Kaderka venku z vazby a kontroverze kolem valné hromady ČTS

politika

Co se děje v zákulisí Českého tenisového svazu? Obviněný šéf českého tenisu Ivo Kaderka se po takřka třech měsících strávených ve vazbě dostal dnes na svobodu a tenisový svaz se nadále utápí v problémech a kontroverzích.

Kaderka venku z vazby a kontroverze kolem valné hromady ČTS
Ivo Kaderka, boss českého tenisu
24. května 2024 - 13:55

Kaderkovi končí maximální tříměsíční lhůta, během níž mohl být obviněný prezident Českého tenisového svazu držen za mřížemi z důvodu možného ovlivňování svědků, tedy tzv. koluzní vazba. Kaderku poslal do vazby letos 29. února Obvodní soud pro Prahu 7 kvůli kauze, v níž jde o milionové podvody se státními dotacemi. Podle informací redakce novinky.cz opustil Kaderka brány pankrácké věznice zhruba mezi 11:00 a  11:30.

Nelehká situace tak nadále panuje i ve světě českého tenisu. V uplynulých týdnech se totiž v našem tenisovém světě strhlo několik kontroverzí spojených s Českým tenisovým svazem (ČTS). Valná hromada ČTS, svolaná předsedou Rady ČTS, vzbudila vlnu otázek a pochybností mezi členy a veřejností. Podle stanov mělo být svolání valné hromady otázkou několika týdnů, avšak realita byla jiná.

Předseda Rady ČTS svolal valnou hromadu až 2,5 měsíce po vzetí prezidenta svazu Ivo Kaderky do vazby. Výkonný výbor přitom již na svém zasedání 18. března 2024 doporučil její svolání. Dlouhá doba prodlevy vedla k spekulacím, zda opravdu potřeboval předseda Rady další měsíc a půl na zkoumání, zda může prezident svazu vykonávat svoji funkci z vazební věznice.Další otázky vzbudilo pověření sportovního ředitele Jana Stočese řízením svazu, přestože výkonný výbor dle stanov nemá takové oprávnění. Tento krok přinesl kritiku z řad členů, kteří vnímají tento postup jako obcházení pravidel.

Valná hromada byla svolána až měsíc před svým konáním, což znamená, že delegáti neobdrželi materiály v dostatečném předstihu. Jak probíhala nominace delegátů v tak krátkém čase, není jasné. Objevily se i spekulace, že kandidáti byli nominováni ještě před platností nových stanov, které mají být schvalovány až na svolání valné hromadě, což by mohlo znamenat porušení regulí.

Kritiku si vysloužila i volba místa konání valné hromady. Místo aby byla uspořádána v sídle České unie sportu (ČUS), kde jsou prostory pro svazy k dispozici zdarma, byla vybrána konferenční místnost ve Fantově kavárně. Vzhledem k tomu, že svaz má dle informací z tisku závazky po splatnosti přes 20 milionů korun (nepočítaje sankci 30 milionů od Národní sportovní agentury) a jeho dceřiná společnost má závazky přes 10 milionů korun, se tato volba jeví jako ekonomicky nezodpovědná.

Psali jsme:

Další kontroverzí je spolupráce s advokátní kanceláří Grant Thornton na přípravě materiálů pro valnou hromadu. Kdo tuto společnost objednal, když je IK ve vazbě a je jediným statutárem jak ve spolku, tak obchodní společnosti, zůstává otázkou. Panují obavy, že rozhodnutí byla učiněna bez patřičného mandátu.

Podle stávajících stanov by měl valnou hromadu na začátku řídit prezident Ivo Kaderka, což opět vzbuzuje otázky ohledně průběhu a legality celého procesu.


Český tenisový svaz se ocitl ve víru nejasností a kontroverzí, které bude muset rychle a transparentně vyřešit, aby si udržel důvěru svých členů a veřejnosti. Jak se situace vyvine, ukáže čas, ale již nyní je jasné, že nás čeká mnoho otázek a možná i odpovědí.

Otázkou také zůstává, co bude dál s bossem českého tenisu. Novinky z prostředí tohoto krásného "bílého sportu" budeme i nadále sledovat a analyzovat.

(svoboda, prvnizpravy.cz, repro: iSport)


Anketa

Je podle Vás vysílání České televize objektivní a vyvážené?