Okamura o pokračování konce evropské civilizace

politika

Předseda Strany přímé demokracie (SPD) Tomio Okamura se pozastavil nad selhávající migrační politikou západních zemí i nad neúspěšnou snahou o integraci migrantů.

Okamura o pokračování konce evropské civilizace
Tomio Okamura, předseda SPD
24. dubna 2024 - 06:30

„Pokračování konce evropské civilizace v přímém přenosu. Britské úřady nesmí vyhostit afrického migranta z Eritreji, který v minulosti znásilnil v Británii dospívající dívku. Důvodem je, že by prý deportace do východoafrické vlasti poškodila jeho duševní zdraví a že by se tam nemohl léčit z depresí. A co duševní zdraví znásilněné dívky? Podle mého názoru by byla adekvátním trestem kastrace a okamžité vyhoštění zpátky do Afriky. Co myslíte?

Eritrejec, jehož jméno podle deníku The Sun není možné z právních důvodů zveřejnit, byl za svůj čin ve vězení a měl být v roce 2014 vyhoštěn. Proti tomuto rozhodnutí se ale odvolal s tím, že ve své vlasti nemůže absolvovat léčbu z depresí a posttraumatické stresové poruchy.

Minulý měsíc soud jeho námitce vyhověl, když jeden lékař vystupující jako svědek prohlásil, že Eritrejec by po návratu do rodné země s největší pravděpodobností spáchal sebevraždu.

Pravděpodobně by prý byl potrestán také za to, že se ve vlasti vyhnul povinné vojenské službě, protože emigroval ještě jako teenager.Soudci vyhověli jeho odvolání navzdory odbornému bezpečnostnímu posudku, podle nějž by muž představoval pro veřejnost střední riziko, jestliže by v Británii zůstal," napsal na svém profilu na facebooku Tomio Okamura, který později ještě komentoval zprávu Kriminologického výzkumného ústavu Dolního Saska, který zveřejnil průzkum týkající se způsobu myšlení mladých muslimů žijích v Sasku o Německu a jejich názorů na tamní zákony, náslilí či teokracii, přičemž poukázal na selhání integrace imigantů v západní Evropě.

„Další zpráva dokazuje selhání integrace imigrantů v západní Evropě a že islám je nenávistné náboženství, které je v rozporu se svobodou a demokracií. Kriminologický výzkumný ústav Dolního Saska (KFN) zjišťoval, co si mladí muslimové žijící v Sasku myslí o Německu. Ve studii se ptal na vztah k zákonům, teokracii a násilí. Pro dvě třetiny respondentů je Korán důležitější než německé zákony a téměř pro polovinu je islámská teokracie nejlepší formou vlády. A více než třetina má pochopení pro násilí proti těm, kteří uráží Alláha nebo proroka Mohameda.  To v naší zemi nesmíme dopustit. Odmítáme Migrační pakt EU s kvótami na imigranty a migranty z afrických a islámských zemí!

Psali jsme:

Některé odpovědi dotazovaných muslimských žáků jsou znepokojivé. Například přibližně dvě třetiny - přesněji 67,8 % - zúčastněných muslimů zdůraznilo větu: "Pravidla Koránu jsou pro mě důležitější než zákony v Německu." Necelá polovina (45,8 %) se domnívá, že islámská teokracie je nejlepší formou vlády a více než polovina (51,5 %) dotázaných muslimských studentů zastává názor, že pouze islám je schopen "vyřešit problémy naší doby".

Část respondentů, konkrétně 35,3 %, uvedla, že "chápe násilí páchané proti lidem, kteří urážejí Alláha nebo proroka Mohameda". 21,2 % pak uvedlo, že ohrožení islámu ze strany západního světa ospravedlňuje muslimy bránit se násilím," uvedl příklady ze Saského Kriminologického ústavu Okamura.

(nov, prvnizpravy, screen: cnn prima)


Anketa

Uvítali byste, kdyby se šéfem Evropské komise stal maďarský premiér Viktor Orbán?

Ano 80%
transparent.gif transparent.gif
Ne 10%
transparent.gif transparent.gif
Nevím 10%
transparent.gif transparent.gif