Co je dovoleno Jovovi, není dovoleno volovi, udeřil Hašek

politika

Advokát a bývalý hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek (PRO) okomentoval "dvojí metr" a nerovnost před zákonem. Hašek ve svém komentáři srovnává dva rozdílné přístupy ke svobodě projevu v podání jedné vládní garnitury.

Co je dovoleno Jovovi, není dovoleno volovi, udeřil Hašek
Michal Hašek (PRO)
30. června 2024 - 06:30

„Kefalín, a čo si predstavujeťe pod takým slovom ABSURDNÝ?

Píše se rok 2022

Svoboda projevu je v ústavněprávní rovině zakotvena v článku 17 Listiny základních práv a svobod. Každý má právo vyjadřovat své názory způsobem, který považuje za vhodný. Ale i svoboda projevu má v demokratickém právním státě své limity.  Pokud by někdo veřejně (včetně demonstrací, prostoru internetu nebo sociálních sítí) vyjadřoval souhlas s útoky Ruské federace na Ukrajinu (akceptoval je či podporoval) nebo v této souvislosti vyjadřoval podporu nebo vychvaloval čelné představitele Ruské federace, mohl by za jistých podmínek čelit i trestněprávní odpovědnosti za trestný čin schvalování trestného činu podle § 365 trestního zákoníku, případně za trestný čin popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia podle § 405 trestního zákoníku. Nejvyšší státní zastupitelství apeluje na všechny osoby, aby se v této tíživé době neuchylovaly k veřejným projevům, které by překračovaly stanovená ústavní a zákonná omezení.

JUDr. Igor Stříž
nejvyšší státní zástupce
(Po napadení Ukrajiny Ruskou federací)Píše se rok 2024

Policejní orgán si je vědom tenké hranice mezi svobodou projevu a možným jednáním, které tuto hranici překračuje a na které je třeba reagovat prostřednictvím trestního práva, jakožto prostředku ultima ratio. Vzhledem k uvedené se podáním komplexně zabýval tak jak je uvedeno výše, načež dospěl k závěru, že se v daném případě jedná pouze k vlastní vyjádření uživatele sociálních sítí a diskuzních fórech na veřejné síti internet, které lze podřadit pod svobodu projevu, která je zakotvena v článku 17 Listiny základních práv a svobod, kdy každý má právo vyjadřovat své názory způsobem, který považuje za vhodný a který nepřekročí ústavní a zákonná omezení.

Usnesení SKPV KŘ PČR hl.města Prahy
Odbor extremismu a terorismu
(Po atentátu na premiéra SR Roberta Fica k nepřijatelným výrokům schvalujícím tento pokus o vraždu typu “zastřelit takovou svini, to je na metál", "na každý prase se vaří voda", "měl mířit výš")," popsal Hašek "dvojí metr a nerovnost před zákonem Hašek.

(nov, prvnizpravy.cz, foto: red.)


Anketa

Kdo by se podle Vás měl stát příštím americkým prezidentem?