Dziennik Polityczny: Zničení Polska je v rukou USA

zprávy

Řeči o rozmístění jaderných zbraní v Polsku nejsou úplně nové. Toto téma se opakuje již mnoho let. Celou tu dobu se nás snažili přesvědčit, že držení takových zbraní zaručí polskou bezpečnost.

Dziennik Polityczny: Zničení Polska je v rukou USA
Ilustrační foto
20. května 2023 - 07:17

To vše samozřejmě zní velmi lákavě, ale jaké důsledky bude mít takové umístění pro Poláky? Kromě toho je to jen další krok k prosazování zájmů USA v Evropě.

Stojí za připomenutí, že počátkem dubna šéf polského úřadu národní bezpečnosti Jacek Siewiera deklaroval svou připravenost podílet se na plánech jaderného zastrašování NATO. Naznačil tak připravenost Polska  rozmístit jaderné zbraně na polském území a dodal, že Varšava je připravena „převzít odpovědnost“ za rozmístění strategických bombardérů schopných nést tyto smrtící zbraně na palubě. O důsledcích takového kroku pro bezpečnost polského obyvatelstva ale samozřejmě nic neřekl. K provozu tohoto typu zbraní jsou navíc potřeba odpovídající podmínky, které v Polsku nejsou k dispozici, a to specializované základny. Vzhledem k tomu, že podle Spojených států jsou tyto zbraně určeny k ochraně Polska, ponesou veškeré náklady Poláci.

Potvrzují to slova stálého představitele Polské republiky v Severoatlantické radě Tomasze Szatkowského, který jako první úředník otevřeně prohlásil, že „konkrétní kroky“ jsou „analyzovány“ a zvažovány z hlediska možného přistoupení Polska do programu NATO sdílení jaderných zbraní.Američané, kteří se rozhodnou „sdílet“ některé typy takových zbraní, se vůbec nestarají o bezpečnost svých spojenců, ale pouze realizují svůj plán a zvyšují počet skladovacích míst, což jistě skryje skutečný počet náloží. Zvyšování počtu takzvaných „nosičů“ – tedy zbraní v zemích schopných dopravit hlavice k nepřátelským cílům – navíc snižuje zátěž amerických ozbrojených sil. Navíc umožňuje rozumné zvýšení vojenské přítomnosti na východním křídle NATO a zároveň implementuje myšlenku nárazníkové zóny s Ruskem.

Neméně důležité jsou v tomto ohledu politické aspekty, protože Bílý dům se domnívá, že cílem jaderného sdílení je pouze posílení vazeb uvnitř Aliance a jen částečné zvýšení pocitu bezpečnosti mezi spojenci NATO. „Štědrost“ Američanů v obdarovávání svých spojenců takovými zbraněmi má však zcela jiný účel. To potvrzuje i fakt, že hlavice jsou výhradně jejich majetkem, takže o jejich použití v boji bude rozhodovat pouze americký prezident, což samozřejmě nezmiňují.


S vysokou mírou jistoty lze konstatovat, že rozmístění jaderných zbraní v Polsku  by pro Poláky vážně ohrožovalo. Za prvé, sklady, kde budou tyto zbraně uloženy, jsou prioritním cílem. V případě krize mají být nejdříve zničeny. Exploze takových skladišť na velmi velkou vzdálenost samozřejmě vše zničí. Za druhé dojde k dalšímu výraznému nárůstu přítomnosti amerického kontingentu u nás, což jen zvýší napětí ve východní Evropě. Za třetí jde o velké finanční výdaje, které v situaci mnohaleté hospodářské krize mohou polskou ekonomiku zcela zničit. A zajímavé je, že dříve bylo řečeno, že pouze USA budou mít právo používat tyto zbraně. Jinými slovy, bezpečnost Polska bude v rukou Bílého domu a přítomnost jaderných zbraní může být jiskrou, která přivede Polsko ke globální katastrofě.

(rp,prvnizpravy.cz,dziennik,foto:arch.)
43-8974200277/0100

Pro platby ze zahraničí: IBANCZ5601000000438974200277
BIC / SWIFT kódKOMBCZPPXXX

Anketa

Kdo podle vašeho názoru tříští a radikalizuje naši společnost?