Starostka a místostarostové v Otrokovicích si rozdělili kompetence

regiony

Finance, školství, sport, kultura, sociální péče, doprava a řada dalších jsou oblasti, kterými se denně při své práci zabývá vedení města.

Starostka a místostarostové v Otrokovicích si rozdělili kompetence
Ze zasedání Zastupitelstva
29. listopadu 2022 - 07:30

Pro hlubší vhled do jednotlivých témat si starostka města Otrokovice Hana Večerková spolu s místostarosty Petrem Ťopkem a Ondřejem Wilczynskim rozdělili kompetence, kdo se čemu bude věnovat.

Petr Ťopek, který zastává funkci 1. uvolněného místostarosty, má ve své gesci kultury a sportu, sociální práci a sociálních služby, životní prostředí a využívání informačních technologií. Dále na jeho bedrech bude spolupráce s výbory zastupitelstva a komisemi rady města, včetně předkládání návrhů radě a zastupitelstvu na změny v jejich složení a odměňování. „V minulém volebním období jsem koordinoval činnosti v oblasti kultury a sportu, kde jsem získal ucelený přehled o problematice a potřebách v této oblasti. Nyní se intenzivně seznamuji s dalšími oblastmi, které mi byly svěřeny, abychom co nejdříve mohli pracovat na koncepčním řešení a dobře navázat na dosud odváděnou práci a dlouhodobé plány,“ uvedl Petr Ťopek.  

Ondřej Wilczynski, 2. neuvolněný místostarosta, bude vykonávat dohled nad činností obchodních společností, jejichž zakladatelem a jediným společníkem je město Otrokovice a činností dalších obchodních společností, ve kterých má město Otrokovice majetkový podíl. „Městská poliklinika, TEHOS, Technické služby i Otrokovická BESEDA jsou obchodní společnosti města, bez kterých by Otrokovice nemohly nabídnout tak široké spektrum služeb, zajistit kvalitní údržbu veřejných prostranství, působit na poli tepelného hospodářství a řadu jiných. Naším cílem je, aby služby byly pro občany dostupné, aby zejména poskytovaly příjemné zázemí, rozvíjely se a nabízely občanům vše co potřebují,“ přiblížil Ondřej Wilczynski.Starostka města Otrokovice Hana Večerková vykonává všechny stanovené kompetence, které jí ukládá zákon, plní úkoly, které jí uloží rada a zastupitelstvo města. Dále dohlíží a koordinuje plnění samosprávných úkolů města ve všech oblastech, mimo oblasti zastupitelstvem svěřené místostarostům města. „Otrokovice si zaslouží rozvoj ve všech oblastech. Proto vnímám jako zásadní rozdělit si kompetence tak, abychom se mohli do jednotlivých témat ponořit hlouběji, řešit je koncepčně s ohledem na dlouhodobé cíle a strategické dokumenty města. Jako mé klíčové oblasti vnímám investice a školství. Díky realizovaným investicím můžeme posouvat město dál, utvářet z něj dobré místo pro život, a to nejen prostřednictvím nových staveb, ale především díky obnově a revitalizaci stávajícího majetku. Jednotlivé oblasti se často prolínají a tak i řada investic je cílená do oblasti školství, kde se nám daří modernizovat vybavení a realizovat měkké projekty financované ve velké míře z jiných než městských zdrojů. Dochází tak například k rozšiřování kompetencí pedagogických pracovníků, výuce dětí s rodilými mluvčími a řadě dalších,“ uzavřela Hana Večerková.

Zlínskénovinky.cz informovala Lenka Vaculová, tisková mluvčí města Otrokovice.

(rp,zlinskenovinky.cz,foto:meuotrokovice)


Anketa

Kdo se podle vás stane příštím americkým prezidentem?