Krajská zdravotní má v Masarykově nemocnici v Ústí již čtrnáct klinik

regiony

Krajskou zdravotní, a.s. (KZ) – Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o.z., a ústeckou Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) spojuje již čtrnáct klinik a jeden ústav.

Krajská zdravotní má v Masarykově nemocnici v Ústí již čtrnáct klinik
Zleva Zdeněk Havel, Jaroslav Koutský, Vladimír Bobek, Petr Malý, Aleš Chodacki
2. května 2023 - 07:00

Nově k současným dvanácti klinikám a Ústavu biomedicíny a laboratorní diagnostiky přibyly Psychiatrická klinika a Klinika hrudní chirurgie. Akt slavnostního ustavení obou klinik Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., se uskutečnil v úterý 25. dubna 2023 v lékařské knihovně Vzdělávacího institutu KZ. Zúčastnili se ho zástupci vedení Krajské zdravotní, a.s., Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., a členové vedení ústecké UJEP a Fakulty zdravotnických studií (FZS).

Přednostou Psychiatrické kliniky se stal MUDr. Jakub Albrecht, Ph.D., Kliniku hrudní chirurgie povede prof. MUDr. Vladimír Bobek, Ph.D. Oba převzali dokumenty o ustavení kliniky, které podepsal rektor UJEP doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D., a generální ředitel Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Petr Malý, MBA.

„Mám radost z toho, že můžeme v Masarykově nemocnici otevřít další dvě kliniky, tedy společná pracoviště naší Fakulty zdravotnických studií a ústecké nemocnice. Jsem rád, že spolupráce s Krajskou zdravotní funguje na všech frontách,“ uvedl při slavnostním ustavení nových klinik rektor Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.

„Krajská zdravotní a univerzita usilují o to, aby se Masarykova nemocnice stala univerzitní nebo fakultní nemocnicí. To však dosavadní legislativa neumožňuje, proto jdeme cestou klinik. Blahopřeji členům kliniky k založení, přednostům přeji mnoho úspěchů a děkuji všem, kteří se na vzniku klinik podíleli. Vedení fakulty očekává, že členové klinik se budou více podílet vyučovacím procesu, budou s námi spolupracovat na projektech a povedou, případně budou oponovat závěrečné práce studentů,“ doplnil děkan Fakulty zdravotnických studií ústecké univerzity doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc.

„Jsem rád, že se nám po obnovení psychiatrického oddělení v mostecké nemocnici podařilo založit také psychiatrickou kliniku. Předpokládám, že to bude jistým magnetem pro mladé lékaře, díky kterým se dnes psychiatrie posouvá novým směrem. Stejně tak mě těší i založení kliniky hrudní chirurgie. Tento obor získal díky rozvoji robotické medicíny úplně nový rozměr, možná tak bude lákadlem i pro interní obory, jako je pneumologie,“ uvedl generální ředitel Krajské zdravotní, a.s., MUDr. Petr Malý, MBA.

„Dnes je to historicky poprvé, kdy zakládáme dvě kliniky najednou. Děkuji kolegům za to, že do toho šli a vedení Krajské zdravotní za maximální podporu,“ dodal ředitel Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., MUDr. Aleš Chodacki.„Do současnosti jsme měli v KZ dvě psychiatrická oddělení – v Ústí nad Labem a Mostě. Obě pracoviště budou fungovat i nadále a budou úzce spolupracovat. Koncept psychiatrie v současné době není o zavírání pacientů do uzavřených kobek nebo obrovských areálů, je to o návratu péče do komunity pacienta. Výsledkem by mělo být, že pacient může opět žít plnohodnotný život a fungovat. Ukazuje se, že neuropsychiatrické poruchy jsou nejnákladnější jak na léčbu, tak na nepřímé náklady, proto teď musíme hodně investovat, aby se nám to začalo v dlouhodobém horizontu vracet,“ uvedl primář Psychiatrického oddělení nemocnice Most a nový přednosta Psychiatrické kliniky MUDr. Jakub Albrecht, Ph.D.

„Historie hrudních operací a hrudní chirurgie v Ústí nad Labem začala na začátku 20. století, kdy zde vzniklo plicní sanatorium. Dnes se jedná o druhé až třetí největší pracoviště hrudní chirurgie v republice a já jsem rád, že mohu být u vzniku nové kliniky,“ uvedl při prezentaci pracoviště nový přednosta Kliniky hrudní chirurgie prof. MUDr. Vladimír Bobek, Ph.D.   

Prezentace, které byly součástí slavnostního ustavení Psychiatrické kliniky a Kliniky hrudní chirurgie, jsou přílohou této tiskové zprávy.

(rp,usteckenovinky.cz,foto:krajskazdravotni)
Anketa

Jste spokojeni s výsledky voleb do Evropského parlamentu?

Ano 28%
transparent.gif transparent.gif
Ne 62%
transparent.gif transparent.gif
Nevím 10%
transparent.gif transparent.gif