Kontroly čTečky byly za covidu nezákonné, rozhodl soud

politika

Nejvyšší správní soud v Praze rozhodl, že kontroly certifikátů o očkování a podstoupených testech s využitím aplikace čTečka byly v rozporu se zákonem.

Kontroly čTečky byly za covidu nezákonné, rozhodl soud
Ilustračí foto
9. prosince 2023 - 06:05

Podle rozsudku mohla kontrolující osoba získat citlivé osobní údaje o zdravotním stavu dotyčného. Aplikace čTečka porušovala zásady GDPR a Ministerstvo zdravotnictví podle nejvyššího soudu zcela rezignovalo na posouzení zásahu této aplikace do soukromí jejích uživatelů. To lze vyčíst z rozsudku, který byl nedávno zveřejněn a kterým se nyní zabývá široká odborná veřejnost. Navíc lze konstatovat, že nezákonné bylo nejen Mimořádné opatření, ale i samotné kontroly, jejichž provádění stanovilo Ministerstvo zdravotnictví jako nezákonnou povinnost.

Navrhovatel se u soudu domáhal zrušení mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví, které bylo vydané koncem roku 2021. Tehdy ministerstvo stanovilo povinnost prokazovat se při vstupu do vybraných zařízení bezinfekčností na základě covid pasů. Ty právě kontrolor načítal pomocí aplikace čTečka, uvádí server advokátnídeník.cz.

Navrhovatel právě poukazoval na to, že prokazováním bezinfekčnosti jsou zasahována práva na ochranu soukromí, protože jsou sdělovány informace o zdravotním stavu. Nejvyšší správní soud nyní zkonstatoval, že nařízení bylo v rozporu se zákonem.

Odborný právnický server AdvokátníDeník.cz k tomu uvádí, že Nejvyšší správní soud (NSS) dne 30. listopadu 2023 prohlásil za nezákonné Mimořádné opatření, kterým byla stanovena povinnost kontrolovat tzv. bezinfekčnost pomocí aplikace čTečka.

„Nejvyšší správní soud rozhodl, že kontrolou aplikací čTečka došlo ke zjevnému zásahu do práva na ochranu soukromí. Svoje závěry opřel o čl. 10 odst. 3 Listiny základních práv a svobod a obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR),“ píše se dále v článku s tím, že Ministerstvo zdravotnictví dle názoru NSS „zcela rezignovalo“ na posouzení přiměřenosti zásahu do práva na ochranu soukromí, a „neučinilo primární úvahu o tom, do jakého na první pohled patrného práva je tímto opatřením zasahováno“.Rozhodnutí soudu se týká Mimořádného opatření ze dne 29. 12. 2021, které vydalo Ministerstvo zdravotnictví a které stanovilo povinnost prokazovat splnění podmínek tzv. bezinfekčnosti na základě tzv. covid pasů. Jako prostředek k tomuto ověření byla tehdy povinně používána aplikace čTečka.

Na zmíněné soudní rozhodnutí reagovala bezprostředně také odborná veřejnost i politici. Na svém veřejném facebookovém účtu se ozvala např. senátorka Jana Zwyrtek Hamplová.

„Kontroly “tečky” za covidu byly nezákonné. Stát rezignoval na ochranu soukromí, řekl Nejvyšší správní soud ČR. Ochrana před nezákonnými zásahy státu v podobných věcech ale nesmí přicházet se zpožděním jednoho až dvou let. Tato rozhodnutí musí přicházet v podstatě obratem - 7 až 14 dnů jako maximum. Nechceme-li rezignovat na právní stát.

PS: Těžko se ale i tak bude hlavním aktérům přiznávat, že “ti advokáti měli pravdu.” Což bohužel těm, kterým se zasahovalo do práv, moc nepomůže. Je to alespoň přísně zdvižený prst pro příště.

PSS: Plus měl by samozřejmě následovat postih odpovědných," napsala senátorka Zwyrtek Hamplová.

Psali jsme:

Právník Ondřej Dostál a expert na zdravotnické právo na sociální síti X napsal, že dle NSS byly kontroly Tečky za covidu nezákonným zásahem do práva na soukromí a zrekapituloval, o co se jednalo:

- Každému hospodskému či holiči musely být při kontrole zelené Tečky zpřístupněny citlivé zdravotní údaje zákazníka.

- Kontroly skrz aplikaci čTečka spadaly pod GDPR.

- Ministerstvo zdravotnictví při vynucení těchto kontrol dle soudu „zcela rezignovalo“ na ochranu soukromí občanů.


„Z tohoto a dalších důvodů Nejvyšší soud zpětně vyslovil opatření Ministerstva zdravotnictví za nezákonné,“ napsal Dostál.

Velmi kriticky se k fungování naší justice vyjádřil v souvislosti se zmíněným rozsudkem na sociální síti X i renomovaný právník Tomáš Nielsen.

„Tolik k účinnému soudnímu přezkumu. Považuji za důkaz absolutního selhání práva, když se proti diskriminaci skupiny lidí, zneužívání soukromí, porušování práv dětí soudy vyjádří po více než dvou letech. Systém přezkumu zákonnosti zásahů státu do práv občanů prostě nefunguje. O absenci odpovědnosti těch, kdo opatření vydali, nemluvě.

Z našich podání z roku 2021 mohu s lítostí citovat snad jen toto: "Snad soudci Nejvyššího správního soudu najdou odvahu a zastaví segregaci v naší společnosti. Vzpomenou si na poměry a atmosféru v naší společnosti před listopadem 1989 a učiní již konečně těmto protiústavním zvěrstvům přítrž." Tehdy odvahu nenašli a segregaci nezastavili," napsal právník Tomáš Nielsen.

(böhm, prvnizpravy.cz, foto: red.)


Anketa

Myslíte si, že je u nás cenzura a dochází k omezování svobody projevu?

Ano 44%
transparent.gif transparent.gif
Ne 28%
transparent.gif transparent.gif
Nevím 28%
transparent.gif transparent.gif