Jediné řešení je rezignace nebo odvolání, míní Hamplová

politika

Senátorka Jana Zwyrtek Hamplová se ve svém komentáři vyjádřila ke kauze minstra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky. A po analýze situace dospěla k jedinému řešení, kterým je podle ní okamžitá rezignace nebo odvoláni. 

Jediné řešení je rezignace nebo odvolání, míní Hamplová
Jana Zwyrtek Hamplová, senátorka
24. března 2023 - 11:04

Záměrně jsem nereagovala hned. Jednak jsem byla v jednom kole, jednak jsem chtěla mít časový odstup. Nicméně musím říct natvrdo: Zaznamenané jednání ministra Jurečky je NEOMLUVITELNÉ ze všech hledisek. Právního, morálního i politické úrovně a zralosti. Jediným řešením je okamžitá rezignace nebo odvoláni. 

Kdo podobné jednání háji, může se navíc dopustit schvalování trestného činu a je-li k tomu politikem, politicky se degraduje. Podobná jednání skutečně proběhnout mohou, ovšem pouze s oním a) - nerozumíme si, nechceme s vámi pracovat, tedy nabízíme vám podmínky odchodu, ať je to v klidu. To b) ve stylu “pokud ne, tak…!”, to je to hrubě přes čáru. Pokud se to vykládá za správné proto, že to prý něco řeší, tak se de facto připouští, že mocní této země mohou řešit problémy, s nimiž si neví rady, trestněprávním jednáním. Že by to jinak neuměli? Že by neznali právní řád? 


Kdyby něco podobného zkusil starosta kterékoli obce či města nebo hejtman nebo kterýkoli zaměstnavatel vůči kterémukoli podřízenému, a “prasklo to”, končí a noviny ho rozcupují. Ale žijeme v době dvojích metrů. To je nebezpečné. Velmi nebezpečné. Pokud si určití lidé zvyknou, že mohou beztrestně všechno, tak si to všechno dovolují a dovolovat budou. Přestane platit právo, přestane se brát ohled na dobré mravy, bude se zneužívat moci a veřejných financí… 

Pak k tomu stačí přidat mediální propagandu namísto objektivní informovanosti, a míříme do režimu, v němž spravedlnost hyne, a zločinci vládnou… A začíná to těmito zdánlivými maličkostmi. Ale ony to nejsou maličkosti. Je to zahájení procesu ignorování právního řádu ve prospěch vládnoucí šlechty… a šlechtě se tímto omlouvám…

Také jsme psali:

Jediný možný závěr:
Ministr Jurečka musí skončit. Prostě musí. To, že by se to nestalo, si vůbec nepřipouštím. Toto není čím obhájit. A kdo se o to snaží, pohybuje se “mimo čas a prostor”. Zejména ten právní, když etika je mu cizí.

(jk, Jana Zwyrtek Hamplová, foto: fb)


Anketa

Kdo podle vašeho názoru tříští a radikalizuje naši společnost?