Nedovolme nacistickým symbolům znovu zašpinit naše ulice!

politika

Ode dne, kdy došlo k zahájení otevřeného vojenského konfliktu na Ukrajině, uplynul v pátek přesně jeden rok, napsal v úvodu svého komentáře pro Prvnizpravy.cz advokát a předseda strany PRO Jindřich Rajchl. 

Nedovolme nacistickým symbolům znovu zašpinit naše ulice!
Jindřich Rajchl (PRO)
26. února 2023 - 17:03

Přímo se nabízelo, že toto datum bude zneužito k rozpoutání dalšího kola chrlení vylhané propagandy o tom, že na Ukrajině se válčí za naši bezpečnost, že dodáváním zbraní zkorumpovanému režimu hlásícímu se k nacistickým kořenům posilujeme naši bezpečnost a že mír lze zajistit pouze prodlužováním zcela nesmyslné války.

Skutečnost však předčila veškerá očekávání. Již ve čtvrtek nám Policie ČR na svém twitteru sdělovala, že v souvislosti s akcemi ohlášenými na tento víkend bude pečlivě monitorovat celou situaci a nasadí i antikonfliktní týmy. Patrně tím měla na mysli, že jejím cílem je nějaká vyfabulovaná snaha tyto proukrajinské akce narušit. Přitom, pokud mne paměť neklame, k žádným takovým útokům za celý rok trvání konfliktu nedošlo – na rozdíl od akcí požadujících zastavení nesmyslného vyzbrojování Zelenského junty a apelu na okamžité zahájení mírových jednání, jež byly radikálními proukrajinskými skupinkami narušovány naprosto pravidelně.


K mému naprostému překvapení však žádný z těchto policistů, kteří byli na akci nasazeni, nijak nezakročil proti otevřené propagaci nacistických symbolů v samotném srdci Prahy. Žádný stát odmítající propagaci hnutí směřujících k potlačení práv občanů a k podpoře nacismu nemůže ani na vteřinu tolerovat otevřené mávání vlajkami pluku AZOV a zejména vlajkou UPA kdekoliv na svém území, natožpak přímo v centru svého hlavního města. Vlajka Ukrajinská povstalecké armády, jež je zodpovědná za volyňský masakr, kde brutálně mučila a zavraždila přes 100.000 Poláků, včetně žen, dětí a nemluvňat, je stejně odporný symbol jako hákový kříž. Hledání výmluv ve smyslu, že se jednalo o obránce Ukrajiny a že už tyto symboly nelze chápat jako nacistické, které šíří nejpomatenější část naší liberální scény, která již zcela ztratila smysl pro realitu, je nezbytné naprosto rázně odmítnout a tyto lidi hnát za zlehčování propagace nacismu k jasné osobní odpovědnosti.

Za všechny uvádím novinářku týdeníku Respekt Ivanu Svobodovou, jež v komentáři k FB příspěvku uživatele Petr Zewlakk Vrabec uvedla, že „na UA ty symboly nechápou vůbec tak, AZOV nejsou fašouni, ale bojovníci a hrdinové“ a dokonce vyzvala, aby jednu z těch fotografií smazal, aby ji nebylo možné ukazovat jako důkaz, že na UA jsou fašisti. Paní Svobodová, dostudujte si prosím historii. AZOV jsou fašisti a UPA byli naprosté lidské zrůdy, jež ve jménu nacistické ideologie mučily a vraždily děti a kojence! Pokud tohle zvěrstvo obhajujete, tak jste v rámci žlutomodrého vyplachování mozků,  musela definitivně přijít o rozum i o poslední zbytky racionality ve vaší hlavě. Je přece úplně jedno, jak tyto symboly chápou na Ukrajině. Možná třeba v Bangladéši nechápou jako nacistický symbol ani hákový kříž. Důležité je, jak tyto symboly chápeme tady u nás, a především, co o nich říká zákon. A dle našeho trestního zákoníku, konkrétně dle jeho ustanovení §403, je Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka trestným činem, za nějž hrozí trest odnětí svobody v trvání 1 – 5 let.

Skutečnost, že se paní Svobodová a jí podobní kolaboranti snaží prokazatelné naplnění této skutkové podstaty zlehčovat či naprosto neobjektivně obhajovat, považuji z Vaší strany za odpornou a nechutnou. 

Také jsme psali:

Co je ale ještě mnohem závažnější, je skutečnost, že příslušníci Policie ČR, kteří byli celému tomuto incidentu přítomni, jej nečinně sledovali a nijak nezasáhli. Současně jsem nezaznamenal jediné vyjádření ze strany vedení policie, že se bude tímto jednáním zabývat, dotyčné identifikuje a požene k trestně-právní odpovědnosti. Když už se tak rádi pánové z PR odboru chlubí, jak okamžitě zasáhli proti jednomu ironickému komentáři na FB, tak by byl v tomto případě na místě ještě výrazně tvrdší postup, nemyslíte? Reakce z příslušných míst je však nulová.

Tímto otevřeně vyzývám vedení Policie ČR, aby neprodleně podnikla veškeré kroky k vyšetření tohoto evidentního trestného činu, k identifikaci jeho pachatelů a k okamžitému zahájení jejich trestního stíhání.

Pokud tak policie neučiní, pak z tohoto místa oznamuji, že na naší akci Česko proti bídě dne 11.3.2023 zahrneme mezi naše požadavky též odstoupení policejního prezidenta Martina Vondráška, neboť by bylo zcela jednoznačně prokázáno, že policie zavírá oči nad flagrantní trestnou činností, nerespektuje principy rovnosti občanů před zákonem a jedná na základě politické objednávky z našich vládních kruhů fanaticky prosazujících proukrajinskou agendu.

Všechny tyto aspekty jsou v demokratické společnosti netolerovatelné a policejní prezident za jejich naplnění musí nést přímou osobní odpovědnost.

Také jsme psali:

Nacismus je nejzhoubnější ideologií, kterou kdy lidstvo vymyslelo. Jako právní, ale především jako občan České republiky odmítám tolerovat jeho přímou propagaci v našich ulicích.

Pokud tak neučiníme, pak už se ani na minutu nemůžeme považovat za zemi, kde vládne právo a kde je úcta k humanitě naprostým základem naší společnosti.

Vize České republiky, kde je možné otevřeně a beztrestně propagovat nacismus, je pro mne naprosto neakceptovatelná a osobně učiním vše, co je v mých silách, aby se v žádném případě nenaplnila.

(J. Rajchl, prvizpravy.cz, foto: red.)


Anketa

Kdo by se podle Vás měl stát příštím americkým prezidentem?