Zdeněk Zbořil: Boj o naše hranice ještě neskončil

politika

<< NĚCO Z HISTORIE >> V našem historické okénku bychom si mohli připomenout nedávnou událost, kdy se slavilo výročí konce první světové války, ale mohli bychom si i připomenout to, že tehdejší  boj o naše Hranice trval ještě poté…

Zdeněk Zbořil: Boj o naše hranice ještě neskončil
Zdeněk Zbořil v rozhovoru pro Prvnizpravy.cz
29. listopadu 2023 - 02:20

Co nám můžete k tomu něco říct pane Zbořile?

„To byl tehdy  spíše boj politický,  doprovázené taky vojenskými akcemi. Jeho začátkem bylo uznání existence takzvaného Německého Rakouska na historickém území Českého království. A to je vlastně dodnes problém, protože někteří politici, novináři a publicisté používají pro toto území pojem Sudety nebo Sudetenland, který vlastně vzniká až jako politické rozhodnutí v roce 1933 založením Henleinovy Sudetendeutsche Heimatfront,  později změněné na Sudetendeutsche Partei.


Ale v tom listopadu 1918 před sto pěti lety byly vyhlášeny čtyři provincie - Deutschböhmen, Sudetenland, Böhmerwaldgau, Deutschsüdmährena,  a jak vidíte z těch názvů se tam žádné všeobjímající Sudety neobjevují. Byly ještě tři enklávy se silnou menšinou německy mluvících lidí, dost často Židů, a to byly Brno,  Jihlava a  Olomouc,“ vysvětluje Zdeněk Zbořil v rozhovoru pro Prvnizpravy.cz.

Boj o hranice…

„A dokonce to bylo tak dramatické, že došlo i k několikadenním vojenským akcím. Pravda je,  že v té době nebyla žádná česká nebo československá armáda, takže se narychlo verbovali lidé, kteří sloužili v rakouské armádě, potom někteří vracející se legionáři z různých směrů po skončení první světové války. Někde dokonce došlo ke střelbě, která je v sudetoněmeckých landsmannschaftech („zemských družinách“) vykládáno jako represe ještě nevzniklé československé vlády, nebo neinstalované ani v Praze československé vlády proti Němcům. Nebyli to „Němci“, byli to němečtí Rakušané a sami Rakušané až do toho roku 1938 a až do anšlusu a po konci druhé světové války byli velmi opatrní v tom, aby někdo zbytky Rakouska-Uherska směšoval s velkým Německem, protože hřích zatažení Německa a Rakouska do první světové války byl vnímán stále velice dramaticky,“ zdůrazňuje  Zdeněk Zbořil.

Boj pokračuje…

„Takže ta historie se dnes  trošku vykládá až příliš aktuálně, aby bylo možné mluvit o případném prolomení Benešových dekretů. Tím by se měnily majetkové poměry v České republice,  jak o tom sní mnoho lidí, kteří v tom vidí jenom další hmotný prospěch.

Ale je to nevyřešený problém, který zpochybňuje hranice České republiky dokonce i dodnes, je to falešná rétorika, je to částečně honorovaná rétorika z různých koutů světa a jejím cílem není jenom takzvané „prolomení Benešových dekretů“, ale doslova likvidace československého státu který byl potvrzen na základě Versaillských dohod o nějakou krátkou dobu později,“ upozorňuje Zdeněk Zbořil.


(rp,prvnizpravy.cz,foto:arch.)43-8974200277/0100

Pro platby ze zahraničí: IBANCZ5601000000438974200277
BIC / SWIFT kódKOMBCZPPXXXAnketa

Kdo podle vašeho názoru rozděluje společnost a šíři nenávist?