Svátek má: Zuzana

Komentáře

Minské dohody z 12.2.2015

Dokument o opatřeních pro plnění Minských dohod podepsaný hlavami samozvaných Doněcké a Luhanské republik, zástupci Ruska a Ukrajiny, a také zástupcem OBSE pro plnění Minských dohod.


1. Neodkladné a všeobsáhlé zastavení palby na jednotlivých územích Doněcké a Luhanské oblastí Ukrajiny a jeho přísné dodržování počínaje od 00 h 00 min (kyjevského času) 15. února 2015.

2. Odtažení všech těžkých zbraní oběma stranami na stejnou vzdálenost s cílem vytvoření bezpečnostního pásma širokého nejméně 50 km pro dělostřelecké systémy ráže 100 mm a více, bezpečnostního pásma širokého 70 km pro raketomety a širokého 140 km pro raketomety Tornado-S, Uragan a Smerč a taktické raketové systémy Točka (Točka U):

- pro ukrajinská vojska: od faktické styčné čáry;

- pro ozbrojené útvary jednotlivých území Doněcké a Luhanské oblastí Ukrajiny: od styčné čáry podle Minského memoranda z 19. září 2014.

Stažení zmíněných těžkých zbraní musí začít nejpozději na druhý den po zastavení palby a skončit v průběhu 14 dní.

Tomuto procesu bude napomáhat OBSE za podpory Třístranné kontaktní skupiny.

3. Zajistit účinný monitoring a verifikaci režimu zastavení palby a odtažení těžkých zbraní ze strany OBSE od prvního dne odtahování za použití všech nezbytných technických prostředků včetně družic, bezpilotních letounů, radiolokačních systémů, atd.

4. V první den po odtažení zahájit dialog o modalitách uspořádání místních voleb v souladu s ukrajinským zákonodárstvím a Zákonem o Ukrajiny O dočasném pořádku místní samosprávy na jednotlivých územích Doněcké a Luhanské oblastí, a také o budoucím režimu těchto území na základě zmíněného zákona.

Neodkladně, nejpozději 30 dnů od data podepsání tohoto dokumentu, schválit usnesení Nejvyšší rady Ukrajiny s vyznačením území, na něhož se rozšiřuje zvláštní režim v souladu se Zákonem Ukrajiny O dočasném pořádku místní samosprávy na jednotlivých územích Doněcké a Luhanské oblastí na základě linie stanovené v Minském memorandu z 19. září 2014.

5. Zajistit prominutí trestu a amnestii cestou uplatnění zákona, který zakazuje pronásledování a trestání osob v souvislosti s událostmi, které se odehrály na jednotlivých územích Doněcké a Luhanské oblastí Ukrajiny.

6. Zajistit propuštění a výměnu všech rukojmích a nezákonně zadržovaných osob na základě zásady „všechny za všechny“. Tento proces musí být ukončen nejpozději na pátý den po odtažení.

7. Zajistit bezpečný přístup, dopravu, skladování a distribuci humanitární pomoci lidem v nouzi na základě mezinárodního mechanismu.

8. Určení modalit úplného obnovení sociálně ekonomických styků včetně sociálních poukázek, jako je výplata důchodů a jiné výplaty (příjmy, včasné zaplacení všech komunálních účtů, obnovení vybírání daní v rámci právního pole Ukrajiny).

Za tímto účelem obnoví Ukrajina řízení segmentu svého bankovního systému na územích postižených konfliktem, a bude možná vytvořen mezinárodní mechanismus pro usnadnění podobných poukázek.

9. Obnovení úplné kontroly státní hranicí ze strany ukrajinské vlády v celém pásmu konfliktu, které musí začít v první den po místních volbách a skončit po všeobsáhlém politickém urovnání (místní volby na jednotlivých územích Doněcké a Luhanské oblastí na základě Zákona Ukrajiny a ústavní reforma) do konce r. 2015 za podmínky splnění bodu 11 – v konzultacích a po koordinaci se zástupci jednotlivých území Doněcké a Luhanské oblastí v rámci Třístranné kontaktní skupiny.

10. Stažení všech cizích ozbrojených útvarů, vojenské techniky, a také žoldáků z území Ukrajiny pod kontrolou OBSE. Odzbrojení všech nezákonných skupin.

11. Uspořádání ústavní reformy na Ukrajině s uplatněním do konce r. 2015 nové ústavy, která bude předpokládat jako klíčový prvek decentralizaci (s ohledem na zvláštnosti jednotlivých území Doněcké a Luhanské oblastí zkoordinovaných se zástupci těchto území), a také přijetí stálého zákonodárství o zvláštním statutu jednotlivých území Doněcké a Luhanské oblastí v souladu s opatřeními označenými v poznámce 1, do konce r. 2015.

12. Na základě Zákona Ukrajiny O dočasném pořádku místní samosprávy na jednotlivých územích Doněcké a Luhanské oblastí se budou otázky týkající se místních voleb, projednávat a koordinovat se zástupci jednotlivých území Doněcké a Luhanské oblastí v rámci Třístranné kontaktní skupiny. Volby budou uspořádány za dodržování patřičných norem OBSE za monitoringu ze strany Byra pro demokratické instituce a lidská práva OBSE.

13. Zintenzívnit činnost Třístranné kontaktní skupiny, mj. cestou založení pracovních skupin pro plnění patřičných aspektů Minských dohod. Budou odrážet složení Třístranné kontaktní skupiny.

Poznámka 1. Podobná opatření v souladu se Zákonem O zvláštním pořádku místní samosprávy na jednotlivých územích Doněcké a Luhanské oblastí zahrnují následující:

- zbavení trestu, pronásledování a diskriminace osob spojených s událostmi, k nimž došlo na jednotlivých územích Doněcké a Luhanské oblastí;

- právo na jazykové sebeurčení;

- účast orgánů místní samosprávy ve jmenování hlav orgánů výkonné moci;

– možnost pro ústřední orgány výkonné moci uzavírat s patřičnými orgány místní samosprávy dohody o ekonomickém, sociálním a kulturním rozvoji jednotlivých území Doněcké a Luhanské oblastí;

- stát poskytuje podporu sociálně ekonomickému rozvoji jednotlivých území Doněcké a Luhanské oblastí;

- napomáhání ze strany ústředních mocenských orgánů transhraniční spolupráci na jednotlivých územích Doněcké a Luhanské oblastí s regiony Ruské federace;

- založení oddílů lidové milice na rozhodnutí místních rad s cílem ochrany veřejného pořádku na jednotlivých územích Doněcké a Luhanské oblastí;

- pravomoci poslanců místních rad a úředních osob zvolených v mimořádných volbách a jmenovaných Nejvyšší radou Ukrajiny tímto zákonem, nemohou být předčasně zastaveny.

Účastníci Třístranné kontaktní skupiny:

Velvyslankyně Heidi Tagliaviniová

Druhý prezident Ukrajiny L. D. Kučma

Velvyslanec Ruské federace na Ukrajině M. J. Zurabov

A. V. Zacharčenko

I. V. Plotnickij