České Budějovice usilují o titul Historické město roku 2022

regiony

Město České Budějovice je Historickým městem roku 2022 v Jihočeském kraji a postupuje tak do celostátního kola soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.

České Budějovice usilují o titul Historické město roku 2022
České Budějovice
24. ledna 2023 - 07:30

Celostátní vítěz soutěže a držitel titulu Historické město roku 2022 bude vyhlášen Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska v dubnu 2023. V krajském kole se o titul ucházela také města Prachatice a Trhové Sviny.

Soutěž o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR již od roku 1994 s cílem ocenit města, která na tomto poli dosáhla nejlepších výsledků.

O titul Historické město roku 2022 usilovala v Jihočeském kraji tři města - České Budějovice, Prachatice a Trhové Sviny. Odborná komise složená ze zástupců Národního památkového ústavu, Ministerstva pro místní rozvoj a Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska v lednu 2023 všechna tři města navštívila, vyhodnotila jejich přihlášky a vítězem krajského kola vyhlásila město České Budějovice. Prachatice se umístily na druhém místě, třetí pozici získaly Trhové Sviny.

„Město České Budějovice se svými 247 kulturními památkami patří k nejvýznamnějším památkovým rezervacím Jihočeského kraje,“ uvádí Daniel Šnejd, ředitel Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích a dodává: „oceňujeme zdařilou obnovu historických průčelí několika významných měšťanských domů a z dlouhodobého hlediska především postupnou obnovu areálu bývalého dominikánského kláštera, celkovou rekonstrukci radnice, opravy zachovalých hradebních věží a dominant města - Samsonovy kašny a Černé věže“.

V posledních letech se město systematicky zaměřuje také na zlepšování kvality veřejných prostranství, to ovlivňuje vzhled a atraktivitu města a podporuje konání celé řady kulturních akcí. Vítaným počinem je vydání Manuálu pro regulaci reklamy na veřejných prostranstvích.

Město Prachatice patří již řadu let oprávněně mezi nejlépe hodnocená města v rámci soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Do Programu regenerace MPR a MPZ se aktivně zapojuje již od roku 1993, díky tomu dosáhlo v rámci obnovy a péče o památkové hodnoty výrazné proměny historického jádra města ve velmi atraktivní prostředí.

„Město Prachatice efektivně využívá možnosti financování obnovy památek z Programu regenerace MPR a MPZ,“ informuje Šnejd a oceňuje vysokou kvalitativní úroveň obnovy památek.

Porota pozitivně hodnotila např. probíhající revitalizaci Štěpánčina parku, který se nachází v těsné blízkosti městské památkové rezervace, restaurování sgrafitové výzdoby dvora radnice či restaurování kaple sv. Filipa Neri, kterou město nominovalo na Památku roku 2022. Titul Historické město roku získaly Prachatice v roce 2002, v regionálním kole soutěže se nyní umístily na druhém místě.

Město Trhové Sviny začalo finanční prostředky z Programu regenerace MPR a MPZ intenzivněji využívat od roku 2020. „Vzhledem k malé rozloze městské památkové zóny a počtu kulturních památek lze rozsah a kvalitu obnov památek hodnotit velmi pozitivně,“ konstatuje Šnejd.

Komise ocenila nahrazování asfaltového povrchu vybraných komunikací kamennou dlažbou a doporučuje pokračovat podle předložené studie. Jako významný počin komise ohodnotila akvizici fary, kterou město Trhové Sviny odkoupilo, nyní řeší její havarijní stav a v budoucnu bude její potenciál využívat pro pořádání kulturních a společenských akcí. V rámci Jihočeského kraje se město Trhové Sviny umístilo na třetím místě.Celostátní komise složená ze zástupců Ministerstva kultury, Ministerstva pro místní rozvoj a Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska bude nyní navštěvovat vítězná města jednotlivých krajských kol. Vítěz celostátního kola soutěže a držitel titulu Historické město roku 2022 bude slavnostně vyhlášen v dubnu 2023 u příležitosti Mezinárodního dne památek a historických sídel. Mezi jihočeská města, která získala titul Historické město roku, patří kromě Prachatic (2002), také Slavonice (2017), Jindřichův Hradec (2007) a Třeboň (1996).

Jihoceskenovinky.cz informovala Bc. Eva Neprašová za Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích.

(jv,jihoceskenovinky.cz foto:npú)


Anketa

Myslíte si, že je u nás cenzura a dochází k omezování svobody projevu?

Ano 45%
transparent.gif transparent.gif
Ne 28%
transparent.gif transparent.gif
Nevím 27%
transparent.gif transparent.gif