Svátek má: Teodor

Komentáře

Bohuslav Chalupa

poslanec PSP ČR (ANO2011)

Premiérovi ČR - žádost o okamžité zastavení nezákonností

Vážený pane premiére.

Jako občan a poslanec PSP ČR, místopředseda Výboru pro obranu PSP ČR, předseda Stálé komise pro kontrolu vojenského zpravodajství PSP ČR, člen Výboru pro bezpečnost PSP ČR, člen Stálé komise pro kontrolu Generální inspekce Bezpečnostních sborů, ect., se na Vás touto formou obracím se svou naléhavou žádostí, abyste jako premiér Vlády CR a předseda Bezpečnostní rady vlády rázně a neprodleně učinil potřebné kroky k tomu, aby byla učiněna přítrž nezákonnostem, kterých jsme jako občané svědky doslova v přímém přenosu.

Pokud jsou veřejnosti zcela volně zpřístupňovány nikým nepovolené, tedy jednoznačně nelegální odposlechy (nahrávky) vicepremiéra vlády a současně místopředsedy Bezpečnostní rady státu, pak zde dochází k bezprecedentnímu ohrožení všech zásad bezpečnosti státu, členů vlády, ohrožení bezpečnosti každého z nás.

Dále Vás žádám, jako předsedu Bezpečnostní rady státu, aby Vámi byla v těchto souvislostech nařízena prověrka evidentně nekvalitní práce ministra Vnitra ČR, zpravodajských a bezpečnostních složek, za které jste odpovědný. Pokud nejsou členové vlády, konkrétně vicepremiér vlády, nijak chráněny proti nelegálním odposlechům a jejich následnému zneužití a naopak mohou být veřejně dehonestováni, vystaveni vydírání atp., pak jde v době zhoršení celkové bezpečnostní situace a nebezpečí teroristických útoků o zcela katastrofální stav, který musí být okamžitě napraven.

Je pro mne nepochopitelné, že i když je znám autor těchto nezákonně pořízených odposlechů - nahrávek, i jejich šiřitel (pan Marek Přibyl, skupina Juliuse Šumana), nebyly proti těmto osobám okamžitě zahájeny úkony trestního řízení a nejsou vyšetřovány i veškeré souvislosti této dlouhotrvající špinavosti. Musím se tedy ptát – komu to vyhovuje, proč jste nezasáhl?

Pokud dnes celá česká veřejnost mediálně žije Vaší demisí-nedemisí a neodvoláváním-odvoláváním ministra financí, pak byste měl, v kontextu s výše uvedenými skutečnostmi, zvážit především svou vlastní rezignaci na funkci premiéra Vlády České republiky, tedy funkci, která Vás mimo jiné zavazuje k nadstranickému přístupu při zajištění bezpečnostních zájmů České republiky a ochraně jejího právního systému.  

Zaráží mne skutečnost, že jste v uvedené věci doposud nejen nekonal, ale naopak, Vy sám jste tyto nezákonné a nedemokratické praktiky sám aktivně zneužil ke svým politickým aktivitám.


Po celou dobu mé práce ve sněmovně se setkávám se závažným problémem úniku informací z prostředí bezpečnostních sborů, které významně komplikují jinak kvalitní práci nezkorumpovaných policistů, kriminalistů, státních zástupců a ostatních poctivých příslušníků bezpečnostních složek. Byl jste i mnou několikrát informován o tomto stavu a o úsilí, se kterým je veden velmi náročný boj k omezení těchto úniků. Bohužel nyní musím konstatovat, že jsem Vaším občanským i politickým postojem k „únikům“, nezákonnostem a zneužití této nechutné a s největší pravděpodobností dlouhodobě organizované odposlouchávací kampaně velmi zklamán a upozorňuji Vás, že Vaše konání nejen že neprospívá obecnému právnímu prostředí v naší zemi, ono mu přímo škodí, nemluvě o negativních dopadech na již zmíněné bezpečnostní složky.

Na závěr musím konstatovat, že jste v tuto chvíli, alespoň v mých očích, definitivně ztratil veškerou potřebnou autoritu k tomu, abych Vás mohl vnímat a respektovat nejen jako kompetentního ministerského předsedu Vlády České republiky, ale zároveň i jako úctyhodného politického soupeře.

Při Vašem dalším rozhodování, eventuální sebereflexi a vyhodnocení Vašich vlastních činů a postojů prosím zapomeňte na své osobní zájmy a v souladu s Vaším slibem a funkcí respektujte především zájmy České republiky, její bezpečnost a bezpečnost jejích občanů.

Děkuji Vám za pozornost, kterou jste tomuto sdělení věnoval.

Bohuslav Chalupa