude Slovensko vyžadovat žádnou licenci a nebude ji nikterak kontrolovat, cituje moderátorka.

USA také budou moci na Slovensku zřídit vojenské poštovní úřady, na kterých se používají poštovní známky USA. Úřední zásilky ozbrojených sil USA nelze zkontrolovat, prohlédnout ani zabavit.

Ozbrojené síly USA mohou dovážet, vyvážet a používat americké dolary na Slovensku v jakékoli výši. Jejich rodinní příslušníci mohou z území Slovenska vyvážet  jakoukoli měnu.

Také jsme psali:

„Slovensko uzavřelo smlouvu se Spojenými státy na 10 let. Poté ji mohou smluvní strany vypovědět. A to tak, že rok dopředu dají skrze své diplomaty vědět, že chtějí smlouvu ukončit. Tolik smlouva o obranné spolupráci mezi USA a Slovenskem. Uvidíme, jak bude vypadat česká verze,“ uzavírá Jana Bobošíková.

(jar, prvnizpravy.cz, foto: red.)


Anketa

Jste spokojeni s výsledky voleb do Evropského parlamentu?

Ano 28%
transparent.gif transparent.gif
Ne 62%
transparent.gif transparent.gif
Nevím 10%
transparent.gif transparent.gif