Svátek má: Alžběta

Komentáře

Bohuslav Sobotka

předseda vlády ČR

Úkolem Centra proti terorismu a hybridním hrozbám je chránit občany a stát

Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám vzniklo na základě Auditu národní bezpečnosti.

Díky výstupům auditu nyní budeme postupně reagovat. Jedná se o široký proces, který organizovalo Ministerstvo vnitra a spustila ho naše vláda. Rozhodnutí provést audit jsme učinili proto, že se v posledních letech stal svět bohužel méně bezpečným místem a objevily se úplně nové hrozby, které v minulosti neexistovaly.

Je důležité, aby byla posílena koordinace v této oblasti na úrovni celého státního aparátu. Úkolem Centra proti terorismu a hybridním hrozbám je chránit občany a stát proti hybridním hrozbám, včetně nebezpečí dezinformací.

Centrum bude součástí komplexního řešení. Tato problematika bude zároveň koordinována na úrovni pracovní skupiny, která začne působit při Úřadu vlády ČR. Byl bych také rád, kdyby kontaktní pracoviště fungovala i v klíčových státních institucích tak, abychom byli schopni hybridním hrozbám a potenciálním rizikům čelit společně.

Bohuslav Sobotka