Jako jediný z europoslanců jsem se omluvil za ostudný nepřátelský akt

politika

"Máme vůči Srbsku velký dluh a je na nás, jestli jsme schopni se s tím vyrovnat. I třeba účastí při vzpomínce na výročí ostudného bombardování a odmítnutím pseudostátu Kosovo," napsal europoslanec Jaromír Kohlíček k výročí uznání Kosova českou vládou.

Jako jediný z europoslanců jsem se omluvil za ostudný nepřátelský akt
Europoslanec Jaromír Kohlíček
26. března 2019 - 08:18

Srbsko

"Balkán je národnostně neobyčejně složité území. Je neklidné geologicky – jsou zde poměrně častá zemětřesení – i svými dějinami," napsal v úvodu svého komentáře europoslanec Jaromír Kohlíček.

"Nechme stranou starší dějiny před a po příchodu Slovanů a jen konstatujme, že na území Kosova se začal formovat srbský stát, v severní Thrákii bulharský stát, Byzanc na jihu a východě – kolem Středozemního a Černého moře. Na severovýchodě Kyjevská Rus. Později přicházejí Maďaři, po dalších staletích Turci. Ti potom na řadu let ovládnou celou jihovýchodní Evropu. Po neúspěchu při obléhání Vídně roku 1683 se »kolo dějin« otáčí a do osmdesátých let 19. století je na Balkáně postupně několik států pod patronací carského Ruska a severozápad ovládá Habsburská monarchie," připomenul europoslanec.

"Na celém území žije společně více než dvacet národností a všechna náboženství Evropy včetně mohamedánů. Celou dobu je klíčem k ovládnutí Balkánu jeho centrum – Srbsko. Na severu úrodné nížiny, na jih se zvedající planina a ještě dále vysoké hory na hranici s Albánií, Makedonií, Černou Horou a Bosnou.  Od poloviny 19. století Srbové budovali svůj stát v ohrožení mocným Tureckem a Rakouskem a opírali se o pomoc pravoslavných Rusů, podobně jako Černá Hora na jihu. I Češi přispěli. Stálé ohrožení a nutnost bránit se před nepřáteli formovaly charakter národa. Jugoslávie byla pokusem o sjednocení všech národností hovořících srbochorvatsky, makedonsky a slovinsky - království a později republika Srbů, Chorvatů a Slovinců. Vlastně tří nářečí, ze kterých dnešní vládci tvoří několik jazyků, a Makedonců a Slovinců. Vedle nich zde žili Albánci (Škiptari), cikáni, Maďaři, Němci, Italové a řada dalších národů včetně Čechů a Slováků," dodal Jaromír Kohlíček.

"Válka spojená s rozpadem Jugoslávie nic nevyřešila a statisíce uprchlíků i mrtvých jsou obžalobou těch, kteří ji rozpoutali a zvenku podněcovali. Ti ovšem u mezinárodního tribunálu v Haagu obžalováni nejsou a nebudou. To raději tento trapný »soud« zrušili. Nejhorší kapitolou novodobých dějin Balkánu byly masakry obyvatel organizované za války. V tom se vyznamenali vůdcové kosovských Albánců i někteří další váleční zločinci – zejména z velení NATO. Zbabělé bombardování civilních cílů z výšky více než pět kilometrů ve zbytkové Jugoslávii, ke kterému česká vláda pár dní po vstupu do NATO propůjčila náš vzdušný prostor, je opravdu věc hodná odsouzení. Bohužel o ní nikdo v televizi ani rozhlase nemluví," napsal europoslanec ve svém komentáři.


"Předminulý týden jsem jako člen delegace Evropského parlamentu navštívil Bělehrad. Jako jediný z poslanců jsem se omluvil za ostudný nepřátelský akt naší tehdejší vlády. Mimochodem – když mladý Edvard Beneš požádal o rakouský pas, aby mohl jet studovat do Francie, nebyl mu udělen. Studoval tedy na srbský pas! O tom svědčí exponát v muzeu v Kožlanech," připomenul vstřícnost Srbů k budoucímu českému prezidentovi europoslanec Kohlíček."Rajko Doleček mi kdysi vyprávěl o impozantní manifestaci solidarity Jugoslávců, kteří v době ohrožení Československa v roce 1938 přicházeli k našemu velvyslanectví v Bělehradě s nabídkou pomoci. Mělo jich být 50 tisíc!   Historie se nedá změnit a i její překroucený výklad nám nakonec může ukázat hlavní obrysy. Máme vůči Srbsku velký dluh a je na nás, jestli jsme schopni se s tím vyrovnat. I třeba účastí při vzpomínce na výročí ostudného bombardování a odmítnutím pseudostátu Kosovo." má jasno Jaromír Kohlíček, europoslanec a kandidát do Evropského parlamentu (KSČM – Česká levice společně!).

(ps, facebookový profil Jaromíra Kohlíčka, Prvnizpravy.cz, foto: ps)


Anketa

Je podle Vás vysílání České televize objektivní a vyvážené?