Svátek má: Ludvík

Politika

Velikost textu:

Otevřený protest proti šíření konkrétních desinformací ČT

Otevřený protest proti šíření konkrétních desinformací ČT

Jan Schneider, bezpečnostní analytik a publicista,  protestuje proti šíření desinformací Českou televizí.

Jan Schneider
31. května 2021 - 15:20

Dne 27. května 2021 odvysílala ČT24 v pořadu „Události, komentáře“ příspěvek s názvem „Evropská bezpečnost“, který moderátorka ČT Linda Bartošová uvedla těmito slovy:

„Ještě máme jedno téma, nebo spíše několik témat, postavení Česka v rámci NATO, bezpečnostní význam Evropy i zvětšující se ruská hrozba. Témata pro bývalého velitele amerických vojenských sil v Evropě, Bena Hodgese, který do Prahy přijel na pozvání Centra transatlantických vztahů. A mluvila s ním kolegyně ze zahraniční redakce Barbora Maxová.“

Poté předala slovo redaktorce Barboře Maxové, která generálu Benu Hodgesovi položila následující otázku:
„V minulosti jste kritizoval některé evropské země za nedostatečnou infrastrukturu pro přesun armády. Jak hodnotíte průjezd posledního amerického konvoje a jsou podle Vás podmínky v Česku pro jeho přesun dostačující?“

Generál Ben Hodges odpověděl:
„Toto je důležité cvičení, které má ukázat mobilitu, schopnost rychle se pohybovat, což je důležitá součást odstrašování.“

Ani redaktorka Maxová, ani moderátorka Bartošová, ani nikdo jiný bohužel nezareagoval na zjevnou desinformaci, týkající se výroku generála Hodgese o tom, že se jednotky NATO cvičí v odstrašování.

Důkazem je základní dokument NATO, jímž je Washingtonská smlouva. Ta účel aliance definuje v prvním článku závazkem, který zní: „Smluvní strany se zavazují, jak je uvedeno v Chartě OSN, urovnávat veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou být účastny, mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost, a zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly jakýmkoli způsobem neslučitelným s cíli OSN.“

Z textu je zřejmé, že výrok generála Hodgese je zcela v rozporu se základním dokumentem NATO. Nikdo z České televize však na tento rozpor neupozornil, nikdo tuto desinformaci neopravil, zůstala rozšířena do mediálního prostoru Českou televizí, a to v rozporu s jejím statutem, podle něhož má poskytovat objektivní, ověřené, ve svém celku vyvážené a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů.

To byla první desinformace. V pořadu se vyskytla bohužel ještě i druhá. Generál Hodges totiž prohlásil: „Všechno to je jen vyústění toho, co začalo v roce 2008, když Rusko napadlo Gruzii.

Důkazem je zpráva expertní komise Evropské unie z roku 2009, kterou zaznamenala i Česká televize, jejíž závěr zní, že vinu za gruzínsko-ruský konflikt nese Gruzie.

Je s podivem, že zaměstnanci ČT tuto informaci buď neznají, nebo ignorují, což by bylo velmi zneklidňující.

Každopádně by se však veřejnoprávní médium členského státu EU mělo takovýchto evidentních desinformací vystříhat. Dejte mi prosím na vědomí, jak zareagujete na tento můj protest (zaslaný na vědomí též Radě České televize), končí protest Jan Schneider.

(rp,prvnizpravy.cz,foto:arch.)