Zdeněk Zbořil: „Pogrom“ provází Židy od nepaměti

politika

<< NĚCO Z HISTORIE >> V našem historickém okénku bychom mohli porovnat židovské pogromy z dřívějších dob. Možná ten útok Hamásu proti civilnímu obyvatelstvu Státu Izrael tak vypadá.

Zdeněk Zbořil: „Pogrom“ provází Židy od nepaměti
Zdeněk Zbořil v rozhovoru pro Prvnizpravy.cz
18. října 2023 - 02:20

Co nám k tomu můžete říct pane Zbořile?

„Já jsem poprvé v souvislosti s těmi krvavými událostmi v Izraeli zažil snad první a jediný komentář, myslím Švamberkův na Novinkách, který použil slovo „pogrom“. Po něm to opakovali mnozí v těchto dnech je ti už běžné. Skutečně bych souhlasil s tím, nájezdy pod logem politické strany Hamás mají povahu středověkých nebo starověkých pogromů, kterých jsou desítky. Obvykle se uvádí ten první na konci rozpadajícího se římského císařství, a pak to pokračuje přes celý středověk. Jako poslední pogromy v Evropě se uvádějí ty polské v roce 1945 a zejména ten poslední v Kielcích v roce 1946,“ říká Zdeněk Zbořil v úvodu rozhovoru pro Prvnizpravy.cz.Křišťálová noc…

„Jedním z nejznámějších je to, co se také někdy nazývá pogromem. Jsou to události takzvané Křišťálové noci z 9. a 10. listopadu 1938, který je pro nás zajímavý tím, že se neodehrává jenom v Německu, ale také na území takzvaných Sudet, bývalého československého pohraničí. Jenom pro zajímavost při tomto pogromu byly ničeny obchody židovských obchodníků, napadáni Židé na ulicích a asi 32 osob, 32 Židů bylo zavražděno.  účinným a. Ne účinným a rafinovaným jako v současné době, ale i tehdy byli lidé ubiti na ulicích, ponižováni a mučeni. Následovalo zavlečení 30.000 Židů  do koncentračních táborů, kteří většinou skončili v táborech likvidačních.  Sen samotný akt v listopadu 1938 stál „jenom“ 32 obětí německé židovské komunity. To je ve srovnání s tím, co se odehrává v dnešní Izraeli téměř irrelevantní a nechce se nám to srovnávat. Nezapomínejme, že i to je dědictví „evropských hodnot“ a znesvářených evropských hegemonů.

Pamatuji si ale dobře scénu z Kadárova a Klosova filmu Obchod na korze, kde stará babička, nepatrná židovská obchodnice, nechápe, co se to na Slovensku děje. Ono se tam tehdy, a prozatím, „jen“ nadává Židům. Ale najednou pochopí, že je to pogrom,“ připomíná Zdeněk Zbořil.


Pogrom dnes…

„Slovo pogrom má velkou tradici, ale nejčastější pogromy se odehrávaly v Evropě na přelomu 19. a 20. století. Zejména v západní části carské říše, to znamená v těch místech, kde je dnešní Ukrajina, Polsko, v tehdy bývalé Haliči, ve východních částech zemí Rakouska-Uherska.

Slovo pogrom je původem z ruštiny, je odvozeno od slovesa „громить“, hromovat, hřmít, a je to slovo symbolické až magické. Když si to někdo uvědomí dnes, a uvede do souvislostí, a pochopí, že něco má povahu pogromu, tím myslím lidi v Evropské unii, kteří jsou ve vztahu k současným událostem chladnější, méně zaujatí,  tak si uvědomí také tu hrůzu, kterou násilí jednotlivců proti jednotlivcům znamená,“ upozorňuje Zdeněk Zbořil.


(rp,prvnizpravy.cz,foto:arch.)43-8974200277/0100

Pro platby ze zahraničí: IBANCZ5601000000438974200277
BIC / SWIFT kódKOMBCZPPXXXAnketa

Měla by se podle vás stát Ukrajina členem NATO?

Ano 17%
transparent.gif transparent.gif
Ne 67%
transparent.gif transparent.gif
Nevím 16%
transparent.gif transparent.gif