Média vs lid. Češi se "svého Ševčíka" nechtějí vzdát

politika

Jedna petice na podporu docenta Ševčíka, další otevřený dopis proti němu. Pod ním je podepsáno celkem 8495 lidí, petice na podporu Ševčíka čítá podpisů násobně více (33559). Přitom otevřený dopis je staršího data.

Média vs lid. Češi se "svého Ševčíka" nechtějí vzdát
Miroslav Ševčík
18. března 2023 - 09:01

„Pane děkane Ševčíku, ačkoliv ctíme autonomii fakult, tak vaše veřejné vystupování neshledáváme adekvátní k vaší funkci, jelikož má negativní dopady na dobré jméno Vysoké školy ekonomické v Praze,“ píše se v otevřeném dopise.

„Vaše porušování pravidel stanovených jak v Etickém kodexu VŠE, tak v Morálně-etických zásadách vedoucích pracovníků VŠE stanovených rektorem univerzity nás nejen znepokojuje, ale považujeme to i za neakceptovatelné chování u vysoce postaveného akademika. Vaše chování má dopady na životy jak současných studentů, tak absolventů ve smyslu negativních reakcí ze strany širší veřejnosti. Vaše kontroverzní a neetické chování také narušuje harmonii v rámci VŠE, což může vést nejen k narušení vztahů mezi studenty a pedagogy napříč univerzitou,“ dodávají dále signatáři.

„Jako zástupci studentů se snažíme zajistit, aby naše univerzita byla pro studenty a pedagogy co nejlepším prostředím pro vzdělávání a profesní rozvoj, což je i dlouhodobým cílem vedení VŠE. Vaše nedávné chování však v čím dál větší míře představuje překážku pro tento cíl. Kromě vaší potyčky s policií lze zmínit urážení studentů a části veřejnosti v médiích a účast na akcích spojených s extrémisty. Vyzýváme vás, abyste přijal odpovědnost za své činy, odstoupil z funkce děkana Národohospodářské fakulty VŠE a nadále nepoškozoval prestiž studia studentů a absolventů v očích veřejnosti,“ dodávají podepsaní. 


Svou signaci pod dokument přidali studentští senátoři Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze a dále k dnešnímu dni – k ranním hodinám – jsou uváděni studenti VŠE (2477), absolventi VŠE (1682), akademici (461) a 3875 lidí z veřejnosti. Petice však při digitálním podpisu nevyžaduje žádné potvrzení, že se skutečně jedná o studenta, absolventa či akademika. Ani zda uvedení studenti VŠE pochází ze Ševčíkovy fakulty.

Oproti tomu existuje také petice, která vyjadřuje docentu Ševčíkovi podporu, kterou zřídil aktivista Ivo Osovský. 

„Jsme si vědomi, že podpisem této elektronické petice nezískáme žádný právní nárok na zasahování do dění na VŠE v Praze. Přesto cítíme potřebu sdělit následující,“ poznamenává petice a vyjmenovává následující body: 

„Pan docent Ševčík se dlouhodobě nebojí svobodně a veřejně vyjadřovat své názory, ačkoli si je vědom, že za své názory odlišné od mainstreamu získá hlavně kritiku. Jeho životní postoj v tomto směru považujeme za příkladný pro všechny, kdo chtějí žít v demokracii a svobodně diskutovat,“ píše se v petici.

Také jsme psali:

„Naše země má historicky opakovanou zkušenost s tím, kdy byli lidé ze své práce vyhazováni pro své názory. Zvláště ve školství je tato totalitní praktika extrémně nebezpečná. Nechceme vracet Českou republiku do doby totality. Jsme přesvědčeni, že právě vysokoškolský děkan by měl mít zaručenu plnou svobodu projevit své názory a neměl by být za takové jednání ze strany vedení školy postihován, s výjimkou případů trestně-právního jednání,“ dodává petice.

„Lidé ve vedení tuzemských vysokých škol jsou převážně levicového zaměření. Je to jistě jejich právo. Tím více jsme rádi za každou osobnost z pravicového názorového spektra, která tuto skupinu pomáhá vyvažovat. Myslíme si, že právě ve vedení VŠE v Praze by názorový proud, který představuje pan docent Ševčík, měl být zastoupen,“ poznamenávají signatáři petice. Je jich téměř čtyřikrát tolik. Petice přitom vznikla v úterý, tedy více než 33 tisíc podpisů se shromáždilo za dva a půl dne. U této petice nejsou signatáři nijak rozděleni.

(jk, prvnizpravy.cz, foto: red.)43-8974200277/0100

Pro platby ze zahraničí: IBANCZ5601000000438974200277
BIC / SWIFT kódKOMBCZPPXXX

Anketa

Souhlasíte s tím, že na světovém šampionátu v hokeji letos nestartují Rusové?

Ano 14%
transparent.gif transparent.gif
Ne 72%
transparent.gif transparent.gif
Je mi to jedno 14%
transparent.gif transparent.gif