Jan Schneider: Slova nepadají do prázdna

politika

Na demonstraci za odstoupení hrůzovlády Petra Fialy v sobotu 23. března 2024 vystoupila též senátorka Jana Zwyrtek Hamplová. Její vystoupení si zaslouží obdiv. Proč?

Jan Schneider: Slova nepadají do prázdna
Jan Schneider
24. března 2024 - 07:10

Vystoupila k samému závěru demonstrace, a jak sama konstatovala, měla těžkou pozici, neboť všechno podstatné už bylo před ní řečeno a ona k tomu pouze může vyslovit souhlas. Přesto pronesla několik krátkých poznámek, které jsou tak závažné, že zasluhují zopakovat, píše Jan Schneider v komentáři pro Prvnizpravy.cz.

Člověk by měl být tam, kde je potřeba – tak zdůvodnila svoji účast na demonstraci. To však zdaleka není tak banální heslo, jak by se mohlo zdát. Vychází totiž nikoliv z nějakých ambicí či dokonce sobeckých přání, ale naslouchá potřebám doby. A současně lze tuto myšlenku dotáhnout do opačné pozice – celá ta demonstrace byla kvůli tomu, že tam, kde je potřeba, nestojí ti praví lidé, ale lidé nevěrní.

Jana Zwyrtek Hamplová totiž výslovně zmínila slib ústavních činitelů, který začíná slibem věrnosti republice. Tato slova je třeba vzít vážně, protože – jak se praví v jedné velmi staré moudré knize – slova nepadají do prázdna. To jediné je člověka důstojné.

Důvěra je podmíněna právě věrností. A jak vyplývá z oficiálních průzkumů, tato nevěrná vláda nemá důvěru ani pětiny obyvatel, přesto však straší ve Strakovce dál – asi se řídí heslem, jak pravila Jana Zwyrtek Hamplová, „díky za každé nové ráno v úřadě“. Vládní politici nejsou republice věrní ani občanům odpovědní, což však jsou věci, které jim zřejmě ani nepřijdou na mysl (tedy pokud slovo „mysl“ není v jejich případech nadnesené).


Závěrečnou poznámku Jany Zwyrtek Hamplové si dovolím rozvést. Pravila totiž velmi podmanivě, a myslím, že dostatečně autoritativně, že doba žádá zapomenout na to, co vládní opozici rozděluje, a je třeba hledat co, co nás spojuje! A hádat o maličkostech se můžeme potom.

To zní sice jednoduše, ale vyžaduje to značné mravní i intelektuální úsilí. Jde především o to, rozlišit podstatné od nepodstatného. Jde též o pořadí kroků – nejprve je totiž třeba zachovat demokratické hřiště, než nám ho pod nejlidumilovnějšími záminkami vládní koalice zničí.

Proč se například nespojí zemědělci, kteří protestují ve dvou proudech, avšak v podstatě ze stejných důvodů? (Ano, již to slyším: „No dovol, spojit se s tímto či s oním - ?!“)

Proč se nespojí opozice, která ve vztahu k vládě by neměla problém najít několik málo, ale zásadních problémů, které by byly srozumitelné většině národa? (Ano, již to slyším: „No dovol, spojit se s tímto či s oním - ?!“)

Jana Zwyrtek Hamplová na demonstraci zaujala pozici, která ji náramně sedí, ba dokonce sluší, a ocenil to i zřejmě již nejvýraznější opoziční lídr Jindřich Rajchl. Ta slova však míří i na něj, protože i lídr potřebuje reflexi. Ba právě lídr potřebuje reflexi. Spojení těchto dvou osobností skýtá naději. Proč?

Protože, jak kdysi glosoval nezapomenutelný profesor Milan Machovec, neradostný stav světa je způsoben tím, že ve společnosti chybí výrazný ženský prvek. A mluvil-li tento znalec a obdivovatel a milovník žen o ženách, rozhodně tím myslel skutečné ženy, nikoliv nějaké mužatky, úchylné válečnice, třeštivé aktivistky či osoby nepopsatelně bezvýznamné, prázdné, nicotné a nudné až k zbláznění.

A Jana Zwyrtek Hamplová podle mého soudu naplnila to, co měl profesor Machovec na mysli. V podstatě řekla asi toto:

Hoši, přestaňte se už konečně všelijak štengrovat, přestaňte si furt na něco hrát, protřete si oči, podívejte se, kde vás je třeba, a pojďte už konečně společně udělat něco pořádného!
(A pak můžete ve svých veledůležitých hádkách pokračovat. Ale až pak.)

A tak se Jana Zwyrtek Hamplová stala čímsi jako rozumnou matkou rozhádaných dezolátů. Stala se – vedle energického Rajchla – tím potřebným sjednocovatelem, tmelem opozice. Bylo by trestuhodnou chybou této konstelace nevyužít! (A já se přiznám, že si po jejím sobotním vystoupení dokážu představit Janu Zwyrtek Hamplovou ve špičkových politických postech.)

Myslím, že by profesor Milan Machovec měl možná už v této chvíli chuť a nutkání zazpívat oslavný chorál na ženy, jak bývalo jeho proslulým závěrem přednášek.

(rp,prvnizpravy.cz,foto:arch.)43-8974200277/0100

Pro platby ze zahraničí: IBANCZ5601000000438974200277
BIC / SWIFT kódKOMBCZPPXXX


Anketa

Kdo by měl být novým českým eurokomisařem?