Zbořil: Nepřipravuje se už někde „pochod“ na získání absolutní moci?

politika

<< NĚCO Z HISTORIE >> V našem historickém okénku bychom si mohli připomenout takzvaný “pochod na Řím“, který zorganizoval se svými věrnými fašisty Benito Mussolini.

Zbořil: Nepřipravuje se už někde „pochod“ na získání absolutní moci?
Zdeněk Zbořil v rozhovoru pro Prvnizpravy.cz
26. října 2022 - 02:20

Co nám k tomu můžete říct pane Zbořile?

„Je to zajímavé, jednak  jde o sté výročí této události, jednak je tu ta zvláštní atmosféra, která vznikla díky tomu jak dopadly v Itálii nedávné parlamentní volby. V nich zvítězila strana, která je označována, podle mého názoru neprávem, za pokračovatele hnutí Benita Mussoliniho. Možná že by  stálo za to podívat se i v našem mediálním prostředí trošku podrobněji nejenom na osobu a osobnost Mussoliniho, který začínal jako socialistický novinář v době, kdy byl vážně nemocný a nemusel do armády, v době kdy změnil svoje názory, radikalizoval se a po válce do rozbouřené Evropy a také neklidné Itálie, přišel s radikální změnou politického systému.

Někdy se zapomíná na to, že Mussolini nebyl nějaký ďábel od pána Boha, ale že byl inspirován k celou školou vynikajících italských sociologů, ale také umělců, kteří toužili nejenom po nějaké politické ale i všeobecné kulturní změně (neustálý pohyb, změna,  salto mortale říkali někteří futuristé ještě před fašisty) a že ta jeho změna politických názorů konvenovala velké části italské společnosti,“ říká Zdeněk Zbořil v úvodu rozhovoru pro Prvnizpravy.cz.Změna politického uspořádání po chaosu, vzniklém po skončení 1.světové války a příklad pro někoho dnes…

„Mussoliniho politický význam spočíval v tom, že  vyhlásil jednoznačnou změnu politiky a státního uspořádání, pro které se mu politické strany zdály být nedostatečnou ochrannou italské veřejnosti  a vyhlásil stát  korporativního typu.  A právě k tomu pochodu na Řím mu pomohla předcházející velká demonstrace,  asi šedesátitisícová,  a samotného pochodu se pak zúčastnilo už jenom asi třicet tisíc. Ale způsobilo to, že fašistické straně, fašistické falanze, byla předána moc sestavit vládu a změnit politický režim.

To, jak se později zaplétal Benito Mussolini víc a víc do kontaktů s nacistickým Německem je další kapitola, ale pravda je, že i v Německu, v chaotickém rozvráceném Německu, se hledala a nakonec našla vláda silné ruky, kterou představovala nejenom Národně socialistická německá dělnická strana  a Adolf Hitler, ale také ti kteří ji podporovali, finanční kruhy,  které taky usilovaly o „klid a pořádek“ německé hysterii propadající společnosti. A o „krizi demokracie“ mluvila tehdy celé Evropa.
 
Takže, když vzpomínáme na stoleté výročí „pochodu na Řím“,  můžeme se také zamyslet nad tím, jestli někde, v některé zemi se i v naší době nebude opakovat nějaký nový pochod za absolutní mocí nebo za absolutní kontrolou politického typu uspořádání současné společnosti,“ dodává Zdeněk Zbořil.

Podrobnější analýzu si můžete poslechnout v následujícím rozhovoru Zdeňka Zbořila pro Prvnizpravy.cz


(rp,prvnizpravy.cz,foto:arch.)


Anketa

Kdo podle vašeho názoru rozděluje společnost a šíři nenávist?