Kdo aktivně připravoval válku na Ukrajině? Jaká byla role ČR?

politika

Kdo začal konflikt na Ukrajině? Jakou roli v tom sehrála naše vláda? Podobné otázky jsou na pořadu dne po přečtení Sdělení č. 3/2022 Sb. podepsané Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Ministerstvem obrany Ukrajiny.

Kdo aktivně připravoval válku na Ukrajině? Jaká byla role ČR?
Ministerstvo zahraničí ČR
8. ledna 2023 - 02:20

Tato úmluva byla podepsána skoro jeden měsíc před zahájením války. Týká se poskytování lékařské odborné a rehabilitační péče raněným příslušníkům vojenského personálu Ukrajiny ve vojenských zdravotnických a rehabilitačních zařízení AČR, a to na území ČR, píše Ladislav Petráš v komentáři pro Prvnizpravy.cz.

Při posuzování tohoto dokumentu je nutné brát v úvahu:
-    Dobu přípravy dokumentu, termín jeho podepsání a platnosti.
-    Předmět a obsah dokumentu.
-    Obsah plnění.

Vezměme to popořádku. Doba podepsání a platnost dokumentu je dána 1. 2. 2022. Jen tak pro pořádek - válka RF – Ukrajina začala 24. 2. 2022. Je zřejmé, že impuls k této úmluvě přišel z ukrajinské strany a to zřejmě z úrovně Ministerstva obrany Ukrajiny. To se pravděpodobně obrátilo na naše ministerstvo obrany. Musely proběhnout konzultace uvnitř našeho ministerstva s odbornými sekcemi, a mezi ministerstvem a generálním štábem. Výsledkem by měl být dokument o možnostech AČR, zejména kapacitní možnosti zdravotnických zařízení a zdravotnického personálu.

Poté musely následovat konzultace mezi našimi ministerstvy obrany a zahraničních věcí. Teprve potom mohlo začít první jednání mezi námi a Ukrajinou. Těch muselo být několik, aby se zpracovala smlouva akceptovatelná pro obě strany. To znamená, že prvotní jednání muselo začít nejpozději na začátku roku 2021. To znamená přibližně rok před začátkem války mezi RF a Ukrajinou.Co se týká předmětu společné úmluvy, je zajímavé to, že se týkala zraněných vojáků a dalšího vojenského personálu. Copak Ukrajina byla v té době napadena RF nebo někým jiným? Cožpak v mírové době neměla Ukrajina své vlastní zdravotnické kapacity? Vzhledem k velikosti území, počtu obyvatel, velikosti vlastní armády a vzhledem k tomu, že se Ukrajina ke svým občanům chovala mírumilovně, musely tyto kapacity dostačovat.

Zarážející je také to, že se ČR zavázala hradit veškeré výdaje na přepravu zraněných, jejich léčbu a pobyt. Proč, když Ukrajina v té době nepatřila do kategorie rozvojových zemí, ani nebyla zatížena žádnými válečnými výdaji?

Že by naše politická garnitura v čele s premiérem Fialou byla nadána až tak perspektivním myšlením a jednáním? V porovnání s rychlostí reakce těchto našich politiků na energetickou a finanční krizi a na další problémy naší společnosti, to s pravděpodobností hraničící s jistotou můžeme vyloučit. Předpokládám, že zde byl úplně jiný scénář budoucí situace a náš „velký bratr“ včas zadal potřebné úkoly.

Možná se mýlím, ale aby k tomu nedocházelo, měla by naše vláda být demokraticky vstřícná k občanům, kteří jí dali důvěru. Vždyť „ Lid je zdrojem veškeré státní moci“. Vláda by měla občanům pravdivě objasňovat tak závažné věci, jako je příprava válečného konfliktu, o čemž tento dokument ve své podstatě hovoří. Navíc, premiér Fiala po zahájení války prohlásil, že jsme ve válečném stavu! I zde je vazba na to, o čem ve své úvaze píši. Jsem přesvědčen o tom, že vláda má sloužit občanům a ne že si vláda bere občany jako své stádo tupých ovcí, dodává Ladislav Petráš.

(rp,prvnizpravy.cz,foto:arch.)
43-8974200277/0100

Pro platby ze zahraničí: IBANCZ5601000000438974200277
BIC / SWIFT kódKOMBCZPPXXX

Anketa

Je podle Vás vysílání České televize objektivní a vyvážené?