Petr Markvart: Patříme na...

politika

Patrně nejhloupějším sloganem mocenské kliky současného režimu je heslo „Patříme na Západ", píše na facebooku Petr Markvart.

Petr Markvart: Patříme na...
Petr Markvart
6. června 2023 - 06:20

Mimoděk vypovídá mnohé o duchovní ubohosti a hlouposti svých autorů a proponentů. Především proto, že je zcela nepravdivý, a to hned z mnoha příčin:

V době, kdy západ Evropy formovalo římské a západořímské impérium, ležely naše země mimo jejich hranice. U nás se tedy římské právo a kultura prosadily až mnohem později a zprostředkovaně. I první restaurace impéria v podobě karolinské říše, se našim zemím vyhnula a skončila před naším pohraničním hvozdem. Státoprávně nás okrajově zasáhla až ta druhá, otonská a to pouze proto, že její centrum bylo geograficky v těsném sousedství našich zemí. Mladý český stát, kterému německé císařství ještě dlouhá léta upíralo jak světskou tak i duchovní suverenitu, však přesto šel svou jedinečnou cestou. Nakonec se přes desítky porušených privilegií, slibů i smluv, obojího domohl.Ve jménu toho, že takzvaně "patříme na Západ" jsme se vzdali vlastní energetické, surovinové i obchodní politiky a stala se z nás pouhá odmocnina vlastní ekonomiky. V době, kdy vzniká nový ekonomický řád a multipolární svět, se stále křečovitěji držíme trosek potápějící se lodi západního vlivu, vybudovaného na anglosaské brutalitě, rabování kolonií (včetně té české), soustavném porušování a ohýbání smluv a slibů a dominaci dolarového podfuku. Kdo by se chtěl byť jen podívat jiným směrem, je ihned ostrakizován, okřikován a tupen mediální žumpou a politickými prostitutkami. A těm patří i můj závěrečný vzkaz. Nejenom, že na ten Západ nepatřím ani já, ani lidé v této zemi, ale nepatříte tam ani Vy sami. Až totiž zničíte poslední zbytky naší suverenity a státnosti a odevzdáte tuto zemi bruselským úředníkům, krachujícímu Euru, zelenému, inkluzivnímu a genderovému šílenství, tak Vás ten Západ odkopne stejně, jako to historicky provedl všem užitečným hlupákům před Vámi.


Patříme tam, kde jsme už bezmála půl druhého tisíciletí - do středu Evropy mezi sousední a příbuzné národy, s kterými jsme sdíleli historické osudy. Patříme do české kotliny s moravskými úvaly a slezským pohraničím. Mluvíme starobylým a košatým jazykem našich předků, kteří tuto zemi osídlili a předávali jí svým potomkům, až se dostala do našich rukou. Jak s ní naložíme, je pouze na nás.

A pár komentářů:
  • Velmi dobře popsáno a vysvětleno. Problém ale je, že, podle mého odhadu, 70% občanů této země, včetně politiků, není schopno ani ochotno přečíst takto dlouhý text tohoto typu informací a pokud ano, tak v drtivé většině nejsou schopni plně pochopit obsah napsaného. Tito lidé chápou a používají pojmy východ, západ, levicový, pravicový, socialismus, komunismus, kapitalismus jen intuitivně a nemají ani ponětí, co je jejich skutečným obsahem.Propaganda, která ovládla veřejný prostor dokázala imputovat do myšlení těchto lidí rovnítko mezi pojmem západ a pojmy svoboda, prosperita a bohatství a pro pojem východ obsah opačný. A to je problém.
  • Na Západě vždy slunce ZAPADÁ. Na Východě naopak VYCHÁZÍ. To je neměnný a dějinami prověřený FAKT. Potom je ještě něco UPROSTŘED, tam se nachází Česko  Ten milovaný a obdivovaný Západ nás kdysi hanebně zradil v Mnichově, přivedl sem Hitlera a jeho poskoky, kteří Čechy terorizovali popravami a zotročením, prý jen aby zachránil mír v Evropě a hlavně SÁM SEBE. Malé Československo mu bylo u prd*le. - Čecháčci jsou však nenapravitelní. Jak se říká, jsou shopni líbat ruku, která je mlátí a jsou schopni žít i na kolenou, než umírat ve stoje. Hlavně jim nesáhněte na vepřoknedlozelo a pivečko! I když ne všíchni ČEŠI jsou tací, abych nekřivdil.
  • Děsivé, pravdivé a velmi logické. V podstatě to samé, co tvrdím už mnoho let. Nemá smysl se cpát na západ a ani na východ. My jsme střed a musíme toho využívat. Nepotřebujeme lézt do brusele.
  • Zajímavé, že heslo patříme na Západ se začalo před nějakou dobou šířit také ve Finsku a výsledkem je opuštění principu neutrality, která podle mě Finsku prospívala. Patříme na Západ je zřejmě ideologický výmysl neokonů.
  • Pojem anglosaská brutalita, etc., je nutné chápat i ve vztahu k dominantně určující u tzv. transatlantickému spojenectví. Amerikanizace našeho prostoru je další historicky určující zvěrstvo, za které tady lobovali a bojovali i stovky, tisíce též našich blouznivců i vlastizrádců. Důsledky budou neradostné.

(rp,prvnizpravy.cz,fb,foto:arch.)43-8974200277/0100

Pro platby ze zahraničí: IBANCZ5601000000438974200277
BIC / SWIFT kódKOMBCZPPXXX

Anketa

Kdo by se podle Vás měl stát příštím americkým prezidentem?