Město Zubří letos získá nový most

regiony

Kompletní přestavba mostu přes Hodorfský potok byla ve druhé polovině března zahájena v Zubří v okrese Vsetín.

Město Zubří letos získá nový most
Ilustrační foto
26. března 2023 - 07:30

Vozidla budou místo stavby objíždět po místních komunikacích. Střídavý provoz vozidel jedním jízdním pruhem bude řízen světelnou signalizací.

Popis prací

Předmětem díla je kompletní přestavba mostu ev. č. 01877-3 přes Hodorfský potok v průjezdním úseku města Zubří. Součástí stavby je zároveň úprava silnice III/01877 v celkové délce 105 metrů.

Nový most bude tvořen železobetonovým rámem, založeným na železobetonových plošných základech. Na mostě bude instalováno ocelové mostní zábradlí se svislou výplní. Součástí stavby je umístění chodníku pro pěší šířky 1,5 metru na pravé římse mostu a úprava úseku koryta vodního toku – opevnění břehů z lomového kamene do betonového lože. Napojení opevnění na stávající tvar koryta před a za navrženým opevněním z dlažby bude provedeno z kamenné rovnaniny, břehy budou stabilizovány záhozovou patkou. Přístup pod most bude zajištěn po služebním schodišti.

Souběžně se stavbou mostu, jejímž investorem je Ředitelství silnic Zlínského kraje, bude realizována stavba města Zubří. Předmětem této stavby bude odstranění původní lávky, vybudování provizorní stezky včetně provizorního přemostění vodního toku pro pěší a úprava stávajícího chodníku.Zhotovitel, cena, termín

Zhotovitelem stavby bude firma REPONT, s. r. o., z Valašského Meziříčí-Hrachovce. Smluvní cena za tuto zakázku činí pro Ředitelství silnic Zlínského kraje 25,050 milionu korun (vč. DPH). Stavba bude financována Zlínským krajem prostřednictvím ŘSZK. Stavební práce začaly ve druhé polovině března 2023 a budou ukončeny do šesti měsíců od předání staveniště.

Uzavírky a dopravní omezení

Stavební práce na mostě budou probíhat za úplné uzavírky. Objízdná trasa bude vedena po místní komunikaci a provizorním přemostění vodního toku pro jednosměrný provoz. Doprava bude řízena kyvadlově mobilní semaforovou soupravou.
 
Zlínskénovinky.cz informovalo Ředitelství silnic Zlínského kraje.

(rp,zlindkrnovinky.cz,foto:arch.)


Anketa

Je podle Vás vysílání České televize objektivní a vyvážené?