Martin Herman: Nekoncepční rušení lokálních spojů

KOMENTÁŘ

Zastupitelský klub ANO 2011 odmítá nekoncepční rušení lokálních spojů v situaci, kdy je silniční doprava neustále přetěžována.

10. září 2021 - 07:00
Na jedné straně chce kraj pumpovat peníze do trolejbusové dopravy, jejíž návratnost není zcela jasně prokázána, na druhé straně ruší lokální spoje na tratích, do jejíž rekonstrukcí byly investovány stovky milionů Kč. Stále také trvají naše výhrady k „Vystrašenému rozpočtu“, který zbytečně brzdí rozvoj kraje. Budeme např. požadovat navýšení prostředků do oprav silnic – probíhající odkládání údržby nás ve svém důsledku vyjde mnohem dráž.

Na pondělním zastupitelstvu se Klub zastupitelů zvolených za Hnutí ANO 2011 jasně vymezí proti nekoncepčnímu rušení lokálních železničních spojů. To, že šlo o rozhodnutí Rady Středočeského kraje, vnímáme jako snahu stávající koalice vyhnout se v době, kdy vrcholí předvolební kampaň, veřejnému projednání takto třaskavého tématu na zastupitelstvu. Zastupitelé zvolení za Hnutí ANO 2011 proto požadují, aby tento bod byl zařazen na nejbližším jednání zastupitelstva.

Stávající středočeská koalice si podle nás vůbec neuvědomuje dopady těchto svých rozhodnutí na dotčené regiony, natož aby přesně věděla, kolik tímto krokem uspoří. Vedení Středočeského kraje by se mělo přestat chovat jako bankovní dům a hledět na to, čím a kolik uspoří, ale mělo by si konečně uvědomit svoji úlohu a povinnosti vůči všem obyvatelům Středočeského kraje. Do tratí, na kterých se uvedené lokální spoje ruší, se totiž investovaly stovky milionů a jsou v dobrém stavu. Měly by šetřit přetížené krajské silnice, ale vedení kraje je zřejmě jiného názoru a tratě chce rušit.

Nekompetentnost současného vedení Středočeského kraje vidíme i v tom, jak byl původně připraven rozpočet na letošní rok. Ten byl stále obhajován s odkazem na odpovědnost a zdrženlivost, čímž vedení jasně prokázalo, že nebylo a není schopné reálně uvažovat v budoucím čase. Už tehdy jsme upozorňovali, že se jedná o tzv. "Vystrašený rozpočet", což se v průběhu roku potvrzovalo.Nyní se ukazuje, že nás  pravděpodobně čeká rekordní rok v daňových příjmech. A to ve výši 10,7 mld. Kč, rozpočet Středočeského kraje však začínal na 8,6 mld Kč; tedy o 25% níže! A negativa se dnes projevují. Především se zbytečně odkládají potřebné investice. Například opravy silnic po letošní zimě stále nejsou ve srovnatelném rozsahu, jak jsme v letech 2017–2020 realizovali. A právě zářijové zastupitelstvo pravidelně doplňovalo prostředky na údržbu silnic, protože později to už nemá smysl. A je kde brát! Navrhneme proto navýšení prostředků na opravy silnic ve výši 300 mil. Kč, tedy 3x více než je návrh současné koalice. Pokud totiž opravy nebudou před zimou provedené, na jaře nás čekají v mnohem větším rozsahu. A bude to stát miliony navíc.

Dalším příkladem přezíravého přístupu vedení Středočeského kraje je rozhodnutí o vybudování trolejbusových tratí. Nechme stranou ekonomickou výhodnost, která není dosud jasně prokázána. Zarážející ale je, že tyto kroky nebyly konzultovány s dotčenými obcemi. Jejich starostům a obyvatelům, nebyl ani vysvětlen případný přínos, či dopad na situaci v jejich obci. Ti pak pochopitelně nevidí jinou možnost, než protestovat, sepisovat petice a pod. Kroky, které současné vedení podniká v oblasti dopravy, považujeme i z tohoto důvodu za zcela nekoncepční a postrádající jakoukoli vizi rozvoje regionů vzdálenějších od Prahy.

Martin Herman
Anketa

Zrušili byste koncesionářské poplatky?

Ano 67%
transparent.gif transparent.gif
Ne 16%
transparent.gif transparent.gif
Nevím 17%
transparent.gif transparent.gif