Jiří Baťa: Paní Mašínová, to by už stačilo!

KOMENTÁŘ

Mohu ještě pochopit, že paní Zdena Mašínová nemá ráda prezidenta Zemana, co ale nechápu, proč jej uráží způsobem, ke kterému nemá nejmenší důvod.

11. ledna 2018 - 07:00

Nevím, že by ji kdy Miloš Zeman osobně nějakým způsobem, byť třeba slovem ublížil a pokud snad odmítl vyznamenat její bratry, pak tak učinil zcela oprávněně, protože  s činy bratrů Ctirada a Josefa nesouhlasí většina občanů. Sám prezident to zdůvodnil , že „Válečné právo zakazuje zabíjení civilistů. Jestliže někoho omráčíte chloroformem a pak ho podříznete jako podsvinče, tak je to i porušení válečného práva. Není proto možné v žádném případě udělit jim vyznamenání.“

To, že bratrům Mašínovým prezident Miloš Zeman neudělil vyznamenání, jejich činnost odsoudil, přesto, že paní Mašínové nijak osobně neublížil, je od Z. Mašínové  hrubě  neuctivé  a urážející, když na hlavu prezidenta M. Zemana spouští, obrazně  řečeno, hromy a blesky . Nechápu, proč se o panu prezidentu Zemanovi vyjadřuje slovy:  „Já toho ožralu už nemůžu ani vidět. Jestli zde bude strašit dalších pět let, začnu pochybovat o psychickém zdraví Čechů a Moravanů! "

Myslím, že se paní Z. Mašínová nikdy s prezidentem osobně nesetkala, aby měla nějaký důvod o něm veřejně prohlašovat, že je „ožrala“. Je to hrubá urážka a od ní, jako ženy, zvlášť hodně ubohé. Aniž by k tomu měla faktický důvod, jen papouškuje antizemanovské  názory  odpůrců M. Zemana a veze se na vlně lidí, pro které není prezident  M. Zeman ten pravý, správný prezident. Někdo kdysi vypustil fámu o tom, že prý byl M. Zeman při jisté příležitosti „ožralý“ a od té doby kdykoliv, když chce někdo M. Zamanovi „polichotit“, použije tuto sprostou lež. Bohužel se k tomu uchýlila i paní Mašínová.


Aby toho nebylo málo, paní Mašínová, jak výše zmíněno, uráží i občany Čech a Moravy, o nichž prohlašuje, že budou-li volit M. Zemana, začne vážně pochybovat   o jejich psychickém zdraví. Nechci být k paní Mašínové neuctivý (jako ona vůči M. Zemanovi), ale pokud prohlašuje, že „ bude-li zde (Miloš  Zeman) strašit dalších pět let...“ pak si dovolím poznamenat, že Miloš Zeman není tak stár, aby byl považován za strašidlo, ze kterého by měla mít zrovna paní Mašínová strach, na druhé straně, vzhledem ke stáří paní Mašínové (84) si to, bez urážky, lze spíše myslet o ní, včetně jejího psychického zdraví.  

Poznamenávám, že to nemá být urážka, jen logická odezva, či jak se říká „Jak se do lesa volá, tak se z něj ozývá“! Jakkoli může mít paní Z. Mašínová i nějaké osobní antipatie k prezidentu Zemanovi, neopravňuje ji to k tomu, aby jej veřejně nazývala „ožralou“, vyjadřovala se o něm jako o „opilci a individuu, které na Pražském hradě nemá co dělat“. Naštěstí nezáleží na paní Mašínové, kdo na Pražském hradě bude či nebude jako prezident, v každém případě by se však měla zdržet nevhodných poznámek a osobních urážek jen proto, že si tím snad nakloní lidi, kteří jsou na její straně, resp. straně jejich bratrů. I tak by však s podobnými výrazy na adresu prezidenta Zemana měla paní Mašínová přestat. Čeho je moc, toho je příliš!

O statečnosti a hrdinství jejího otce generála Josefa Mašína toho bylo také již napsáno více než dost a nikdo jeho chrabrost, udatnost a hrdinství nezpochybňuje. Jenže není možné žít, resp. do nekonečna zneužívat slávu jiného, když sama paní Mašínová pro vlast zas až tak nic mimořádného neudělala, něčím se proslavila. To, že je dcera hrdiny, za to nemůže stejně, stejně jako nemůže za to, že její bratři byli vrazi. Je to až neskutečný paradox, že v jedné rodině existuje člověk zasluhující obdiv a uznání za svou činnost pro vlast a vedle něho jsou synové, kteří se prý také „pro vlast“ stali pro většinu národa vrazi.

Paní Mašínová spolu s představiteli protikomunistického odboje přesto prosazuje symbiózu hrdinství svého otce s bratry, i když charakter „hrdinství“ otce a synů má zcela nesrovnatelný charakter, něco jako život a smrt. Mít to paní Mašínové za zlé, by asi nebylo na místě, jsou nebo to byli bratři, tedy její nejbližší příbuzní, na druhé straně však nelze mít za zlé občanské veřejnosti, a  ona by to měla pochopit, že oni to vidí tak, že to byli vrazi a na tom se dá sotva co změnit!

Jiří Baťa


Anketa

Zrušili byste koncesionářské poplatky?

Ano 72%
transparent.gif transparent.gif
Ne 14%
transparent.gif transparent.gif
Nevím 14%
transparent.gif transparent.gif