V Lokti, Trstěnicích i Vlkovicích se řešila především doprava a stav silnic

regiony

​Další cesta hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka a krajského radního Víta Hromádka do měst a obcí tentokrát vedla do Lokte, Trstěnic a Vlkovic.

V Lokti, Trstěnicích i Vlkovicích se řešila především doprava a stav silnic
Hejtman Petr Kulhánek
20. listopadu 2022 - 12:00

Se starostou Lokte Zdeňkem Bednářem  a místostarostou Petrem Zahradníčkem řešili zástupci kraje především možnost opravy betonového mostu na vjezdu do centra města. „Jde o dlouhá léta nedořešenou otázku opravy betonového mostu, který vede přes Ohři přímo na loketské náměstí. Most ve správě kraje je ve špatném stavu, ale pokud bychom jej nechali zrekonstruovat, město projevilo ochotu si ho převzít. Pro nás je to úkol na příští období, zdali jsme schopni najít potřebné finance na generální opravu,“ uvedl hejtman Petr Kulhánek.

Představitelé města hejtmana také požádali, zda by mohli být přizváni k jednáním o dalším osudu budov bývalé průmyslovky na loketském náměstí. Uvažovalo se o tom, že by v prostorách mohla sídlit církevní škola, ale dalo by se zde taktéž vytvořit  zázemí pro rozvoj kulturních a kreativních průmyslů v regionu.

„V rámci krajského strategického projektu 4K - tedy centra kulturních a kreativních odvětví, se nyní připravuje studie proveditelnosti. Vedení Lokte dáme studii k připomínkování a do diskuse o budoucím využití objektu vždy zahrneme i město,“ přislíbil hejtman.

V Trstěnicích diskutovali zástupci kraje o problému s  provozem nákladních automobilů se dřevem směrem od Zadního Chodova a o častém překračování povolené rychlosti. „S paní starostkou jsme se dohodli, že téma opět přeneseme na jednání s krajským policejním ředitelem, aby se policie pokusila najít řešení,“ řekl Petr Kulhánek.

Starostka Helena Repíková rovněž informovala o tom, že jsou v obci ubytováni ukrajinští uprchlíci, jejichž děti navštěvují školu jen nepravidelně. Rodiče se tak vystavují sankcím v podobě odebrání dávek i dalším krokům ze strany sociálních pracovníků. Hovořilo se i o podpoře venkovských prodejen. Krajský radní Vít Hromádko upozornil na to, že i když obec úspěšně získala krajskou dotaci na investice do místního obchodu, může čerpat i z ministerského programu, do kterého se budou podávat žádosti v lednu 2023. Zástupci kraje si také prohlédli  motokrosový areál na území zaniklé obce Cech Sv. Víta.

Se špatným stavem příjezdové komunikace od hlavní silnice II/230 se potýká obec Vlkovice nedaleko Mariánských Lázní. Úsek dlouhý 3,8 kilometru vede až do místní části Martinov. O plánech na rekonstrukci této silnice bude hejtman mluvit s vedením Krajské správy a údržby silnic. Lidé z Vlkovic  také často využívají propojení do Mariánských Lázní po městské komunikaci až k hotelu Krakonoš. Stav komunikace se ale stále zhoršuje.

„Zkusíme jednat s vedením Mariánských Lázní, zda by město mohlo zahrnout opravu do plánovaných akcí na příští období,“ dodal hejtman Petr Kulhánek.

Starostka Helena Klesnilová dále popsala možnost odkoupit od Správy železnic budovu nádraží a využít dotací od kraje na její opravu.

Karlovarský kraj připravuje nový moderní internetový portál

„Pořád platí, že krajský Program obnovy venkova umožňuje malým obcím rozložit si čerpání dotací do tří let a získat celkem až 750 tisíc korun. V případě, že Vlkovice v rámci Programu obnovy venkova 1 rok nebudou čerpat, mohou si peníze v celé částce vybrat během dalších dvou let,“ uzavřel krajský radní Vít Hromádko.

Informovala Jana Pavlíková za Krajský úřad Karlovarského kraje.

(jv,karlovarskenovinky.cz foto:arch.kú)


Anketa

Kdo podle vašeho názoru tříští a radikalizuje naši společnost?